تحلیل گزینه‌های راهبردی و نقشه‌های کلان و عملیاتی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری«جو بایدن»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استاد علوم سیاسی (گرایش جامعه شناسی سیاسی) دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

اقدامات آمریکا در اشکال جنگ نرم، ‌سخت و ترکیبی و نیز سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ‌ج.ا.ایران را با تهدیدهای اساسی و هزینه‌های فراوان سیاسی،‌ امنیتی، ‌اقتصادی و...روبرو کرده است. ‌تبیین سناریوهای اولویت‌دار دولت کنونی آمریکا می‌تواند کمک شایانی در جهت جلوگیری از غافلگیری در برابر سیاست‌های سخت احتمالی آن کشور در برابر ج.ا.ایران بنماید؛ ‌بنابراین هدف اصلی این تحقیق، تبیین و تحلیل راهبردهای آمریکا در دورۀ جو بایدن علیه ج.ا.ایران است؛ این پژوهش‌ از نوع کاربردی و توسعه‌ای است و به روش توصیفی­-تحلیلی انجام‌ گردیده و با استفاده از طراحی جداولی تحلیلی ناظر بر شرایط کاربست هر راهبرد، ‌داده‌های به دست آمده تحلیل شده‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهند که آمریکا به دنبال اقدام نظامی مستقیم با ایران نیست؛ بلکه مواردی مانند تداوم تحریم اقتصادی، امنیتی کردن موضوع ایران، کاهش مشروعیت داخلی و... از سناریوها و راهبردهای محتمل آمریکا علیه ج.ا.ایران در سال 2022 خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis on US strategic options and great operational plots against the Islamic Republic of Iran in Joe Biden's presidency

نویسندگان [English]

 • Davood Ramezani Taklimi 1
 • Asghar Eftekhari 2
1 PhD student of National Defense University
2 Professor in Imam Sadegh University
چکیده [English]

