اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1446
تعداد پذیرش 297
تعداد پذیرش بدون داوری 36
تعداد عدم پذیرش 716
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 572

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 181
تعداد مشاهده مقاله 103486
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 77174
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 201 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 184 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 329 روز
درصد پذیرش 21 %