ارائه مدل مفهومی فرصت‌ها و تهدیدات به‌کارگیری و توسعه فناوری زنجیره بلوکی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیئت‌علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

وضعیت گسترش فناوری در دنیای امروز به نحوی است که روند توسعه و آینده جهان در حوزه فناوری به‌صورت دقیق قابل پیش‌بینی نیست. در این بین زنجیره بلوکی به‌عنوان یک فناوری شالوده‌شکن و تحول‌گرا شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری یک پروتکل است که منجر می­شود تا اطلاعات به‌صورت مستقیم بین طرف‌های قرارداد در یک شبکه و بدون نیاز به واسطه­ها مبادله شوند. قابلیت‌های این فناوری فرصت‌های فراوانی را به‌ وجود آورده است؛ اما با وجود مزایای فراوان، چالش‌ها و تهدیدهای پیش روی این فناوری حائز اهمیت و قابل بررسی است. باید توجه داشت که این فناوری می‌تواند راه را برای حملات علیه سامانه‌های مبتنی بر این فناوری باز نماید و زمینه‌ساز جرائم سایبری در این حوزه باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از روش کتابخانه‌ای ابتدا به بررسی اسناد بالادستی، مقالات و مطالعه اقدامات کشور‌های مختلف پرداخته شده و با استفاده از ابزار مصاحبه و کسب نظر نخبگان نسبت به شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات به‌کارگیری و توسعه این فناوری در جمهوری اسلامی ایران اقدام، سپس با استفاده از روش گروه کانونی مؤلفه‌ها نهایی شده و با نظرسنجی از تعدادی از متخصصین با ابزار پرسشنامه موارد احصایی مورد تأیید و برازش قرار گیرند. بر اساس جمع‌بندی، در بخش فرصت‌ها مواردی مانند افزایش اعتماد، اجماع، افزایش امنیت داده‌ها، کاهش هزینه‌ها و در بخش تهدیدات مواردی مانند عدم وجود الزامات و قانون و مقررات، به‌کارگیری نادرست از برخی کاربردها، تضعیف حاکمیت و تغییر در الگوهای حکمرانی را می‌توان برشمرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Opportunities and Threats of Adoption and Development of Blockchain Technology in I.R.of Iran

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Afshar 1
 • Seyyed Shamsoddin Hoseini 2
 • Mohammadreza Movahedisefat 3
1 PhD Student in Strategic Management of Cyberspace, Higher National Defense University (Corresponding Author)
2 Member of the faculty of Allameh Tabatabai University
3 Member of the faculty of the University and the Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • ·         معین، محمد، (1386)، فرهنگ معین (یک‌جلدی فارسی)، انتشارات زرین.
  • ·         آقابخشی، علی‌اکبر، افشاری راد، مینو، (1389)، فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات چاپار.
  • ·         فرازمند، عاطفه، زادتوت آغاج، پرنگ، (1396)، مروری بر ادبیات بلاک‎چین و استراتژی‌های توسعه آن، پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات.
  • ·         سند فناوری زنجیره بلوکی، (1397)، معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران.
  • ·         لطیفی، زهرا، (1396)، چالش‌ها و فرصت‌های بلاک‌چین برای بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • ·         عسگری مهر، مسعود؛ شریف موسوی، مهدی؛ ترک تبریزی، مرتضی؛ احدی، سبا، (1397)، شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های پیاده‌سازی فناوری بلاک‎چین در صنعت بانکداری ایران، هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت.
  • ·         الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها، (1397)، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • ·          فناوری زنجیره بلوکی، (1397)، معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران.
  • ·         تنظیم‎گری فناوری زنجیره بلوکی (بلاک‎چین) و ارزهای رمزینه در کشور، (1397)، دفتر هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران.
