اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1229
تعداد پذیرش 224
تعداد پذیرش بدون داوری 30
تعداد عدم پذیرش 660
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 527

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 141
تعداد مشاهده مقاله 61414
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 39060
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 188 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 175 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 321 روز
درصد پذیرش 18 %