مدل مناسبِ توسعه سطح نفوذ و دوام در محیط امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری امنیت ملی؛ دانشگاه عالی دفاع ملی.

چکیده

یکی از مؤثرترین عواملِ تدوین راهبرد‌های امنیتی هر کشوری، تحلیل محیط امنیتی و بررسی نحوه نفوذ و دوام در آن است که به‌خودی‌خود در مطالعات امنیتی دارای جایگاهی ویژه و اجتناب‌ناپذیر است. نظر به اهمیت موضوع با کمک و راهنمایی دکتر حسین عصاریان نژاد این مقاله تلاش دارد با رویکردی اقتباسی ـ استنتاجی و ایده­پردازانه و با هدف شناخت عوامل و مؤلفه‌های مؤثر در توسعه سطح نفوذ و دوام در یک محیط امنیتی، از طریق روش ترکیبی پاسخ­گوی این سؤال باشند که مدل مناسبِ توسعه سطح نفوذ و دوام در محیط امنیتی چگونه باید باشد؟
ماحصل تحقیق؛ اکتشافِ مؤلفه‌ها و شاخص­های مؤثر این مهم، مشتمل بر عدالت و برابرى، نظام سیاسی مبتنی بر شریعت و تفکر اسلامی است که در کنار ابعادی همچون امکان­سنجی و هدف­گذاری متناسب با حوزه هدف؛ بسترسازی متناسب با مرجع امنیت در راستای امنیت­سازی؛ تهدیدشناسی با رویکرد شناخت بازیگران مؤثر و رصد تحولات و تغییرات؛ راهبری و مدیریت و دریافت بازخورد در راستای تحقق اهداف و درنهایت تثبیت و تعمیق موفقیت­ها در محیط امنیتی مؤثر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appropriate model development and sustainable level of penetration in the security environment

نویسنده [English]

 • Amir Hooshang Khadem Daghigh
PhD student in National Security; Higher National Defense University.
چکیده [English]

One of the most effective factors in the development of security strategies in each country, analysis of the security environment and how to influence and durability that itself holds a special place in security studies and unavoidable. Considering the importance of this paper is trying to help doctor Hussein Assarian race Adapted deductive approach and the idea of romantic and aims to understand the causes and factors affecting the development level of penetration and durability in a secure environment,   Through the combination of the answer that is right for model development and sustainable level of penetration in the security environment should be?
 
The result of the research, exploration elements and factors influencing this, including justice and equality, the political system is based on Sharia and Islamic thought in the dimensions of feasibility and goal-investment commensurate with the scope of target infrastructure commensurate with the reference security in line with Security building; Thdydshnasy cognitive actors and to monitor developments and changes; leadership and management and receive feedback on goals and ultimately consolidate and deepen the successes in the sphere of effective security.

