الگوی راهبردی تولید محتوای فاخر مبتنی بر رویکردهای امنیت ملی در فضای سایبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر، دانشگاه عالی دفاع ملی،تهران،ایران

2 دکتری مدیریت فضای سایبر، دانشگاه عالی دفاع ملی،تهران،ایران

3 دکتری مطالعات پیشرفته مدیریت، دانشگاه بوردو فرانسه

4 دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر ، دانشگاه عالی دفاع ملی،تهران،ایران

چکیده

تولید محتوا همواره نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشورها در در جهت افزایش قدرت ملی داشته است. برای ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری و برخورداری از ابتکار عمل، حضور در رسانه‌های مجازی و تولید محتوای فاخر ضروری است.
از مهمترین دغدغه‌های این حوزه، شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و زیرمولفه‌های اصلی برای ترسیم مدل راهبردی تولید محتوای فاخر مبتنی بر رویکردهای امنیت ملی از جمله رویکردهای «سیاسی-امنیتی»، «فرهنگی، هنری، تاریخی»، «اجتماعی»، «اقتصادی» و «علمی و فناوری» در فضای سایبر است.
در این پژوهش با انجام روش‌های تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، مدل‌ نهایی ترسیم و مورد تایید قرار گرفته است. برای شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و زیرمولفه‌ها، ضمن استفاده از ادبیات نظری و مطالعات تحقیقات پیشین، با 11 نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه انجام شده است، سپس با تحلیل مضمون اسناد بالادستی، بیانات رهبری پیرامون فضای مجازی و متن مصاحبه با خبرگان ابعاد، مولفه‌ها و زیرمولفه‌ها اولیه استخراج شده است.
تولید محتوای فاخر دارای ابعاد ذینفعان، رویکردها، کارکردها، قالب‌ها، بسترها می‌باشد که هرکدام دارای مولفه‌های متفاوتی و مختص به خود ابعاد است. الگوی ارائه شده در این مقاله با محوریت رویکردهای امنیت ملی احصا شده است. عملیاتی نمودن هرکدام از این زیرمولفه‌ها، تا حدود زیادی اقتدار کشور را در تامین بخشی از امنیت ملی در فضای سایبر از طریق تولید محتوای فاخر، افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic model of fine content production based on national security approaches in cyberspace

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Firoozi 1
 • Mehdi Ghorbani 2
 • Reza Taghipour 3
 • Reza Alidadi 4
1 PhD in Strategic Management of Cyberspace, Higher National Defense University, Tehran, Iran
2 PhD in Strategic Management of Cyberspace, Higher National Defense University, Tehran, Iran
3 PhD in Advanced Management Studies, University of Bordeaux, France
4 PhD in Strategic Management of Cyberspace, Higher National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Content production plays an important role in the development and progress of countries in order to strengthen national power.
In order to promote the Islamic Republic of Iran to cyber power and to take the initiative in this field, it is necessary to be active in the virtual media as well as in fine content production.
One of the most important concerns in this area is to identify the dimensions, main components and sub-components for drawing a fine content production of the strategic structural model according to national security approach, including "political-security", "cultural, artistic, and historical", "social" and economic approaches in cyberspace.
In this research, the final model has been drawn and approved by performing mixed research methods (quantitative and qualitative methods)
In order to identify the dimensions, components and sub-components of this research, while using theoretical literature and previous research studies, 11experts in this field have been interviewed.Then, by analyzing the content of the upstream documents, as well as the statements of the I.R.I Supreme Leader about cyberspace and also the interviews with experts about this filed, the initial components and sub-components were extracted.
The fine content production has many dimensions such as stakeholders, approaches, functions, templates and contexts, each of which has different components and its own dimensions.
The model presented in this article focuses on national security approaches.
Operating each of these sub-components will greatly increase the country's authority to provide some national security in cyberspace through the production of luxury content

