درباره نشریه

موضوعات فراخوان مقاله برای فصلنامه امنیت ملی

علاقه‌مندان می­ توانند مقالات علمی- پژوهشی خود را در قالب موضوعات زیر  ارسال نمایند:

 •  بیان کارکردها و مطالبات نوین از امنیت ملی در برابر کارکردهای کلاسیک و سنتی
 • جایگاه روش­ شناسی علوم انسانی در پیشبرد کمی و کیفی امنیت ملی
 • بررسی تطبیقی مکاتب امنیت ملی با نیازهای نوین کشورها
 • بررسی سیر تحول امنیت ملی در مکاتب و اندیشه­ های سیاسی
 • بررسی مبانی فلسفی و کلامی تفکر و دانش امنیت ملی در نگاه اسلام و ولایت
 • روش­ شناسی ترویج گفتمان دینی و بومی امنیت ملی
 • روش­ شناسی استفاده از متون دینی و به ­خصوص متون اسلامی در کارکردهای امنیت ملی
 • بررسی آسیب­ شناسانه کاستی­ ها و چالش­ های امنیت ملی در ابعاد محیطی و ساختاری
 • نقد رویکردهای گوناگون امنیت ملی با تأکید بر نیازهای راهبردی کشور
 • بررسی و نقد فلسفی و روشی سیاست­ های امنیت منطقه­ ای و جهانی در عرصه­ های مؤثر بر امنیت ملی کشور
 • نظریه­ پردازی و انعکاس رویکردهای خلاق و نظریه­ های نو در موضوع امنیت ملی