 • قرآن کریم، مکارم شیرازى، ناصر، (1373)، قم، دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسلامى)، چاپ دوم.
 • سیدرضی (1386)، نهج‌البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، چاپ دوم، مشهد، آئین تربیت.
 • امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، (1386)، صحیفه نور، چاپ چهارم، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار امام (ره).
 • امام خامنه­ای (مدظله­العالی)، (1382- 1368)، مجموعه بیانات قابل‌دسترسی در سایت معظم­له: www.Khamenei.ir.
 • آقابخشی، علی‌اکبر؛ افشاری‌راد، مینو، (1386)، «فرهنگ علوم سیاسی»، تهران، انتشارات چاپار، چاپ دوم، ویرایش ششم.
 • اخوان کاظمی، بهرام، (1383)، «درآمدی بر کارآمدی نظام سیاسی»، تهران، انتشارات دانش و اندیشه معاصر.
 • الوانی، سید مهدی، (1386)، «مدیریت عمومی»، تهران، انتشارات نی، چاپ سی و یکم.
 • امینیان، بهادر، (1390)، «محیط امنیت ایران و تحولات بیداری اسلامی»، فصلنامه آفاق امنیت شماره 13.
 • بوزان، باری، (1387)، «مردم، دولت­ها و هراس»، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • پرویزی، مهدی، (1394)، «مصاحبه حضوری (کارشناس سیاسی و دانشجوی دکترای امنیت ملی)».
 • حاذق نیک‌رو، حمید، (1389)، «صدور ‌‌‌انـقلاب‌ و حوزه‌های نفوذ فرهنگ انقلاب اسلامی در جهان»، مجله پانزده خرداد، دوره سوم، شماره 26.
 • حسن ابراهیم، حسن، (1964)، «تاریخ سیاسی اسلام»، داراحیاء التراث العربی، بیروت، (ترجمه ابوالقاسم پاینده، سازمان انتشارات جاویدان، 1366 ش).
 • دواتگری، مهدی، (1394)، «مصاحبه حضوری (نماینده مجلس، یکی از اعضاء ارشد شورای عالی امنیت ملی و دانشجوی دکترای امنیت ملی)».
 • رحیمی، بهمن، (1394)، «مصاحبه حضوری (کارشناس سیاسی و دانشجوی دکترای امنیت ملی)».
 • رشاد، افسانه، (1388)، «آماد و پشتیبانی در عصر جداسازی حوزه­های ژئوپلیتیکی»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هفتم، شماره 26.
 • زاهدی، شمس السادات؛ نجفی، غلامعلی، (1385)، «بسط مفهومی توسعه پایدار»، تهران، انتشارات سمت.
 • زروندی، مهدی، (1392)، «شیوه­های پیشگیری و پرهیز از جنگ در توسعه­ی محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران»، مجله­ی سیاست دفاعی، سال بیست و یکم، شماره 82.
 • عصاریان­نژاد، حسین، (1388-1394)، «تقریرات درس روش­شناسی محیط امنیتی»، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • عصاریان نژاد، حسین؛ نادی، حمیدرضا، (1389)، «درآمدی بر شناخت و تحلیل محیط امنیتی»، فصلنامه مطالعات استراتژیک، سال دهم، شماره 40.
 • عصاریان نژاد، حسین؛ عبدالله خانی، علی، (1385)، «تهدیددرنظریه­هایامنیتی»، فصلنامه مطالعات استراتژیک، سال هفتم، شماره 17.
 • فینی­زاده بیدگلی، جعفر، (1394)، «مصاحبه حضوری (کارشناس برنامه­ریزی و دانشجوی دکترای امنیت ملی)».
 • کرمی، جهانگیر، (1384)، «محیط امنیتی خاورمیانه و سیاست دفاعی ج.ا.ایران»، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره­های 53 و 52.
 • محمدی، منوچهر، (1387)، «بازتاب جهانی انقلاب اسلامی»، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • مرادیان، محسن، (1385)، «درآمدی بر ابعاد و مظاهر تهدیدات»، تهران، انتشارات راشا.
 • مینایی، مهدی، (1388)، «محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه­ای و بین­المللی»، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 6.
 • نصیرزاده، عزیز، (1394)، «سناریوهای راهبردی صحنه جنگ آینده ج.ا.ایران در افق 1404»؛ استفاده از مطالب جلسات متشکله به‌عنوان یکی از اعضاء (نویسنده دوم همین مقاله) و انجام مصاحبه­های موردی با دیگر اعضاء.
 • واعظ مهدوی، معصومه، (1375)، «تلاش برای تبیین نظام بین‌المللی: وابستگی متقابل یا وابستگی یک‌جانبه»، مجله راهبرد، شماره 10.

 

منابع انگلیسی

 • Gawor, Leszek (2008), “Globalization and its alternatives”: Antiglobalism,  alterglobalism and idea of sustainable  development', Sustainable Development, john wiley  & sons, 16.
 • Hilborn, Robert c. (2004), “Sea Gulls, Butterflies, and Grasshoppers: A Brief history of the, Butterfly Effect in Nonlinear Dynamice”, 72(4), pp.425-427.
 • Jackson, Robert, (1993), "The Weight of ideas in Decolonization:  Normative Change in International Relations”.
 • Jepperson, Ronald L. Alexander Wendt, and Yeter J.Katzenstein, (1996) “Norms, Identity, and Culture in National Security, in The Culture of National Security, Peter Katzenstein”, New York: Columbia University Press.
 • Keohane,R and Nye,j. (1977), ”power and interdependence”, second Ed. (Glenview,IL, Scott Foresman).
 • Ned Lebow, Richard, (1985), "The Soviet Offensive in Europe”: The Schlieffen Plan Revisited", International Security 19, No.4.
 • Webster, Merriam (2003), “Merriam Webster’s Collegiate Dictionary”, United states Of American, by Merriam Webster, 11ed.
 • Yarger, Harry R. (2006), “Strategic Theory for The 21st Century”: the Little Book on Big Strategy, Carlisle: Strategic Studies Institute.

ت) سایت­های اینترنتی

http://dictionary.abadis.ir/Word/FaToFa