اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 957
تعداد پذیرش 197
تعداد پذیرش بدون داوری 30
تعداد عدم پذیرش 500
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 388

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 100
تعداد مشاهده مقاله 21869
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16200
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 168 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 177 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 46 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 218 روز
درصد پذیرش 21 %