شبکه ‏سازی شیعیان جهان؛ فرصت ها و چالش های پیش رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی،گرایش جامعه شناسی سیاسی،دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

4 مدرس حوزۀ علمیه

5 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی،(نویسنده مسئول)،

چکیده

هویت‏یابی شیعیان بر اساس مؤلفه‏های عینی نظیر رشد جمعیت، مشارکت در قدرت، شبکه‏سازی‏ اجتماعی-مذهبی و همچنین زیست جوامع شیعی، ظرفیت و قدرتی ویژه به شیعیان به­عنوان بازیگران تأثیرگذار در عرصۀ بین‏الملل داده است؛ در این میان با توجه به چالش‏های متعددی که جهان شیعی با آن مواجه است، اهمیت نهادسازی و شبکه‏ سازی در جوامع شیعی در راستای حفظ، تقویت و تحکیم هویت راستین مذهب تشیع، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است (مسئله)، حال چگونه می­توان در راستای ارتقاء وضعیت شیعیان در چهار خرده نظام قدم برداشت؟ (سوال)، پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و کمی و کیفی فرصت­ها و چالش­های پیش روی شیعیان را مورد بررسی قرار داده و درصدد شناخت فرصت­ها و چالش­های شبکه سازی شیعیان، در راستای انسجام­دهی به آنان است این مهم با توجه به لزوم نهادسازی اجتماعی و تأثیرگذاری سیاسی شیعیان در راستای افزایش ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل اهمیت می باشد. در این سپهر مهم­ترین هدف؛ تقویت و بسط شبکه‏سازی جامعه شیعه، بر­طرف کردن تهدیدات و چالش‏های شیعیان و تحکیم هویت آنان خواهد بود و در نهایت در طول این اقدامات، دایرۀ امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به ‏مراتب گسترش می‏یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shia Networking; Opportunities and Challenges Ahead

نویسندگان [English]

 • mohammad bagher khorramshad 1
 • HADI JAMSHIDIAN 2
 • Seyyed Hasan Aghaee Firouzabadi 3
 • MOHAMMAD Hasan Akhtari 4
 • Abdolreza Rashed 5
1 Professor of Political Science, Political Sociology, Allameh Tabatabai University
2 Assistant Professor of National Defense University
3 Professor of Higher National Defense University
4 Professor of seminary
5 PhD student in Higher National Defense (Author)
چکیده [English]

Identification of Shia, on the basis of tangible components such as population growth, power-sharing, socio-religious networking, and Shia geopolitics, has granted Shiites exceptional potential and capability as influential parties in international affairs. In this regard, given the numerous threats and challenges the Shia world is faced with, it appears that the importance of institutionalization and networking has gained more prominence than before in order to maintain, improve, and strengthen the genuine identification of Shia (the problem). Now, what steps can be taken in promotion of the condition of Shiites in four subsystems? (The question). With a descriptive, analytic, quantitative and qualitative approach, the current study attempts to investigate the current challenges and opportunities of Shiites and to present a conceptual and practical model of social Shia network in order to maintain its coherence. This is also important given the necessity of social institutionalization and political influence of Shia to increase the national security of the Islamic Republic of Iran. In this respect, the most significant goal is to foster and extent Shia social networking, resolve the challenges and threats against Shiites and to strengthen their identity. Finally, through such measurements taken, the security of the Islamic Republic of Iran will extent. (The finding).

کلیدواژه‌ها [English]

