اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1357
تعداد پذیرش 264
تعداد پذیرش بدون داوری 33
تعداد عدم پذیرش 692
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 551

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 168
تعداد مشاهده مقاله 87130
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 61172
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 196 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 188 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 329 روز
درصد پذیرش 19 %