پرسش‌های متداول

فرایند ارائه گواهی پذیرش مقاله به نویسنده چگونه است؟

گواهی پذیرش بعد از تایید مقاله از سوی اعضای گروه دبیران در جلسه هیئت تحریریه ارائه می‌شود.

مدت زمان داوری مقاله در فصلنامه تا چه میزان است؟

مدت زمان داوری مقالات متغیر بوده و بستگی به داوران مقاله دارد. اما به طور میانگین از زمان دریافت مقاله از سوی فصلنامه تا پذیرش آن در جلسه هیئت تحریریه 6ماه زمان لازم است.

چرا نمی توانم فایل های موجود در راهنمای نویسندگان را دانلود نمایم؟

در صورتیکه فرم ها قابل دانلود نبود


1- از مرورگر های مختلف(جهت دریافت فرم ها) استفاده نمایید.


2- از اتصال اینترنت خود مطمئن شوید

چرا امکان ارسال فایل وجود ندارد؟

1- با نام کاربری و گذر واژه نویسنده مسئول وارد شوید.


2- وضعیت مقاله : ارسال مقاله به نویسنده ... باشد.