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyberspace
 • fine content
 • national security approaches
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • بیانات‌ مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون استان کرمان‌، 11/02/84
  • بیانات‌ مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مردم استان قم، 27/7/98
  • اسمعیلیان، ملیحه، (1395) بررسی راهبردهای تنظیمی متناسب با آینده‌‌های بدیل رسانه‌های صوتی تصویری، رساله دکتری رشته آینده‌پژوهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران.
  • افتاده، جواد (1397) رسانه­های اجتماعی، دفتر مطالعات و برنامه‌‌ریزی رسانه‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد، تهران.1397
  • باهنر، ناصر (1385) فناوری‌های رسانه­ای و ایفای نقش‌های فرهنگی، چالش‌ها و راهبردهای توسعه فرهنگی، فصلنامه رسانه، شماره 67.
  • بنی فاطمه، حسین (1379) تحلیل جامعه‌شناختی تهاجم فرهنگی، نشریه دانشکده ادبیات علوم انسانی تبریز، شماره 174.
  • تقوی، سید مهدی (1391) فضای مجازی سریع‌ترین راه انتقال معارف دینی، خبرگزاری ایسنا.
  • کازنو، ژان (1395) جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی، نشر اطلاعات، تهران.
  • جمالی، رضا (1395) الگوی استراتژی اجتماعی در تحلیل محیط رسانه‌های اجتماعی شرکت­ها، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
  • حسنی اصل، حمیدرضا؛ ولوی، محمدرضا؛ نیک‌نفس، علی؛ دلگیر، علی (1399) احصاء، ارزیابی و ارزیابی و تحلیل شکاف ابعاد نظام رصد، پایش و هشدار دهی سایبری از منظر امنیت ملی
  • خجسته باقرزاده، حسن (1396) الگوهای هنجاری تولید محتوای رسانه­ها، راهبردی ایجاد مزیت رقابتی، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، سال هجدهم شماره،37.
  • خوانساری، محمد (1396) بررسی چالش‌های کلان داده‌ها در ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران.
  • داودخانی، محسن (1398) بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تأکید بر مؤلفه­های سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی، دوره 11، شماره 45. دانشگاه رودهن.
  • دکارور، ریچار؛ ژوهانسون آلپرن، ونسا (1394) رسانه و انتخابات، مترجم محمدتقی دلفروز، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، تهران، 1394
  • رمضانی، جواد؛ بدری، کوروش؛ غفاری، جلال (1399) بررسی روندهای تأثیرگذار شبکه­های اجتماعی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی امنیت ملی، سال دهم، شماره سی و هفتم، پاییز.
  • سهرابی، بابک (1394) مدیریت کلان­داده­ها در بخش خصوصی و عمومی «چاپ اول، انتشارات سمت، تهران
  • سیاح طاهری، محمدحسین؛ چینی‌فروشان، مسعود؛ محمدزاده، ندا؛ طاهری، محمدرضا؛ عامل­نیک، فاطمه؛ نصرهرندی، محمدمهدی؛ زارع میرک آباد، محمد سجاد؛ موحد، نعیمه ، (1396) حقیقت مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، تهران.
  • سیاهکلی، لطف‌الله؛ فردرو، حسین (1392) تولید محتوا در رسانه‌های نوین، انتشارات مه آسا، تهران.
  • عاملی، سعیدرضا (1391) محتوای ملّی در فضای مجازی. تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران،
  • عبیری، داود؛ ولوی، محمدرضا (1398) ارائه الگوی راهبردی مدیریت فضای سایبر ج.ا.ا بر اساس اوامر و تدابیر حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) فصلنامه علمی امنیت ملی، سال نهم، شماره دوم، تابستان
  • علی‌اکبری، گرامی، حسین؛ گرامی، محسن (1396) امنیت فضای مجازی، اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سپیدان.
  • فیروزی، محمدحسین؛ تقی­پور، رضا؛ علیدادی، رضا (1399) مدل مفهومی راهبردی تولید محتوای فاخر در فضای مجازی کشور، مجموعه مقالات هفدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه.
  • فیروزی، محمدحسین؛ موحدی­صفت، محمدرضا (1397) نقش کلان داده‌های رسانه­های اجتماعی در تحقق تمدن نوین اسلامی، چهارمین همایش تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران.
  • قانع، محمدرضا (1391)مدیریت محتوا در فضای مجازی ایران: رویکرد دسترسی آزاد به اطلاعات علمی، محتوای ملّی در فضای مجازی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران.
  • کاشانی­گهر، صدیقه (1394) پیام‌رسان‌های موبایلی و توسعه سیاسی (با مطالعه تلگرام و واتس آپ)، فصلنامه عصر ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
  • ک‍اس‍ت‍ل‍ز، م‍ان‍وئ‍ل‌ (1391) ع‍ص‍ر اطلاع‍ات‌: اق‍ت‍ص‍اد، ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ، جلد سوم‌، ترجمه عبدالاح‍د ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‍ان‌، اف‍ش‍ی‍ن‌ خ‍اک‍ب‍از، نشر طرح نو، تهران.
  • کوثری، مسعود؛ مولایی،محمدمهدی (1397) پویش محیط محتوای فضای مجازی در افق ایران ۱۴۰۴، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، تهران.
  • لیبیکی، مارتین‌سی (1393) جنگ سایبری و بازدارندگی سایبری، مترجمان پیمان فرجی‌آستانه، آرش سهرابی، محمدمهدی حاجیان، جواد شیرمحمدی، سامان رضایی، رضا قربانی، جواد پیرهادی، صادق، دانشگاه افسری امام علی (ع) معاونت پژوهشی.
  • میرخندان، عبدالله (1395) چالش‌های اخلاقی سرگرمی در سبک زندگی اسلامی، فصلنامه علمی ترویجی اخلاق، شماره 24، تهران.
  • مک کوایل، دنیس (1387) مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظرقائم، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها وزارت ارشاد، تهران.
  • معین، محمد شهرام (1395) گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کلان داده‌ها در ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران.
  • مؤذن‌زاده، دلارام؛ حمیدی، حجت‌الله (1395) چارچوبی برای بررسی برنامه‌های اینترنت اشیاء در مدل‌های کسب و کار «دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های پژوهشی نوین در مهندسی برق و علوم کامپیوتر، رامسر.
  • محمدی ده بزرگ، غلامرضا؛ محمد، درویشی پادوک؛ رضایی، رضا (1398) تأثیر و نقش شبکه‌های نسل پنجم در بهبود زندگی اجتماعی، ششمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
  • مجیدی، محمد (1390) دیپلماسی وب محور و ابزار مداخله قدرت­ها، مجموعه مقالات دفاع سایبری، جهاد دانشگاهی، تهران.
  • ویشته، حسن (1390) تأثیرات شبکه­های اجتماعی بر امنیت ملی کشورها، مجموعه مقالات دفاع سایبری، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
  • هلیلی، خداداد؛ ولوی، محمدرضا؛ موحدی­صفت، محمدرضا؛ باقری، مسعود (1397) قدرت سایبری مبتنی بر رویکرد فرکتالی و بررسی تأثیر آن بر امنیت ملی در فضای سایبر، فصلنامه علمی امنیت ملی، سال هشتم، شماره بیست و نهم، پاییز.
  • یاری، علی‌رضا (1395) بررسی و تحلیل وضعیت محتوا و خدمات محتوایی مورد نیاز برای طرح پویشگر «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران، 1395

