اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 764
تعداد پذیرش 128
تعداد پذیرش بدون داوری 26
تعداد عدم پذیرش 391
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 321

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 65
تعداد مشاهده مقاله 7353
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7438
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 162 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 177 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 63 روز
درصد پذیرش 17 %