اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1082
تعداد پذیرش 222
تعداد پذیرش بدون داوری 32
تعداد عدم پذیرش 586
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 467

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 118
تعداد مشاهده مقاله 34229
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 23455
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 75 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 171 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 180 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 43 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 273 روز
درصد پذیرش 21 %