ارائه الگوی راهبردی حفاظت اطلاعات اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام)

2 دانشجوی دوره دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

حفاظت اطلاعات در دین مبین اسلام از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار بوده و در سیره حکومتی پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و اله و سلّم و حضرت علی علیه‌السلام و دیگر معصومین علیهم‌السلام وجود حفاظت اطلاعات، جهت مقابله با فعالیت‌های جاسوسی دشمن وصیانت امنیتی از قلمرو حکومتی‌شان و برقراری امنیت مطلوب، ضروری دانسته‌اند و با در دستور کار قرار دادن حفاظت اطلاعات تهاجمی و نفوذ دادن عناصر اطلاعاتی مورد اعتماد خود به محیط امنیتی دشمن، به‌موقع تهدیدهای دشمن را خنثی وبی خاصیت ساخته‌اند. این پژوهش باهدف تدوین الگوی راهبردی حفاظت اطلاعات اسلامی برمبنای اندیشه‌ها، آراء، نظرات، تدابیر و رهنمودهای حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) انجام شد. پژوهش از نوع تحقیق توسعه‌ای و دارای یک سؤال اصلی و چهار سؤال فرعی بود و برای تحلیل داده‌های تحقیق از روش تحقیق «تحلیل محتوای کیفی» استفاده شد. مواد و محتوای مورداستفاده در این پژوهش تعداد 475 فرمان یا تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بوده که در گام نخست با بهره‌گیری از روش «تکوین استقرایی مقوله‌ها» و با تحلیل محتوای دقیق فرامین و تدابیر، تعداد 694 مقوله استخراج شد. در گام دوم پس از ویرایش و پالایش مقوله‌ها، تعداد مقوله‌ها به 252 مقوله کاهش داده شد. در گام سوم برای احصاء شاخص‌ها، 140 شاخص استخراج شد. در گام چهارم از طریق خبرگی، تعداد 23 مؤلفه استخراج شد؛ و درنهایت مؤلفه‌هایی که دارای مفاهیم مشترک و مشابه بودند در ذیل یک طبقه سازمان‌دهی شدند و تعداد 6 بعد شامل مأموریت، ساختاری، مدیریت و رهبری، نظامات، منابع انسانی و فرهنگی استخراج شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of information protection strategy

نویسندگان [English]

 • GholamHossein Rezayat 1
 • Feizolah Moradian 2
1 Faculty member of Imam Hussein University (PBUH)
2 PhD student in National Security at Higher National Defense University
چکیده [English]

Protection in Islam the status of high, and in the conduct of government prophet against the prophet Muhammad and Imam Ali (PBUH) and the Infallible AS of data protection, in order to deal with the spying enemy and protect the security of the realm of government and securing their desired considered essential And put on the agenda of aggressive data protection and data elements to penetrate the enemy of confidence in the security environment, timely neutralize enemy threats made web property. This study aimed to develop a strategic model of data protection based on the ideas, views, opinions, policies and guidelines of Imam Khamenei (Mdzlhalaly) was. Research and development research has a main question and four research questions and methods for data analysis research "qualitative content analysis" was used. Material and content used in this study, 475 or gimmick command of the Supreme Leader (Mdzlhalaly), which is the first step by using the method of "inductive development of categories" and a detailed content analysis of decrees and measures the number of 694 categories were extracted. In the second step after editing and refining categories, the number of categories was reduced to 252 categories. In the third step to recognized criteria, 140 indicators were extracted. In the fourth step, through practice, the number of 23 components were extracted, and ultimately ingredients that have common concepts and were similar in the following classes were organized and 6 after the mission, structure, management, leadership, military, human resources and culture were.

 • قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازی.
 • امام خمینی، سید روح‌الله (1381)، ولایت‌فقیه (حکومت اسلامی) تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام.
 • امام خامنه‌ای، سید علی، مجموعه تدابیر، فرمان‌ها و سخنرانی‌های معظم له، تهران.
 • امام خامنه‌ای، سید علی (1393)، نرم‌افزار حدیث ولایت، تهران.
 • آریانپور، عباس (1369)، فرهنگ کامل انگلیسی فارسی، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر.
 • افتخاری، اصغر (1390) ارکان الگوی حفاظت اطلاعات در اسلام، مجموعه مقالات همایش سرتاسری حفاظت اطلاعات آینده، ج سوم، تهران: دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، 11-22.
 • برزنونی، محمدعلی، (1390)، خود حفاظتی در اندیشه و منابع اسلامی؛ رهیافتی نظری، مجموعه مقالات همایش سراسری حفاظت اطلاعات آینده، ج سوم، تهران، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، 208 – 171.
 • حاجی‌زاده، نصیر، عابدینی، باقر، (1391)، آشنایی با ساحفاسا، تهران: دانشگاه امام حسین علیه‌السلام.
 • دفتر سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، (1393)، نظام جامع حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، تهران: کوثر.
 • دانشکده امام هادی (علیه‌السلام) (1386)، همایش تخصصی – کاربردی تدابیر و فرمان‌ها فرماندهی معظم کل قوا پیرامون مأموریت‌های ساحفاسا، تهران: امام هادی (علیه‌السلام).
 • رجبی دوانی، محمدحسین (1390)، حفاظت اطلاعات در نهضت حسینی علیه‌السلام، مجموعه مقالات همایش سراسری حفاظت اطلاعات آینده، ج سوم، تهران: دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، 112- 95.
 • سلمانی، احمد (1388)، طراحی الگوی راهبردی ارتقای بهره‌وری سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، رساله دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • شبدینی پاشاکی، محمد و دیگران (1391)، سیره حفاظتی و اطلاعاتی امامان معصوم علیه‌السلام، قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی – زمزم هدایت.
 • صالحی، محمود (1390) حفاظت اطلاعات در دهه چهارم (شاکله،ابعاد،دامنه، روش‌ها و راهبرد) جلد 1، تهران، دانشگاه جامع طباطبایی.
 • عابدی، احمد (1390) نقش ایمان و تعهد در ارتقاء امنیت فردی و سازمانی، مجموعه مقالات همایش سراسری حفاظت اطلاعات آینده جلد 3، تهران: دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، دانشکده امام هادی علیه‌السلام، 94-64.
 • عنایتی، لطفعلی (1391)، نقش تربیت و آموزش تخصصی حفاظت اطلاعاتی با رویکرد سیستمی در کارآمدی ساحفاجا، رساله دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • عاشوری، ذبیح‌الله، (1391)، الگوی مناسب مدیریت منابع انسانی در سازمان حفاظت اطلاعات ارتش ج.ا.ا، رساله دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • کرمی، رضا (1390) نقش فن‌آوری اطلاعات در ارتقای بهره‌وری سازمان حفاظت اطلاعات ارتش وارایه الگوی بهینه، رساله دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • میر جعفری، سید اصغر (1393)، ارائه الگوی راهبردی حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • معین، محمد (1371) فرهنگ شش‌جلدی معین، ج اول، چاپ هشتم، تهران: امیرکبیر.
 • نادی، حمیدرضا (1392)، ارائه الگوی راهبردی حفاظت اطلاعات ملی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه عالی دفاع ملی

واجدی، سید عباس (1390) حفاظت اطلاعات در جنگ‌های پیامبر اسلام، اسلامی؛ مجموعه مقالات همایش سراسری حفاظت اطلاعات آینده، ج سوم، تهران، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام. 113- 138.