الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقلاب فرهنگی از منظر امامین انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته دوره دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

شورای عالی انقلاب فرهنگی، عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در زمینه تحقق اهداف انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. هدف اصلی این مقاله، ارائه الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه مأموریتی اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی می‌باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع آمیخته با رویکرد داده‌های کمی و کیفی بوده و در جمع‌آوری داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و مطالعه اسنادی استفاده شده و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از نظریه داده بنیاد و نرم‌افزار مکس کیودا بهره گرفته شده است. پس از انجام مصاحبه با جامعه خبرگی و ثبت تجارب ضمنی ایشان، به‌منظور بررسی روایی سازه، از «فن تحلیل عاملی» استفاده گردیده است که طی پرسشنامه‌ای به جامعه آماری 20 نفری ارائه و با استفاده از نرم‌افزار  spssمورد پردازش قرار گرفته است.
پس از انجام مطالعات نظری و تحلیل کیفی نتایج تحقیق و همچنین تحلیل عاملی روابط بین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های حاصل از مصاحبه با جامعه خبرگی و تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه و برازش انجام شده، نسبت به برخی از اصلاحات اقدام و در نهایت در پاسخ به سؤال پژوهش؛ الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه مأموریتی اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی چیست؟
الگوی راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی شامل مؤلفه‌های اصلی و زیر مؤلفه‌های آن در یک منظومه به هم پیوسته و بر اساس نه محور راهبردی (برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی، هدایت، پیاده‌سازی و اجرا و نظارت و ارزیابی) ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Strategic Model in the Administration of the Supreme Council of the Cultural Revolution in terms of the Imam of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mokhber Dezeooli 1
 • Mohammad Farsi 2
1 Professor of Veterinary Medicine, University of Tehran
2 Graduated from the National Security University National Defense University
 • امام خمینی (ره) (1373)، صحیفه امام، جلدهای 12و19، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 • امام خمینی (ره) (1373)، صحیفه نور‌، جلد 19، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 • سیاه‌پوش، امیر (1390)،فرهنگ در منظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، تهران، مرکز پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی صدرا، چاپ اول، مؤسسه نشر شهر.
 • حسن بیگی، ابراهیم (1390)، مدیریت راهبردی، تهران، انتشارات سمت.
 • حکیم زاده، فرزاد، عبدالملکی، جمال (1385)، پروپوزال نویسی در مطالعات کیفی و ترکیبی، انتشارات جامعه­شناسان.
 • دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (1384)، بیست سال تلاش در مسیر تحقق اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی، چاپ دوم، تهران، دانش‌پرور.
 • دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (1388)، تحلیلی بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری پیرامون مهندسی فرهنگی، چاپ دوم، تهران‌، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • روشن‌نهاد، ناهید (1383)،انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • سرخوش، نیکو، جهان‌دیده، افشین (1379)، ایران؛ روح یک جهان بی‌روح، میشل فوکو، نشر نی.
 • ·         سلمانی، داوود (1388)، رفتار سازمانی، تهران، دانشگاه تهران، نشر دانشکده مدیریت.
 • کنیز، آلبرت (1375)، برای تحلیل و مسائل ارتباط جمعی، ترجمه سعید آذری، تهران.
 • مخبر دزفولی، محمدرضا،(1389)، جایگاه، رویکرد و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در مدیریت کلان علم و فرهنگ کشور، چاپ اول، تهران، انتشارات راهدان.
 • نوروزی، علی‌اکبر، (1385)، فرهنگ تخصصی اصطلاحات نظامی و امنیتی، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 • هاشم زهی، نوروز و خلجی، عباس (1388)، مقاله: بررسی تطبیقی رویکردهای مبدعان اسلامی سازی دانشگاه در ایران، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (علمی پژوهشی)، سال سیزدهم، شماره سوم.
 • مختاریان پور، مجید (1391)،رساله: طراحی مدل اجرای سیاست‌های فرهنگی مبتنی بر برنامه‌های توسعه کشور، تهران، رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.