عوامل مؤثر بر الگوسازی فرایند تأمین و به‌کارگیری نیروی وظیفه در نیروهای مسلح مبتنی بر گفتمان مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه افسری امام علی(ع)، (نویسندۀ مسئول).

2 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

3 استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

4 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین

5 مربی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

در ساختار نیروهای مسلح همۀ کشورهای دنیا نیروهای وظیفه با برخورداری از شاخص‌هایی مثل روحیة جوانی، انگیزه، نشاط، تخصص، خلاقیت و... از پیشرانه‌های اصلی تعالی و ترقی کشورها در حوزه‌های نظامی، دفاعی و امنیتی است. جذب و به‌کارگیری سربازان بر مبنای ارزش‌های جهانی، ملّی و ایدئولوژیکی نقش بی‌بدیلی در اجرای طرح‌های امنیتی و دفاعی در سطوح ملّی و فراملّی ایفاء می‌کند؛ یکی از غنی‌ترین منابع برای استخراج مفاهیم، مقوله‌ها و مضامین جهت ارایۀ الگوی تأمین و به‌کارگیری نیروی وظیفه در نیروهای مسلح، گفتمان مقام معظم رهبری است که منابع مربوطه به­صورت مکتوبات و نرم‌افزار حدیث ولایت در دسترس است. در این تحقیق به روش تحلیل­محتوا فرمایش­های مقام معظم رهبری در تأمین و به‌کارگیری نیروی وظیفه در نرم‌افزار مکس‌کیودا به روش تحلیل­محتوا (نظریة داده‌بنیاد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت با استخراج مفاهیم و مقوله‌ها الگوی پارادایمی تأمین و به‌کارگیری نیروی وظیفه بر مبنای ابعاد کلان مدیریتی یعنی اهداف، دکترین و سیاست‌ها ارایه شد. سنجش روایی پرسشنامۀ تحقیق بر اساس نسبت روایی محتوا (CVR) مقوله‌های گزینش شده محاسبه گردید که حاصل آن 47/0 بود و سنجش پایایی پرسشنامه، با روش آلفای کرونباخ صورت گرفت که حاصل آن 98/0 به دست آمد که دال بر تأیید روایی و پایایی پرسشنامه است. نتیجة کلی تحقیق این است که راهبردهای کلان تأمین و به‌کارگیری نیروی وظیفه در ساختار نیروهای مسلح بر اساس گفتمان ولایت فقیه بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، اعتقادی، علمی‏، دانشی، مهارتی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و انقلابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the modeling of the process of supply and use of the task force at the armed forces based on the discourse of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

 • Davood Amini Gheshlaghi 1
 • mohammadhasan baghery 2
 • naser poursadegh 3
 • hamid panahi 4
 • Ahmad Tashakouripoor 5
1 Assistant Professor of Geography, Imam Ali Officer University,(Author)
2 Associate Professor of the Higher National Defense University
3 Professor of the Higher National Defense University
4 Assistant Professor, Department of Geography, Amin University of Law Enforcement Sciences
5 Instructor of the Department of Social Sciences, Imam Ali (AS) Officer University,
چکیده [English]

