درباره نشریه

فصلنامه امنیت ملی متعلق به مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستادکل نیروهای مسلح بوده که در حال حاضر زیرمجموعه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی است. این فصلنامه از پاییز سال 1382 انتشار خود را آغاز کرده و در تاریخ 1393/09/12 به استناد مجوز معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3/18/169451 واجد شایستگی دریافت درجه علمی- پژوهشی گردید.

دست‎اندرکاران این فصلنامه از سردبیر تا گروه دبیران و همة همکاران محترم مسئول در این کار، امید آن دارند که اهل فکر و قلم، آنان را از پیشنهادها و راهنمایی‎های خود محروم نخواهند نمود و از هرگونه همکاری در هر سطحی استقبال می‎نمایند.

حوزه ها و محورهای موضوعی فصلنامه امنیت ملی :

 •  بیان کارکردها و مطالبات نوین از امنیت ملی در برابر کارکردهای کلاسیک و سنتی
 • جایگاه روش­ شناسی علوم انسانی در پیشبرد کمی و کیفی امنیت ملی
 • بررسی تطبیقی مکاتب امنیت ملی با نیازهای نوین کشورها
 • بررسی سیر تحول امنیت ملی در مکاتب و اندیشه­ های سیاسی
 • بررسی مبانی فلسفی و کلامی تفکر و دانش امنیت ملی در نگاه اسلام و ولایت
 • روش­ شناسی ترویج گفتمان دینی و بومی امنیت ملی
 • روش­ شناسی استفاده از متون دینی و به ­خصوص متون اسلامی در کارکردهای امنیت ملی
 • بررسی آسیب­ شناسانه کاستی­ ها و چالش­ های امنیت ملی در ابعاد محیطی و ساختاری
 • نقد رویکردهای گوناگون امنیت ملی با تأکید بر نیازهای راهبردی کشور
 • بررسی و نقد فلسفی و روشی سیاست­ های امنیت منطقه­ ای و جهانی در عرصه­ های مؤثر بر امنیت ملی کشور
 • نظریه­ پردازی و انعکاس رویکردهای خلاق و نظریه­ های نو در موضوع امنیت ملی