راهکارهای ارتقای اعتماد مخاطب به رسانه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته امنیت ملی با گرایش مطالعات ( دانشگاه عالی دفاع ملی ) رییس خبرگزاری بین المللی تصویری ایران پرس - صدا و سیما

2 دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی وپژوهشگر ارشد امنیت ملی

3 رئیس گروه پژوهشی منابع انسانی و استاد دانشگاه

چکیده

علم ارتباطات شامل مطالعه فرایندی است که به واسطه آن ارتباط گر از طریق کانال ارتباطی پیامی را با تاثیری معین به مخاطب می رساند ، در این میان اگر مخاطب به دلایل مختلف از جمله جانبداری در خبر دچار بی اعتمادی به رسانه شود فرایند ارتباطی مختل خواهد شد.این مقاله با طرح این سوال که راهکارهای ارتقای اعتماد مخاطب به رسانه ملی چیست از طریق مصاحبه عمیق با 30 تن از کارشناسان حوزه رسانه ، شامل اساتید حوزه ارتباطات و پژوهشگران حوزه رسانه و با روش تحلیل مضمون ، عوامل اعتماد زدا از فعالیتهای رسانه ملی در سه حوزه مخاطب اخبار ، مالکیت و حوزه مدیریتی و مخاطب برنامه های سیاسی احصا و این چالش های احصا شده طی پرسشنامه ای از جامعه آماری نظرخواهی و با نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شد. نتایج یافته های تحلیلی و توصیفی این تحقیق نشان داد که ارتقای ساختارهای ارائه خبر ، تقویت توان حرفه ای عوامل خبر ، استفاده از کنداکتور مناسب ، دوری از سیاستگذاریهای سلیقه ای در حوزه خبر و ارائه تحلیل های سیاسی با روشهای غیر مستقیم و با شیوه های نوین برنامه سازی ، ارتقای پژوهش ، جذاب کردن فرم برنامه های سیاسی و توجه به نیازهای تحلیلی مخاطب در برنامه های سیاسی می تواند موجب ارتقای اعتماد مخاطب به رسانه ملی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

trategies to Promote audience Trust in the National Media

نویسندگان [English]

 • Abbas mohammadnejad 1
 • abbas ali jabari 2
 • mohammad shahmohammadi 3
1 ceo of iran press news agency
2 PhD student in political science and senior national security researcher
3 Head of Human Resources Research Group and University Professor
چکیده [English]

The purpose of this research is to provide solutions to increase the audience''s trust in the national media. This article raises the issue that in the communication process, sender, content, audience and feedback should all be considered by asking the question of what are the ways to increase audience trust in the national media. Through in-depth interviews with 30 media experts, including professors in the field of communications and media researchers, and by means of content analysis, distrustful factors of national media activities in the three areas of news audience, ownership and management, and audience of political programs, these challenges were analyzed by a questionnaire from the statistical community and analyzed with SPSS software. The results of analytical and descriptive findings of this research showed that improving news presentation structures, strengthening the professional ability of news agents, using appropriate conductors, avoiding tasteful policies in the field of news and presenting political analysis with indirect methods and new methods Planning, promoting research, making the form of political programs attractive and paying attention to the analytical needs of the audience in political programs can increase the audience''s trust in the national media.

کلیدواژه‌ها [English]

 • English Media
 • Trust
 • Audience
 • Information
 • National Media
 • الف. منابع فارسی

  • امیر کافی، مهری (1374)، اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، نمایه پژوهش، شماره 18، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • مینایی، حسین، مخاطب­شناسی در یک نگاه، تهران: انتشارات دافوس.
  • بهرامی کمیل، نظام (1388)، نظریه رسانه‌ها - جامعه‌شناسی ارتباطات، انتشارات کویر.
  • بیرانوند، علی (1384)، رابطه اعتماد اجتماعی و رواج صورتک‌های اجتماعی.
  • تاج‌بخش، کیان (1384)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، شیرازه.
  • ریسی، حسین (1395)، نظریه استفاده و رضامندی از دیدگاه قران کریم.
  • روئستاین، بو (1393)، دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد، ترجمه لادن رهبری، تهران: آگه.
  • زتومکا، پیوتر (1386)، اعتماد: نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه غلامرضا غفاری، تهران: نشر شیرازه.
  • زین‌آبادی، مرتضی (1387)، تئوری‌ها و نظریات مربوط به اعتماد اجتماعی در جامعه پژوهشنامه 16.
  • فخارطوسی، جواد (1385)، امام خمینی و رسانه‌های گروهی، چاپ دوم، تهران، عروج.
  • عینی­زاده موحد، محمد (1388)، منشور رسانه، چاپ دوم، تهران، سروش.
  • میرفخرایی، تژا، (1388)، مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیون، چاپ دوم، تهران، مرکز تحقیقات صداوسیما.
  • سعدی­پور، اسماعیل (1390)، اثرسنجی در حوزه رسانه با تأکید بر تلویزیون، چاپ اول، مرکز تحقیقات صداوسیما.
  • ژان کازنو (1390)، جامعه‌شناس وسایل ارتباط‌جمعی، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران، اطلاعات.
  • کلمن جیمز (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
  • مهدی­زاده سید محمد (1393)، نظریه‌های رسانه - اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، انتشارات سروش.
  • امیرکافی، مهدی (1374)، اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، نمایه پژوهش، شماره 18، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • امیری، مجتبی و مرآبادی، یونسی (پاییز و زمستان 1392)، بررسی رابطه میان نگرش سیاسی، اعتماد به رسانه ملی، مخاطبان فعال و گرایش دانشجویان دانشگاه‌های تهران به شبکه‌های اجتماعی مجازی، مطالعات میان‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، شماره دوم، 1391.
  • بیرانوند علی (1384)، رابطه اعتماد اجتماعی و رواج صورت‌های اجتماعی.
  • ترنز، ولین اچ، نظریه‌های ارتباطات.
  • سورین، جوزف، تانکارد، جیمز، مترجم: علیرضا دهقان، نظریه‌های ارتباطات.
  • شارع­پور، محمود (1390)، بررسی رابطه انواع یا اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران، مطالعات اجتماعی ایران، دوره 4، شماره 3.
  • خسروشاهی، حبیب (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه ملی، مطالعات علوم اجتماعی، سال دهم، شماره 37.
  • جواهری، فاطمه (1385)، رسانه جمعی و اعتماد، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد.
  • نعمتی انارکی، داود (1396)، روان‌شناسی اعتماد به رسانه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره اول.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Colman james ”social capital in the creation of human capital american journa; of sociology 1988
  • Erik,”childhood and society , Hamomndsworth; penguin,1968
  • Gazaaiano, cecile&Mcgrath,Kristin, “measuring the concept of credibility”, journalism quarterly , 63 , 1986
  • Gross, Kimberly, etal , “ A panel study of media Effect in political and social trust after September 11, 2001” , the international gournal of press politics, vol. 9, 2004
  • Jhonson, david, “ Reachinj out: vnterpersonal effectiveness and self actualization”, Boston, Allyn and Bacon, 1993
  • Kihrin, Matthias& jorg Matthes, “ Trust in news media Development and validation of a Multidimensional Scale “ , communication Research vol.34, 2007
  • Meyer, Philip, “ Defining and Measuring Creadibility of NEWSPAPERS: Developing an Index” , journalism Quarterly, 65, 1998