تبیین نقش و جایگاه نیروی انتظامی در اعمال حاکمیت برای تأمین نیاز عمومى به امنیت از منظر فرماندهی کل قوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه امین

چکیده

امنیت یک نیاز اساسی است و در حکومت اسلامى که مظهر قدرت الهى و قدرت مردم در جامعه است، براى تأمین نیاز عمومى به امنیت، لازم است از طرف حاکمیت، اِعمال قدرت شود. ازمنظر فرماندهی کل‌قوا، ناجا در مسئولیّت خود که ایجاد امنیّت است، مظهر حاکمیّت جمهورى اسلامى است. این پژوهش قصد دارد نقش و جایگاه این نیرو را در اعمال حاکمیت برای تأمین نیاز عمومى به امنیت تبیین کند. این پژوهش کاربردی و کیفی است. در این پژوهش از بین روش‎های پژوهش کیفی، روش تحلیل مضمون مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا متن بیانات رهبری در جمع کارکنان، مدیران و فرماندهان ناجا از سال 1368 تا 1398 تحلیل شده و 216 گزاره استخراج شده حول موضوع پژوهش، به شیوه کیفی تحلیل مضمون شدند. مضامین شناسایی شده حول چهار محور اصلی ساماندهی شدند. در این چهار محور، نقش ناجا در ایجاد نظم و امنیت کشور[شامل چهار نقش فرعی]، لازمه و مقدمه ایفای سه نقش دیگر آن در برابر مردم، حاکمیت و دین است. ناجا با تامین نظم و امنیت: 1. برای مردم پناهگاه و مایه آرامش خاطر می‎شود و زندگی روزمره را ممکن می‎سازد؛ 2. اقتدار حاکمیت را به نمایش می‌گذارد و زمینه اداره و بالندگی جامعه را همه عرصه‎ها فراهم می‎کند؛ و 3. با حفظ ارزش‌ها و معیار قراردادن آن‌ها، یاری‌گر دین شده و عزت و ارجمندی آن را تداوم می‌بخشد. این جایگاه برای ناجا در منظومه فکری مقام معظم رهبری، همان شأنی است که امیرالمومنین علی(ع)، برای سربازان در نظام اسلامی قائل بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and position of the NAJA in governance to meet the public need for security; Based on the statements of the Commander-in-Chief of the Armed Forces

نویسنده [English]

 • sediqe sadat hashemi
Assistant Professor of Human Resource Management in Amin Police University
چکیده [English]

Security is a basic need, and an Islamic government use power to ensure public security. Based on the statements of the General Command of the Armed Forces, NAJA in its responsibility, which is to create security, is the manifestation of the sovereignty of the Islamic Republic. This study aims to explain the role and position of the NAJA in using power to ensure public safety. This research is practical and qualitative. In this research, content analysis method has been used. So, the text of the statements of the General Command of the Armed Forces(from 1989-2019) has been analyzed and the contents of 216 extracted statements were analyzed. The identified themes were organized into four main axes. In these four areas, the role of the NAJA in creating order and security in the country is the prelude to playing its other three roles for the people, the government and religion. By providing order and security: 1. It provides shelter and peace of mind for the people and makes daily life possible; 2. It demonstrates the authority of the government and provides the ground for the administration and growth of society in all areas. Slowly, and 3. By preserving values and setting standards for them, it helps religion and perpetuates its dignity. This position for the NAJA in the intellectual system of the General Command of the Armed Forces is the same position that Imam Ali (AS) gave to the soldiers in the Islamic system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Law enforcement
 • order and security
 • national authority
 • people
 • values
 • فهرست منابع ومآخذ

