نویسنده = ابراهیم حسن بیگی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی عناصر قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 9-45

ابراهیم حسن بیگی؛ حسین عصاریان نژاد؛ اردشیر رئیسی دهکردی


2. نقش فناوری زیستی در همگرایی و ارتقاء توان دفاعی ج.ا.ا

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 139-166

ابراهیم حسن بیگی؛ علیرضا عین القضاتی


3. مقوم‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر الهام بخشی

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 133-164

ابراهیم حسن بیگی؛ اردشیر رئیسی دهکردی