In the structure of the armed forces of all countries of the world, the duty forces with characteristics such as youthful spirit, motivation, vitality, expertise, creativity, etc. are the main pioneers of excellence and progress of countries in the military, defense and security fields. Recruiting and employing soldiers based on global, national, and ideological values ​​plays an indispensable role in the implementation of security and defense plans at the national and transnational levels. One of the richest sources for extracting concepts, categories and themes to provide a model for the supply and use of conscription in the armed forces is the Supreme Leader's discourse that the relevant resources are available in the form of writings and software of the province. In this content analysis method, the Supreme Leader's orders in providing and using task force in Maxqda software are analyzed by content analysis method (data theory theory) and finally by extracting concepts and categories on the basis of concepts and categories. The basis of macro-managerial dimensions, ie goals, doctrine and policies were presented. The validity of the research questionnaire was calculated based on the content validity ratio (CVR) of the selected categories, which was 0.47 and the reliability of the questionnaire was measured by Cronbach's Alpha method, which was 0.98, which indicates the validity and The reliability of the questionnaire. The general conclusion of the research is that the macro strategies of providing and using the task force in the structure of the armed forces are based on the discourse of Velayat-e-Faqih based on personality, belief, scientific, knowledge, skill, military, security, cultural and revolutionary characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supreme Leader
 • Leadership Discourse
 • Spectrum
 • Human Resources
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، سیّدعلی (1395)، حدیث ولایت (لوح فشردۀ مجموعۀ رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ‌حضرت آیت‌الله العظمی‌ خامنه‌ای)، تهران: مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
  • اصلانی، علی‌اکبر (1383)، چگونگی به‌کارگیری کارکنان وظیفۀ آجا، تهران: ادارۀ آموزش و پژوهش آجا.
  • ایمانی، علی؛ قاسمی، علی‌اصغر (1395)، سیاست‌گذاری خدمت سربازی و فرایند ملت‌سازی در ایران، پژوهش‌های راهبرد سیاست، دورة 5 ش 18، 66-35.
  • بولحسنی، خسرو؛ بیک، علی‌اصغر؛ یدالهی، رضا (1398)، تأثیر مهارت‌ورزی سربازان بر زندگی آن­ها بعد از رهایی از خدمت سربازی، فصلنامۀ علمی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، دورة 9، ش37، 278-250.
  • پناهی، حمید (1397)، ارایۀ الگوی راهبردی «تأمین نیروی انسانی نیروهای مسلح (بسیج و وظیفه)» بر اساس گفتمان امام خمینی(ره) و رهبری‏، قانون اساسی، تجارب ج.ا.ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری، پایان‌نامۀ دکتری: به راهنمایی؛ محمدحسن باقری و ناصر پورصادق، دانشگاه عالی دفاع ملّی.
  • حبیبی، آرش (1398)، مدل پارادایمی چیست؟ منتشر شده در سایت نشر پارس مدیر.
  • حسن‌زاده‌رنگی، نرمین؛ الهیاری، تیمور؛ خسروی، یاور؛ زائری، فرید؛ صارمی، محمد (1391)، طراحی پرسشنامۀ شکست‌های شناختی شغلی: تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار، فصلنامۀ سلامت کار ایران، س9، ش 1، 29-42.
  • حسینیان، شهامت؛ مجیدی، عبدالله؛ عادل، یعقوبی (1390)، بررسی اثربخشی فرایند نیرویابی در سازمان ناجا (از دیدگاه کارشناسان مرکز گزینش و استخدام و معاونت نیروی انسانی ستاد ناجا)، فصلنامۀ توسعۀ منابع انسانی و پشتیبانی، س ششم، ش 19، 180-153.
  • دهخدا، علی‌اکبر (1377)، فرهنگ لغت 16 جلدی، چ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • رضاییان، علی (1387)، اصول مدیریت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
  • رستم‌زاده، رضا؛ بوداقی خواجه‌نوبر، حسین؛ سلطانی، زینب (1395)، بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب، نگه‌داشت و توانمندسازی نیروی انسانی (مطالعۀ موردی: بانک کشاوری شهر ارومیه)، فصلنامۀ آینده‌پژوهشی مدیریت، س بیست و هفتم، ش 107، 31-13.
  • زاده‌کمند، محمدجواد (1395)، خوشایندسازی خدمت سربازی گام مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم، منتشر شده در سایت: https://www.irna.ir/news/82368285
  • شهبازی، بهروز؛ دهقانی، محمد (1394)، طرح مطلوب به­کارگیری سربازان وظیفه در مدت خدمت سربازی با رویکرد غلبه بر شرایط اقتصادی ناشی از تحریم­ها در زمان صلح، دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
  • طوسی، عبدا... (1378)، بررسی تأثیر دورۀ سه ماهۀ آموزش نظامی سربازی بر آمادگی‌های عمومی سربازی بر آمادگی‌های عمومی سربازان پادگان شهید ثابت خواه کرمانشاه، پایان‌نامۀ کارشناسی­ارشد، دانشگاه خوارزمی.
  • عبدی، بهنام (1396)، ارایۀ مدل استقرار فرهنگ دفاعی یادگیرنده در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بر اساس منویات و تدابیر امام خامنه‌ا‌ی عزیز(مدظله‌العالی)، مجموعۀ مقالات همایش علمی الگوی شاخص­های فرهنگ دفاعی در آجا مبتنی بر رهنمودها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌لعالی)، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دفتر تحقیق و پژوهش.
  • عزیزی، رزاق؛ علی‌اکبری، حسن؛ احمد ایزدی، طامه (1394)، عوامل سازمانی مؤثر در جذب جوانان به بسیج، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی، ش1، 224-203.
  • فیروزجائیان، علی‌اصغر؛ جان‌محمدی­لرگانی، وحید (1397)، خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی (مطالعات راهبردی جهانی­شدن)، دورة 8 ش 29، 223-203.
  • محتاج، عباس (1382)، تحقیق در خصوص طراحی نظام نوین سربازی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات ناجا.
  • نظری‌زاده، فرهاد (1389)، آینده‌پژوهی خدمت سربازی. تهران: انتشارات سازمان وظیفۀ عمومی.

   

  ب. منابع انگلیسی