  • قرآن کریم (1397)، ترجمۀ محسن قرائتی، چ پنجم، تهران: مؤسسۀ فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
  • امام علی (ع) (35 ق)، نهج‌البلاغه، به کوشش سید رضی، ترجمۀ سید محمدمهدی جعفری، چ هفتم 1398، تهران: انتشارات ذکر.
  • موسوی خمینی، سید روح ا... (1378)، کشف‌الاسرار، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
  • حسینی خامنه‌ای، سید علی، مجموعۀ سخنرانی‌های مقام معظم رهبری، قابل بازیابی از: ir
  • ابن بابویه، محمد بن علی (1385)، من لایحضره الفقیه، ج چهارم، ترجمۀ سید صدرالدین بلاغی، قم: دارالکتب الاسلامیه.
  • اردبیلی، محمدعلی (1393)، حقوق جزای عمومی، ج 1، چ 33، تهران: نشر میزان.
  • اژه‌ای، مهدی (1397)، عزتمندی انسان در گرو ذلت او در برابر خداوند است، خبرگزاری بین‌المللی قرآن، شناسۀ خبر (۳۷۱۱۶۶۳)، قابل بازیابی از: http://isfahan.iqna.ir/fa/news/3711663
  • اعظم کریمایی، علی؛ مرادیان، محسن؛ عباسی، علی (1389)، نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت اجتماعی، فصلنامۀ دانش انتظامی، 12(2)، 7-50.
  • امینی، جلال؛ محمدنژاد، مریم (1397)، نقش و جایگاه ناجا در فرایند مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی-تاریخی، فصلنامۀ کارآگاه، 11(1)، 98-107.
  • پورعزت، علی‌اصغر (1383)، درآمدی بر طراحی نظام‌های آگزیوماتیزه سلسله مراتبی، همایش توسعۀ دانش و فناوری، دانشگاه تهران، قابل بازیابی از: http://ifr.journals.isu.ac.ir/index.php/article_2272.html
  • حرانی، ابومحمد (1393)، تحف‌العقول عن آل‌الرسول (ص)، ترجمۀ صادق حسن‌زاده، چ 16، قم: انتشارات آل علی (ع).
  • خبرگزاری بین‌المللی قرآن (1394)، «اَشِدّآءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَمآءُ بَینَهُم»، خط مسلّم جمهوری اسلامی، خبرگزاری بین‌المللی قرآن، شناسۀ خبر (۳۳۴۵۵۸۶)، قابل بازیابی از: http://iqna.ir/fa/news/3345586.
  • خدادادیان، مریم؛ حیدرپور، فرشاد (1397)، بررسی قانونی جایگاه آموزش و پروش و تعلیم و تربیت در تولید علم در جامعه، فصلنامۀ الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار، 1(1)، 347-361، قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/379227
  • خواستار، حمزه (1387)، بررسی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی ملی در زمینۀ علم و فناوری برای تحقق اهداف چشم‌انداز (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران.
  • دانشمند، پروانه (1395)، بررسی جایگاه مدارس در ارتقای بهداشت روانی جامعه، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، تهران.
  • درویشی، عباس (1397)، جایگاه پلیس و نیروی انتظامی در حفظ حقوق شهروندی، تهران: نشر قانون‌یار.
  • دهخدا، علی‌اکبر (1385)، لغت‌نامۀ دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1374)، مفردات، ترجمۀ غلامرضا خسروی، ج 2، چ دوم، تهران: مرتضوی.
  • رحمانی، محمدعلی (1396)، نقش و جایگاه نیروهای مسلح در تحقق دولت اسلامی مبتنی بر منظومۀ فکری امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بصیرت و تربیت اسلامی، 14(1)، 37- 65، قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312505
  • زارع مهدوی، قادر (1394)، بررسی جامعه‌شناختی جایگاه پلیس در عصر جهانی شدن، فصلنامۀ مطالعات بین‌المللی پلیس، 6(4)، 65-85، قابل بازیابی از: http://interpol.jrl.police.ir/article_12871.html.
  • کمالی گوکی، محمد؛ زمانی‌راد، حجت (1395)، ماهیت دولت و مبانی تأسیس آن در فلسفۀ سیاسی هابز و لاک در روایتی پارادایمی، فصلنامۀ تخصصی علوم سیاسی، 12(34)، 119-144، قابل بازیابی از: http://psq.kiau.ac.ir/article_528643.html
  • شاکرین، حمیدرضا (1390)، کارکردهای حکومت دینی و ولایت‌فقیه، کتاب نقد، 13 و 14(61-62)، 95- 115، قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/310504
  • عبدالهی، اسماعیل؛ حسینی، سید کرامت (1395)، نقش و جایگاه نیروی انتظامی در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت در چارچوب مفهوم نظریه امنیت انسانی، مجلۀ علوم انسانی اسلامی، 1(10)، 38-50، قابل بازیابی از: http://journals.police.ir/article_93398.html
  • علیزاده، علیشاه (1394)، چرا به خدا عزیز گفته می‌شود؟، خبرگزاری شبستان، شناسۀ خبر ۴۷۴۰۹۰، قابل بازیابی از: http://www.shabestan.ir/detail/News/474090.
  • غلامحسینی، اسماعیل (1391)، بررسی نقش و جایگاه ناجا در مدیریت بحران‌های طبیعی (مطالعۀ موردی: بحران سفید، بحران برف ۱۳۸۳ گیلان)، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 7(4)، 549-568، قابل بازیابی از:

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=187502.

  • فرازی، صادق (1384). نگاهی به ضرورت وجود نیروهای مسلح از منظر منابع دینی و قانونی. حصون، شماره 5، 141-150. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/85854
  • کریمی خوزانی، علی؛ جباری، غلام؛ ملکی، مسعود؛ پازوکیان، اسداله (1393)، تبیین و بررسی نقش و جایگاه مدیریت ناجا در راهبرد تأمین امنیت ملی، فصلنامۀ توسعۀ سازمانی پلیس، 11(4)، 39-66، قابل بازیابی از:

  http://pod.jrl.police.ir/article_9544_e53aecb53e4cd2037a2b5fc425377422.pdf.

  • لیثی واسطی، کافی الدین ابی‌الحسن علی (1377)، عیون الحکم و المواعظ، قم: مؤسسۀ فرهنگی دارالحدیث
  • مجلس شورای اسلامی (1369)، قانون تشکیل ناجا.
  • مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1398)، بحارالانوار، ج 100، چ هفتم، قم: دارالکتب الاسلامیه.
  • محسنی، علی؛ فرهادی، عباس و قمریان، ناهید (1393)، بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصۀ فرهنگی جامعه از نگاه اسلام و لیبرالیسم، فصلنامۀ راهبرد، 23(3)، 7-34، قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/363376.
  • معین، محمد (1393)، فرهنگ فارسی معین، چ 27، تهران: انتشارات امیرکبیر.
  • نعمانی، محمد بن ابراهیم (1396)، غیبت نعمانی، ترجمۀ مجتبی عزیزی، چ سوم، قم: کتاب جمکران.
  • نقیب السادات، سیدرضا؛ فرهادی، پریسا (1393)، فصلنامۀ وسایل ارتباط‌جمعی، رسانه، بررسی جایگاه رسانه‌ها در ارتقای سواد رسانه‌ای به منظور تحقق جامعۀ دانایی محور، 25(4)، 45-61. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/365213.
  • وینر، فیلیپ‌پل (1387)، فرهنگ اندیشه‌های سیاسی، ترجمۀ خشایار دیهمی، تهران: نشر نی.