تاثیر دستیابی به مرجعیت علمی در امنیت و اقتدار ملی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

2 دکتری امنیت ملی از دانشگاه عالی دفاع ملی.

چکیده

هدف‌گذاری راهبردی چهل – پنجاه ساله به سوی دستیابی جمهوری اسلامی ایران به مرجعیت علمی و فناوری در جهان از جمله تأکیدات مستمر امام خامنه‌ای (مدظله العالی) به شمار می‌رود. همچنین فرمایش گهربار امیر مؤمنان که بابیان محکمی به جایگاه علم و نقش آن در تولید اقتدار اشاره می‌نماید نیز در این زمینه قابل اشاره می‌باشد. محقق سعی کرده تا با روش ترکیبی مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، رابطه بین دستیابی جمهوری اسلامی ایران به مرجعیت علمی و فناوری جهان و امنیت و اقتدار ملی را بررسی نماید. با توجه به آزمون فرض آماری که از داده‌های پرسشنامه گرفته شد این نتیجه به دست آمد که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به مرجعیت علمی و فناوری جهان با شرحی که دراثنای این مقاله آمده است، با نگاهی به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی در ایجاد اقتدار و تأمین امنیت ملی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the acquisition of scientific authority in security and national sovereignty

نویسندگان [English]

 • Farhad Rahbar 1
 • Hasan Hossein Zadeh 2
1 Professor and Faculty of Economics, University of Tehran.
2 Doctor of National Security from Higher National Defense University.
چکیده [English]

Strategic targeting forty - fifty years to achieve Islamic Republic of Iran to the authority of science and technology in the world, including ongoing emphasis Imam Khamenei  is considered. The eloquent statement of Imam Bobby tightly to the place of science and its role in power generation refers in this context is notable. The researchers tried to have a combination of library and field studies, the relationship between the Islamic Republic of Iran to the world of science and technology, security and national power authority to investigate. According to hypothesis testing statistics Questionnaire data were concluded was that the Islamic Republic of Iran to the authority of science and technology in the world with an account that during this article, we look at the principles and ideals of the Islamic Revolution in establishing authority and security affect national security.

 • قرآن کریم، ترجمه حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی.
 • سید رضی، 1386، نهج‌البلاغه، ترجمه، محمد دشتی، چاپ دوم، مشهد، آئین تربیت.
 • بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، 1390، قابل‌دسترسی در: www.Khamenei.ir
 • جوادی، زهره، 1390، رهپویان طریق وصال، گرگان، کیسان.
 • خان محمدی، هادی و مصباح الهدی باقری، 1389، «طراحی مدل مفهومی نظام علمی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله العالی)»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شماره اول، تابستان.
 • روحانی، حسن، 1388، اندیشه‌های سیاسی اسلام (جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی)، تهران، کمیل، چاپ سوم.
 • روشندل، جلیل، 1392، امنیت ملی و نظام بین‌المللی، تهران، سمت.
 • شعبانی، احمد، 1390، «راهکارهای احراز جایگاه اول علمی، فناوری و اقتصادی در سال 1404 با استناد به سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور»، فصلنامه آیینه دانشگاه، شماره بیست و دوم.
 • عالم، عبدالرحمن، 1383، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.
 • کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، 1365، اصول کافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
 • گودرزی، غلامرضا و کمیل رودی، 1390، «تبیین مرجعیت علمی برای نهادهای علمی کشور با رویکرد تئوری مفهوم‌سازی بنیادی»، فصلنامه سیاست علمی، سال چهارم، شماره دوم، زمستان.
 • محمدی ری‌شهری، محمد، 1379، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث.
 • معلوف، لویس، 1986، المنجد فی اللغه و الادب و العلوم، بیروت، الطبعه الکاتولیکیه.
 • معین، محمد، 1371، فرهنگ فارسی، جلد سوم، تهران، انتشارات امیر کبیر.
 • منصوری، جواد، 1383، «فرهنگ، سیاست و تولید علم»، فصلنامه علمی و پژوهشی انقلاب اسلامی، شماره 9.
 • نراقی، یوسف، 1365، روش‌شناسی علوم اجتماعی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 • نادری فارسانی، سیاوش، 15/6/1390، «آسیب‌شناسی بوروکراسی تولید علم»، قابل مشاهده در:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900615000063

 • والی‌زاده، محمدجواد، 22/5/1392، «تبیین سخنان امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها»، قابل مشاهده در:

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5662

 • هاتفی، محمد، 16/3/1386، «راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب تولید علم»، قابل مشاهده در: www.bashgah.net
 • غلامی، رضا، 5/3/1392، «راهکارهای عملیاتی کردن تولید علم»، قابل مشاهده در:

www.rasekhoon.net

 • http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28ewvuo3sarh01mypmev3ecmqx%29%29/print/406989/society/education?model=WebUI.Models.Details.DetailsPageViewModel

 

 

 • قرآن کریم، ترجمه حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی.
 • سید رضی، 1386، نهج‌البلاغه، ترجمه، محمد دشتی، چاپ دوم، مشهد، آئین تربیت.
 • بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، 1390، قابل‌دسترسی در: www.Khamenei.ir
 • جوادی، زهره، 1390، رهپویان طریق وصال، گرگان، کیسان.
 • خان محمدی، هادی و مصباح الهدی باقری، 1389، «طراحی مدل مفهومی نظام علمی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله العالی)»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شماره اول، تابستان.
 • روحانی، حسن، 1388، اندیشه‌های سیاسی اسلام (جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی)، تهران، کمیل، چاپ سوم.
 • روشندل، جلیل، 1392، امنیت ملی و نظام بین‌المللی، تهران، سمت.
 • شعبانی، احمد، 1390، «راهکارهای احراز جایگاه اول علمی، فناوری و اقتصادی در سال 1404 با استناد به سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور»، فصلنامه آیینه دانشگاه، شماره بیست و دوم.
 • عالم، عبدالرحمن، 1383، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.
 • کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، 1365، اصول کافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
 • گودرزی، غلامرضا و کمیل رودی، 1390، «تبیین مرجعیت علمی برای نهادهای علمی کشور با رویکرد تئوری مفهوم‌سازی بنیادی»، فصلنامه سیاست علمی، سال چهارم، شماره دوم، زمستان.
 • محمدی ری‌شهری، محمد، 1379، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث.
 • معلوف، لویس، 1986، المنجد فی اللغه و الادب و العلوم، بیروت، الطبعه الکاتولیکیه.
 • معین، محمد، 1371، فرهنگ فارسی، جلد سوم، تهران، انتشارات امیر کبیر.
 • منصوری، جواد، 1383، «فرهنگ، سیاست و تولید علم»، فصلنامه علمی و پژوهشی انقلاب اسلامی، شماره 9.
 • نراقی، یوسف، 1365، روش‌شناسی علوم اجتماعی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 • نادری فارسانی، سیاوش، 15/6/1390، «آسیب‌شناسی بوروکراسی تولید علم»، قابل مشاهده در:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900615000063

 • والی‌زاده، محمدجواد، 22/5/1392، «تبیین سخنان امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها»، قابل مشاهده در:

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5662

 • هاتفی، محمد، 16/3/1386، «راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب تولید علم»، قابل مشاهده در: www.bashgah.net
 • غلامی، رضا، 5/3/1392، «راهکارهای عملیاتی کردن تولید علم»، قابل مشاهده در:

www.rasekhoon.net

 • http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28ewvuo3sarh01mypmev3ecmqx%29%29/print/406989/society/education?model=WebUI.Models.Details.DetailsPageViewModel