استحکام ساخت درونی قدرت نظام ج.ا.ا با نگاه امنیتی (با تأکید بر امنیت سیاسی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مطالعات امنیت ملی/دانشگاه عالی دفاع ملی/دانشکده امنیت ملی/تهران/ایران

2 دانش آموخته جامعه شناس سیاسی و مدرس دانشگاه/تهران/ایران

چکیده

استحکام ساخت درونی و امنیت سیاسی در زمره موضوعات راهبردی کشورهای انقلابی محسوب می‌شود. محور اصلی مشروعیت نظام سیاسی ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی بر اساس نشانگان امنیت سیاسی شکل گرفته است. ساختار سیاسی ایران بر اساس جمهوری اسلامی پیوند‌یابنده مشارکت گروه‌های اجتماعی بر اساس مفاهیم و نشانگان اندیشه دینی است. بر همین مبنا سؤال اصلی این مقاله این می باشد که رابطه میزان مشارکت سیاسی مردم در استحکام ساخت درونی قدرت ملی ج.ا.ا چیست؟ فرضیه مقاله بر این موضوع تأکید دارد که: «امنیت سیاسی نهادمند منجر به استحکام ساخت درونی قدرت ملی می‌شود».
برای تحلیل علمی چنین مفاهیم و متغیرهایی سعی شده تا ضمن استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از تکنیک تحلیل محتوا، به نقد و پردازش کلیه داده‏ها پرداخته شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جهت مستحکم نمودن پایه‎های درونی قدرت ملی در حوزه امنیت سیاسی مردم، توسعه فضای مناسب سیاسی، انتخاب کارگزاران شایسته و حضور آگاهانه، آزادانه و گسترده و همه‎جانبه مردم، اثربخش‎ترین و نافذترین رویکرد در تحقق استحکام ساخت درونی قدرت ملی ج.ا.ا است.

کلیدواژه‌ها


 • افتخاری، اصغر و شعبانی، ناصر (1389)، «قدرت نرم، نبرد نامتقارن تحلیل جنگ 33 روزه حزب‌الله و جنگ 22 روزه غزه»، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 • انقلاب اسلامی و استحکام‌بخشی ساخت درونی قدرت، تاریخ 09/01/1393- http://rasekhoon.net.
 • اهمیت استحکام‌بخشی ساخت درونی کشور و تأکیدات رهبر معظم، کد خبر: 1237- http://sageb.ir.
 • بیانات در دیدار با شرکت‌کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان، 17/07/1392.
 • بیانات در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش، 19/11/1392.
 • بیانات رهبری در جمع کارکنان پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان،18/07/1371.
 • بیانات رهبری در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های شیراز ـ سال 1387.
 • بیانات رهبری در دیدار با اقشار مردم و کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ سال 1370.
 • بیانات رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور، 22/08/1381.
 • بیانات رهبری در با دیدار با اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها،13/07/1385.
 • بیانات رهبری در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان سمنان، 18/08/1385.
 • بیانات رهبری در دیدار با اساتید و دانشجویان کردستان، 27/02/1388.
 • بیانات رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت- تاریخ 06/06/1392.
 • بیانات رهبری در دیدار با رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، 23/05/1385.
 • بیانات رهبری در دیدار با مردم قم، 19/10/1392.
 • بیانات رهبری در دیدار با مسئولان نظام- تاریخ 30/04/1392.
 • بیانات رهبری در دیدار با نخبگان جوان دانشگاهی ـ سال 1385.
 • بیانات رهبری در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان، 12/08/1392.
 • بیانات رهبری در دیدار با رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران ـ سال 1384.
 • بیانات رهبری در دیدار با رئیس‌‌جمهور و هیئت‌وزیران ـ سال 1381.
 • بیانات رهبری در دیدار با شرکت‌کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان، 17/07/1392.
 • بیانات رهبری در دیدار با مردم آذربایجان، 28/11/1392.
 • بیانات رهبری در دیدار مردم‌ اراک‌ ـ سال 1379.
 • بیانات رهبری در دیدار با مردم‌ اردبیل‌ ـ سال 1379.
 • بیانات رهبری در دیدار با مسئولان نظام، 16/04/1393.
 • بیانات رهبری در محفل انس با قرآن، 08/04/1393.
 • بیانات رهبری در مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه‌های افسری آجا، 13/07/1392.
 • پاسخ رهبر انقلاب به ۱۱ پرسش درباره استحکام ساخت درونی،‌ 16/11/1392- برگرفته از سایت http://www.ammarname.ir/.
 • پیام نوروزی مقام معظم رهبری ـ سال 1388.
 • پیام نوروزى مقام معظم رهبری ـ سال 1381.
 • جعفری‌پناه، مهدی و میر‌احمدی منصور (1391)، مؤلفه‌های قدرت نرمِ جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اسلامی، معرفت سیاسی سال چهارم، شماره دوم، ص 105.
 • جوانی، ‌یدالله،‌ اقتصاد درون‌زا و ساخت درونی قدرت، سایت صبح حضور،30/11/1392- شناسه 5150.
 • زرشناس، شهریار (1378)، «اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران»، تهران: سازمان انتشارات کیهان، چ دوم.
 • سوره اعراف، آیه ۹۶.
 • گلشن‏پژوه، محمودرضا (1387)، «جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم»، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی – دفتر گسترش تولید علم.
موسوی خمینی، روح‌الله (1370)، «صحیفه نور»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.