دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، پاییز 1399 
2. آسیب‌شناسی بیداری اسلامی در کشورهای مصر، تونس و لیبی

صفحه 43-84

رضا امیری مقدم؛ امیر هوشنگ خادم دقیق؛ بهمن رحیمی


7. بررسی کنشگران، عوامل کلیدی و پیشران‌های تحولات سیاسی– امنیتی یمن

صفحه 217-240

سعید خزایی؛ احمد ایمانی پور؛ عظیم علیزاده؛ مهرداد مومنی زاهد


10. رویکرد قانون اساسی و اسناد بالادستی نسبت به دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 331-368

محمدجواد نصرالله زاده؛ محمد باقر خرمشاد؛ محمدحسین حبیب الله زاده


13. تبیین نقش شبکه ملی اطلاعات در مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی کشور

صفحه 437-466

داوود عبیری؛ رحیم یزدانی چهار برج؛ خداداد حلیلی؛ کامیار ثقفی


14. راهبرد های انتظامی توسعه گردشگری

صفحه 467-498

سید تقی حسینی؛ اسکندر مومنی؛ مهدی کامکار


15. ارائه مدل بومی رصد، پایش و هشداردهی سایبری بر اساس چرخه اودا

صفحه 499-537

مهدی صحرایی؛ محمدرضا ولوی؛ بهرام بیات؛ عبدالرضا ترقی