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Stieglitz S, Mirbabaie M, Ross B, Neuberger C, (2018), Social media analytics – Challenges in topic discovery, data collection, and data preparation, Elsevier, International Journal of Information Management, no:39, 156–168
  • Rauscher and V.Yaschenko, (2011), Russia-U.S. Bilateral on Cybersecurity Critical Terminology Foundations”, EastWest institute and the Information Security Institute ofMoscow State University.
  • Driss OB. & Mellouli S. & Trabelsi Z, (2019), from citizens to government policy-makers: Social media data analysis, 561
  • Sujata M. & SiewKhor K. & Ramayah T. & PingTeoh A. (2019), the role of social media on recycling behavior, Sustainable Production and Consumption, Elsevier, Vol 20
  • Marzouki, A. Malleoli, S. & Daniel, S. (2017) towards a context-based citizen participation approach, ICEGOV 10th international conference on theory and practice of electronic governance.
  • Shamim, S. Zeng, j. Shariq, S, M. & Khan, Z. (2018), Role of big data management in enhancing big data decision-making capability and quality among Chinese firms: A dynamic capabilities view, Journal: Information & Management.
  • Joseph, D. Desamparados, (2018), Big Data sources and methods for social and economic analyses, Journal: Technological Forecasting & Social Change, Elsevier, no: 13.
  • Chen Reyna A, & Martín C J. & Soler E. Díaz M (2018), On blockchain and its integration with IoT. Challenges and Opportunities, Future Generation Computer Systems, 88.
  • OECD (2018) CONSUMER PRODUCT SAFETY IN THE INTERNET OF THINGS, OECD DIGITAL ECONOMY PAPERS, No. 267.
  • Shamim, S. Zeng, j. Shariq, S, M. & Khan, Z. (2018), Role of big data management in enhancing big data decision-making capability and quality among Chinese firms: A dynamic capabilities view, Journal: Information & Management.
  • Marquez, J. Carrasco, G. Mezcua, BR. (2019) towards a big data framework for analyzing social media content, International Journal of Information Management 44:1-12.
  • Sdl (2018), the five future states of content year in review, SDL report.
  • Gartner (2018), Gartner Says Global Artificial Intelligence Business, https://www.gartner.com/technology/pressRoom.do?id=3872933.
  • Kalia, Lipika Priyadarshini. (2016), Computer Science is Cognitive Science. Advanced Science Letters22(2):538 -539.
  • Morris A, (2018), Big Data Social Media Study Reveals Our Cognitive-Emotional Patterns”, https://www.forbes.com/sites/andreamorris/2018/06/20/big-data-social-media-study-reveals-our-cognitive-emotional-patterns/#bdbacfe62fe8.