اهداف و چشم انداز

اهمیت روزافزون علوم امنیتی و نقش بنیادین امنیت ملی در تحقق سلامت و حفاظت از ارکان، کارکردها و بنیان­ های نظام سیاسی و تفکر راهبردی حاکم بر آن، ایجاب می­ کند که ضمن اهتمام به روش ­شناختی این علوم و نقد و ارزیابی نتایج و دستاوردهای آن؛ با تلاش مضاعفی در استخراج مبانی و دیدگاه ­های اسلامی و ولایی در حوزه علوم انسانی با رویکرد امنیت ملی پرداخته شود. بنابراین تولید دانش در این حوزه از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است.

در فصلنامه امنیت ملی با تأکید بر این رویکرد؛ تلاش شده است تا مخاطبان را از طریق جذب و انعکاس مقالات علمی- پژوهشی با این هدف آشنا و ظرفیت مناسبی را در انتقال دانش و آگاهی­ های حوزه امنیت ملی در اختیار ایشان قرار دهد.