اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1159
تعداد پذیرش 222
تعداد پذیرش بدون داوری 30
تعداد عدم پذیرش 626
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 499

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 128
تعداد مشاهده مقاله 46938
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29656
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 186 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 187 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 47 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 301 روز
درصد پذیرش 19 %