تدوین الگوی طرح دفاع سایبری در برابر تهدیدات سایبری حوزه اقتصاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام)

چکیده

در عصر ارتباطات و اطلاعات و فضای مجازی، جهان به سمتی پیش می‌رود که دنیای مجازی به موازات دنیای واقعی و حتی بیشتر از آن خود را به زندگی بشر تحمیل کرده است. یکی از عرصه‌های این فضا که دربرگیرنده تولید، واردات، صادرات و سایر تعاملات بین‌المللی بوده و متکی به شبکه‌های جهانی است، حوزه اقتصاد است. تهدیدات دشمن بعد از استقرار نظام مقدس ج. ا. ا در ابعاد مختلف و در حوزه‌های گوناگون خواه در شرایط واقعی و عینی و خواه در فضای سایبری از یک روند تصاعدی برخوردار بوده و بالطبع بخش‌های اقتصادی به‌ویژه نظام پولی و بانکی کشور به جهت اهمیت و جایگاه خاص آن، با تهدیدات مضاعف دشمن روبرو بوده است. از این‌رو، می‌بایست تمهیدات و بسترهای لازم و مناسب آن اندیشیده و به مرحله اجرا درآید، لذا محقق در این تحقیق به دنبال احصاء تهدیدات سایبری حوزه اقتصاد، ملاحظات اساسی و کارکردهای دفاعی آن با رویکرد نظام پولی و بانکی است تا بتوان با تدوین الگوی طرح راهبردی دفاع سایبری در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با عنایت به اصول و ارزش‌های حاکم، چشم‌انداز، مأموریت، عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر آن عمل نماید.
این تحقیق از نوع کاربردی – توسعه ای بوده و از روش ترکیبی با استفاده از روش‌های کمی و کیفی، روش دلفی جهت جمع‌آوری اطلاعات از نخبگان در حوزه سایبری و روش اکتشافی در مراجعه به اسناد و مدارک بهره‌برداری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق، تعدادی از مدیران بانکی و پولی کشور و تعدادی از اساتید تخصصی و صاحب‌نظر دانشگاه عالی دفاع ملی مرتبط با موضوع می‌باشند که با حجم محدود 40 نفر به‌عنوان جامعه خبرگی به‌صورت هدفمند اجرا شده است.
یافته‌های تحقیق حاکی است شاخصِ شبکه‌های بومی و امن به‌عنوان باارزش‌ترین اصول، وابستگی به سامانه‌های بانکی بین‌المللی به‌عنوان اساسی‌ترین چالش، خرابکاری سیستم‌های نرم افزاری، سخت افزاری و داده‌ها به‌عنوان مهم‌ترین تهدید، افزایش قابلیت‌های دفاعی نظام سایبری اقتصادی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین راهبرد، استفاده از تحریم‌های دشمن برای تقویت اقتصاد و تولید داخلی به‌عنوان بهترین فرصت، وابستگی علمی سایبری در حوزه اقتصاد به خارج از کشور به‌عنوان مهم‌ترین ضعف و بالاخره توسعه به‌کارگیری نرم افزارهای بومی در برخی زیرساخت‌های اقتصادی کشور به‌عنوان برترین قوت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic development pattern cyber defense against cyber threats

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Ahmadvand
  • Akbar Rezazadah
Professor of Imam Hussein University (PBUH)
چکیده [English]

 
In the age of communication and information and cyberspace, the world is moving in a direction parallel to the real world and the virtual world even more than it has imposed on human life. One of the areas of the space, which includes production, import, export and other international interactions and relies on a global network, the economic sphere. Enemy threats after the establishment of the Islamic Republic of Iran in different sizes and in different areas, whether in cyberspace or in real terms and the objective of a progressive process had And therefore monetary system and banking sectors, particularly special due to its importance, the enemy has faced a double threat. Therefore, measures must be appropriate and necessary grounds to think and to enforce it, They therefore recognized research cyber threats to the economy, basic considerations and functions of the monetary and banking system is its defensive approach In order to develop a strategic plan pattern cyber defense and national security interests with regard to the principles and the values, vision, mission, internal and external factors affecting its function.
This applied research - development was And a hybrid approach, using qualitative and quantitative techniques, the Delphi method to gather information from experts in the field of cyber and heuristic been in operation refer to the documentation. The population of this research, a number of executives of banks, monetary and number of specialized professors and experts of the Supreme National Defense University are related to the topic With a size of about 40 people as communities of practice to purposefully implemented.
The findings suggest that local networks and secure as a valuable indicator of attachment to international banking systems as a fundamental challenge, sabotage systems, software, hardware and data as the most important threat, cyber military defense capabilities of the country as the main strategy, the use of sanctions enemy.

-             البرزی، محمود (1391) سیستمهای اطلاعات مدیریت رویکردی مدیریتی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
-             جلالی فراهانی، امیرحسین، (1384)، پول‌شویی الکترونیکی، فقه و حقوق، دوره اول
-             جلالی, علی‌اکبر (1393) عصر مجازی چهارمین موج تغییر؛ اینترنت.
-             چشمه همیشه جاری (1392) انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، تهران، ص 11
-             چشمه همیشه جاری (1393) انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، تهران، ص 28-30
-             حسن بیگی، ابراهیم. (1384)، توسعه شبکه ملی دیتا، چالش‌های فراروی امنیت ملی، فصلنامه مدیریت، شماره 48
-             رنجبر، محسن (1386) بررسی پدیده فرار سرمایه از ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
-             سالیوانت، جان (1389)، راهبردهای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی (مترجم، محمدابراهیم نژاد)، تهران، انتشارات بوستان حمید؛
-             سعیدی، علی‌اصغر (1385) روند پژوهی گفتمان‌های جهانی‌شدن، فصل‌نامه رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 4، تابستان
-             عزتی، مرتضی (1387) امنیت اقتصادی در ایران، تهران، انتشارات مجلس شورای اسلامی
-             کارگروه مطالعاتی شهید صیاد شیرازی (1392)، تدوین طرح راهبردی دفاع سایبری کشور ج.ا.ا در برابر تهدیدات، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی؛
-             کهزادی، نوروز (1382) مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیکی، چهاردهمین همایش بانکداری الکترونیکی
-             گودرزی، آتوسا و فلاحتی، منیژه (1386) بیمه‌های الکترونیکی در ایران: الزامات، چالش‌ها و راهبردهای سیاستی، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، شماره 24.
-             ماندل، رابرت (1379) چهره متغیر امنیت ملی، پژوهشکده مطالعات راهبردی
-             ماندل، رابرت (1379) چهره متغیر امنیت ملی، پژوهشکده مطالعات راهبردی
-             مشرف جوادی، محمدحسین و بهزادفر، فاطمه و قوچی نژاد، حمزه (1389)، بانکداری الکترونیکی و چارچوب امنیتی آن، نشریه بانک و اقتصاد، شماره 112
-             مشرف جوادی، محمدحسین و بهزادفر، فاطمه و قوچی نژاد، حمزه (1389)، بانکداری الکترونیکی و چارچوب امنیتی آن، نشریه بانک و اقتصاد، شماره 112
-             مهندس پارسا، سازمان پدافند غیرعامل، مصاحبه خبرگی، دی ماه 93
-             مهندس فرجی پور، سازمان پدافند غیرعامل، مصاحبه خبرگی، دی ماه 93
-             نریمانی، میثم و عسکری، حسین (1390) چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی، تهران، دبیرخانه اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی
منابع انگلیسی:
pinheeiro’israel(1997) “consideration about evchanges controls capital flight and