  • ·         آشنایی با فناوری راهبردی زنجیره بلوکی و کاربردهای آن، (1396)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  • ·         فناوری دفاتر کل توزیع‎شده فراتر از فناوری زنجیره بلوکی، (1397)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  • ·         مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران، (1397)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  • بختیاری، حسین؛ صالح‎نیا، علی، (1397)، اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 8، شماره 27، تابستان 97.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Q. K. Nguyen. (2016).Blockchain -A Financial Technology for Future Sustainable Development, 2016 3rd International Conference on Green Technology. Publisher: IEEE
  • Gatteschi, Valentina,Lamberti, Fabrizio,Demartini, Claudio,Pranteda Chiara, Santamaría, Víctor. (2018).To Blockchain or Not to Blockchain: That Is the Question
  • Deloitte).2017).The Blockchain (R) evolution – The Swiss Perspective, White Paper, February
  • Kückelhaus,Markus. (2018).Blockchain in logistics, Accenture, www.accenture.com
  • Jeffries,Adrianne. (2018).BLOCKCHAIN’ IS MEANINGLESS, https:// www. Theverge.com /2018/3/7/17091766/blockchain-bitcoin-ethereum-cryptocurrency-meaning
  • Simanta Shekhar Sarmah. (2018). Understanding Blockchain Technology, Computer Science and Engineering 2018, 8(2): 23-29 DOI: 10.5923/j.computer.20180802.02
  • D.G.H, Rauchs.M. (2017). Global Blockchain Benchmarking Study, Cambridge Centre for Alternative Finance
  • Blockchain Building Blocks: Creating a world of opportunity for insurance from an evolving area of technology, The American Institute for Chartered Property Casualty Underwriters,2017.
  • Niranjanamurthy, M,Nithya,B.N,Jagannatha,S. (2018). Analysis of Blockchain technology: pros, cons and SWOT, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018
  • Furlonger, David, Kandaswamy,Rajesh. (2018).Hype Cycle for Blockchain Technologies, Gartner,Inc
  • Blockchain Legal implications, questions, opportunities and risks. (2018).Deloitte Legal
  • Karim, Sultan, Umar, Ruhi, Rubina, Lakhani. (2018).Conceptualizing Blockchains: Characteristics & Applications,11th IADIS International Conference Information Systems
  • Fisher, Timothy. (2018).An Analysis of Blockchain Technology and its Commercial Exploitation,Cardiff University
  • Sandner, Philipp, M. Schulden, Philipp. (2019). Speciality Grand Challenges:Blockchain, Specialty grand challenge, Frontiers in Blockchain | www.frontiersin.org
  • Gatteschi, Valentina, Lamberti, Fabrizio, etc. (2018). Blockchain and Smart Contracts for Insurance: Is the Technology Mature Enough? Future Internet 2018, www.mdpi.com /journal/futureinternet
  • Furlonger, David, Valdes, Ray. (2017). Practical Blockchain: A Gartner Trend Insight Report, Gartner ID: G00325933
  • J. Fanusie, Yaya. (2018), Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, U.S. State Department
  • Gao, Weichao, G. Hatcher, William, Yu, Wei. (2018), A Survey of Blockchain: Techniques, Applications and Challenges, Department of Computer and Information Sciences Towson University, Maryland, USA 21252
  • Lubomir,Tassev. (2018).Yellow Vest Coin Created, Security Token Trading Platform Launched, https://news.bitcoin.com
  • Kaljulaid,Kersti, (2018).Estonia offers more transparency and lessbureaucracy! e-Estonia, https://e-estonia.com/
  • Daily Hodl Staff. (2019).Catastrophe and Civil Unrest in Venezuela As World Leaders Pick Sides, https://dailyhodl.com
  • Scott,Brett. (2016).How Can Cryptocurrency and Blockchain Technology Play a Role in Building Social and Solidarity Finance?,United Nations Research Institute for Social Development
  • Spenkelink, Hardwin, de Vries, Dennis, Berghuijs, Martijn (2018). Assessing blockchain risks, KPMG International Cooperative,www.kpmg.com
  • Santhana, Prakash, Biswas, Abhishek. (2017). Blockchain Risk management, Deloitte Development, www2.deloitte.com
  • Kim, Kibum, Kang, Taewon. (2017). Does Technology Against Corruption Always Lead to Benefit? The Potential Risks and Challenges of the Blockchain Technology, OECDintegrity, www.oecd.com
  • Casino, Fran, K. Dasaklis,Thomas, Patsakis, Constantinos. (2019).A systematic literature review of blockchain-based applications:Current status, classification and open issues, Telematics and Informatics 36 (2019) 55–81, www.elsevier.com
دوره 10، شماره 36 - شماره پیاپی 36
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
مرداد 1399
صفحه 307-348
 • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 30 فروردین 1399