 • networking
 • shiites of the world
 • security
 • identity components
 • strategic pattern
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • احمدی، حسن؛ تقی، ابراهیم (1392)، تأثیر هویت‌یابی سیاسی شیعیان بر امنیت ملی، فصلنامۀ سیاست، 3(43).
  • امام خمینی(ره) (1376)، شرح جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  • ایران، فصلنامۀ مطالعات راهبردی،3(12)
  • جمعی از نویسندگان (1392)، شبکه‌های اجتماعی مجازی، فرصت‌ها و تهدیدات و ارایۀ الگوی مناسب، مطالعۀ گروهی، دانشگاه عالی دفاع ملی
  • عبدالله­خانی، علی (1392)، بنیان‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: ابرار معاصر.
  • علیانسب، سیدضیاالدین­؛ علوی نیک، سلمان (1387)، جریان شناسی انجمن حجتیه، قم: زلال کوثر
  • قاضی‏مرادی، حسن (1397)، گذارها به دموکراسی، تهران: نشر اختران.
  • تقی­زاده داوری، محمود (1390)، گزارش از آمار جمعیتی شیعیان کشورهای جهان، قم: انتشارات شیعه شناسی.
  • عنایت، حمید (1384)، بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب، تهران.
  • نوریان عبدالحسین (1393)، نقش نخبگان سیاسی در رشد و توسعۀ متوازن جوامع معاصر آسیایی، 5(2).
  • ابراهیمی، قربانعلی؛ بابازاده بائی، علی؛ رازقی مله، هادی (1394)، بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر شبکه‌های اجتماعی، فصلنامۀ جامعه­شناسی نهادهای اجتماعی6(2).
  • خزائلی، حسنعلی (1386)، این چنین بود استاد یگانه، فقیه فرزانه، آیت الله تبریزی، قم: ابتکار دانش.
  • خوش­فر، غلامرضا (1387)، تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت سیاسی، مطالعۀ موردی استان گلستان، پایان­نامۀ دکتری، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه علامۀ طباطبائی.
  • دهقان، سعید؛ کشتکارهرانکی، مهران (1397)، الگوی مفهومی نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام ساخت درونی قدرت، فصلنامۀ راهبرد و مجلس، 94(25)
  • صفری فروشانی، نعمت الله (1388)، غالیان، کاوشی در جریان­ها و برایندها. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی
  • راشد، عبدالرضا (1400)، الگوی راهبردی ایجاد شبکۀ اجتماعی جهانی شیعه بر اساس امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، رسالۀ دکتری، دانشگاه دفاع ملی.
  • مجمع جهانی اهل بیت ع، کمیسیون اقتصادی، گزارش ششمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1394،
  • مبارک­آبادی، هوشنگ (1385). نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعۀ منابع انسانی، مجموعۀ مقالات عملکرد همایش 25 سالۀ دانشگاه آزاد اسلامی، همدان: انتشارات هگمتانه
  • الوانی، سید­مهدی، احمدی، پرویز (1381)، طراحی الگوی جامع مدیریت و عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی، فصلنامۀ مدرس دانشگاه تربیت مدرس، 1.
  • شریعتمداری، مهدی (1383)، نظریه و الگوهای بازآموزی منابع انسانی در سازمان، تهران:‌ انتشارات یکان
  • فومنی، محمد­رسول (1375)، جامعه­شناسی آموزش و پرورش، تهران: شیفته
  • قرایى­مقدم، امان الله (1375)، جامعه­شناسى آموزش و پرورش، تهران: ‌کتابخانۀ فروردین
  • بهشتى، احمد (1377)، تربیت کودک در جهان امروز، تهران:‌ دفتر تبلیغات اسلامى
  • نوروزی، رسول، معصومی، سید­ابراهیم (1397)، دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصۀ بین الملل (به مناسبت چهل سالگی انقلاب)، تهران: مجمع جهانی اهل بیت (ع)
  • صدوق، ابن بابویه، محمد بن على‌، ترجمۀ حسنی(1371)، إعتقادات الإمامیة، تهران: اسلامیه‌
  • شیخ مفید (1413ق)، اوائل­‌المقالات، قم: کنگرۀ شیخ مفید
  • شهرستانی (1375)، الملل و النحل، قم: نشر شریف رضی
  • نادی، محمد­علی (1392)، بررسی و ارایۀ راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان در توسعۀ همه جانبهۀ فصلنامۀ مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 23(8)

   

  ب. بیانات

  • بیانات در دیدار اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهل ‌بیت(ع)، 1370.
  • بیانات در دیدار جمعی از طلاب و فضلای غیرایرانی حوزۀ علمیۀ قم (جامعه­المصطفی(ص) العالمیه)،1389.
  • بیانات در دیدار شرکت­کنندگان در پنجمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، 1390.
  • بیانات در دیدار شرکت­کنندگان در چهارمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، 1386.
  • بیانات در دیدار شرکت­کنندگان در دومین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، 1376.
  • بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت ع 1370
  • بیانات در دیدار شرکت­کنندگان کنفرانس جهانی اهل بیت(ع) 1369 (در تدوین این مقاله عین جملات مقام معظم رهبری در متن ذکر نشده است؛ بلکه گزیده‌ای از بیانات ایشان در دیدارهای مختلف با اعضای مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت (علیهم­السلام) اتخاذ و استفاده شده است).

   

  ج. منابع خارجی

  • الیاس، فراس (2019)، صعود ­الجغرافیا الشیعیة ... التحول من الجیوبولیتیک الایرانی الی الجیوبولیتیک الشیعی. نون بوست
  • النفیس، راسم (2019)، الجغرافیا السیاسیة للشیعة وأزمة المنطقة!!. مصر
  • Hallman, Harry (2008). Social Network Marketing, Octane Press
  • Luomi, Mari " Sectarian Identities or Geopolitics? The Regional Shia-Sunni Divide in the Middle East,2008(FIIA).
  • Wellman/ b/ 1988 structural analysis : from methodand metaphor to theory and substance in structural analysis a network approach Cambridge university.
  • Wellman/ b/ 1988 structural analysis : from methodand metaphor to theory and substance in structural analysis a network approach Cambridge university.
  • Benkler, Yochai .2006. Wealth of Networks. Yale University Press
  • Coleman, Gabriella (2012). Coding Freedom: The Ethics and Aesthetics of Hacking. Princeton University Press.
  • Williams، Alex .«Move Over, Millennials, Here Comes Generation Z» The New York Times/ 2015.
  • Adelantado-Renau, Mireia; Moliner-Urdiales, Diego; Cavero-Redondo, Iván; Beltran-Valls, Maria Reyes; Martínez-Vizcaíno, Vicente; Álvarez-Bueno, Celia 2019

   

  د. سایت‌ها

  • پایگاه اطلاع رسانی حدیث شیعه ( بحارالا نوار علامه مجلسی ) hadith. Net
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) imam-khomeini.ir
  • سایت ویکی فقه، http://wikifeqh.ir
  • سایت شفقناhttps://fa.shafaqna.com 1395
  • سایت سدید، واکاوی ارتباط یاسر حبیب با جریان شیرازی و بیگانگان، 1397؛
   • farhangesadid.ir

  ه‍. مصاحبه

  • معصومی، سید ابراهیم، مسئول کانون های فرهنگی مجمع جهانی اهل ببیت (ع)، 1400.