The US actions in the forms of soft, hard and combined arms warfare as well as investment in these fields during the years after the Islamic Revolution,has faced the Islamic Republic of Iran with major threats and also with many political,security,economical and social charges.Elaborating the current US government's scenarios priority can help to avoid surprising the I.R.Iran against the US government possible hard policies. Therefore, the main purpose of this study is to explain and analyze US strategies in Biden administration against the Islamic Republic of Iran. The research findings have been collected through a "Descriptive-Analytical" approach and in an applied-developmental manner, and the obtained data have been analyzed in pre-designed analytical tables on the applicative conditions for each strategy. The results of this study show that the United States does not seek direct military action against Iran, but actions such as continuation of economic sanctions, securing Iran issue, reducing domestic legitimacy and etc. will be among US possible scenarios and strategies against the Islamic Republic of Iran in 2022.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Republic of Iran
 • Joe Biden
 • Mutual containment
 • Isolation
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • آقایی، ‌سید­داوود (۱۳۸۸)، ‌نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، ‌تهران: نشر نسل نیکان.
  • آهویی،‌ مهدی (1395)، ‌«تحلیلی بر راهبرد اتحادهای آمریکا در خاورمیانه و گزینه‌های محتمل در قبال ایران»، ‌فصلنامۀ پژوهش‌های روابط بین‌الملل، ‌دورۀ اول، ‌ش 23.
  • آهویی، ‌مهدی؛ ‌حسینی، دیاکو ‌(1395)،‌ «افول هژمونی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و الزامات سیاست­گذاری»، ‌مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی، ‌دورۀ6، ‌ش20.
  • افتخاری، ‌اصغر ‌(1388)،‌ «دو چهرۀ اسلام‌هراسی؛ سلبی و ایجابی در تبلیغات غرب»، ‌رسانه، ش 79.‌
  • افتخاری، ‌اصغر؛ ‌خیراتی، ‌عباس ‌(1398)، «راهبردهای پسابرجامی آمریکا علیه امنیت ملی ج.ا.ایران»، ‌فصلنامۀ امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، ‌س نهم، ‌ش 33.
  • اکبری، ‌محسن؛ ‌دوستار،‌ محمد ‌(1394)، ‌«شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدات شبکه‌های اجتماعی در عرصۀ امنیت ملی»، ‌مجلۀ سیاست دفاعی، ‌س بیست و سوم، ‌ش 90.
  • امیراحمدی، ‌هوشنگ ‌(1384)، ‌«سیاست خارجی منطقه‌ای ایران (بخش اول)»، ‌ترجمۀ علیرضا طیب، ‌اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، س هفتم، ‌ش 12-11.
  • باوند،‌ داود (۱۳۸۶)،‌ «ایران در چنبرة بحران‌های آمریکا: فرصت‌ها و چالش‌ها»، ‌فصلنامة مطالعات منطقه‌ای، ‌س نهم ش1.
  • برزنونی، محمدعلی؛ فرهادی، فرشید (1399)، «آینده‌پژوهی راهبردهای آمریکا برای مقابله با ایران بر پایۀ ‌سناریونویسی»، فصلنامۀ آفاق امنیت، ش پیاپی46.
  • جعفری،‌ جعفر ‌(1394)، ‌«سیاست تحریم اتحادیۀ اروپا علیه ایران»، شرکت‌پژوهشی طرود شمال با حمایتسیویلیکا، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم (IECEUS01).
  • حاجیانی، ‌ابراهیم ‌(1391)، مبانی، ‌اصول و روش‌های آیندۀ پژوهی، تهران: ‌انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
  • حسین‌زاده‌یوسف‌آباد،‌ سیدمجتبی؛ ‌حقیقت،‌ علی ‌(1396)، ‌«اثر سیاست پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از الگوی خود همبسته با وقفۀ توزیع شده»، ‌فصلنامۀ اقتصاد مالی، ‌دورۀ7، ‌ش 25.
  • خلیلی،‌ محسن؛‌ صلواتی،‌ فاطمه ‌(1396)، «گسترده‌سازی و استمرار تحریم‌ها علیه ایران، ‌بنیان زیرنظری سازوکار تحریم/توازن در ساختار نظام بین‌المللی»، ‌فصلنامۀ مطالعات اقتصادی سیاسی بین‌الملل، ش اول.
  • دهقان،‌ یاسر ‌(1397)،‌ «بی‌اعتمادی اجتماعی به رسانه و نقش آن در بروز آسیب‌های اجتماعی» (NCPSH01)، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینبا حمایت سیویلیکا، ‌اولین کنگرۀ پیشگیری از آسیب­های اجتماعی.‌
  • زارعی،‌ سعدالله (1398)،‌ «واکاوی فتنۀ اغتشاشات اخیر و حکمت ورود رهبری»، ‌مجلة پاسدار اسلام. ‌ش۴۵۳ و۴۵۴.
  • سریع‌القلم،‌ محمود ‌(1399)، ‌سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف، تهران: ‌مرکز تحقیقات استراتژیک.
  • سعیدی،‌روح­الامین ‌(1397)،‌ «چرایی ظهور دیپلماسی نوین در بستر متحول نظام جهانی»­، فصلنامۀ علمی مطالعات روابط بین‌الملل، ‌دورۀ10، ‌ش 37.
  • سهرابی،‌ محمد (1396)،‌ «تهاجم نظامی آمریکا به عراق و ﺗﺄثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران»، ‌فصلنامۀ علمی مطالعات بین‌الملل، ‌دورۀ دهم،‌ ش 38.
  • سیفی، ‌عبدالمجید؛ ‌پورحسن،‌ ناصر ‌(1399)، ‌«موازنۀ همه‌جانبه و ائتلاف‌سازی عربستان سعودی در قبال ج.ا.ایران»، ‌تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، ‌دورۀ8، ‌ش 26.
  • صیاد، محمدکاظم؛ بزرگمهر، علی؛ امینی، آرمین؛ طاهری، ابوالقاسم (1399)­، «تهدیدهای سایبری و اقدامات امنیتی در فضای مجازی؛ بررسی رویکردهای ایالات متحدۀ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران»، ‌فصلنامۀ امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، ‌س دهم،‌ ش38.
  • عباسی‌خوشکار، امیر ‌(1399)، «راهبردپژوهی سیاست مهار ایران در رویکرد دونالد ترامپ و جو بایدن»، تارنمای پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام.‌
  • قادری، ‌مهدی ‌(1398)،‌ «فساد اداری در ایران؛ تحلیلی جامعه‏شناختی»،‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،‌ ش138.
  • کریمی،‌غلامرضا (1389)،‌ مجموعۀ مقالات همایش اسلام‌هراسی پس از 11سپتامبر: علل، روندها و راه‌حل‌ها، تهران، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
  • ماه­پیشانیان، ‌مهسا (۱۳۸۹)،‌ «سلاح‌های رسانه‌ای آمریکا در جنگ نرم‏ با جمهوری اسلامی ایران»،‌ فصلنامة مطالعات عملیات روانی، ‌ش ۲۷.
  • مجتهدزاده،‌ پیروز‌ (1379)، ‌ایده‌های ژئوپلتیک و واقعیت‌های ایرانی مطالعۀ روابط جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون‌شونده، چ اول، تهران:‌ نشر نی.
  • منتظران، ‌جاوید ‌(1398)،‌ «آثار حقوقی بین‌المللی تروریستی نامیدن سپاه»، ‌مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، ش ‌مسلسل۳۳۰۰۸۰۲.

   

  ب. سایت‌ها

  • متقی، ‌ابراهیم (1399)، ‌قابل دسترسی در: https://www.basirat.ir/fa/news
  • روزنامۀ آفتاب‌یزد 4/2/1400
  • نیویورکر، ‌2008
  • https://www.Asia News Monitor; Bangkok 19 Nov 2020
  • https://www.Asia News Monitor; Bangkok  09 Feb 2021
  • https://www.Asia News Monitor; Bangkok 22 Feb 2021
  • https://www.Asia News Monitor; Bangkok 01 Mar 2021
  • http://www.css.ir
  • https://www.El-Fekki, Amira; (26 Feb 2021).‌Sune Engel Rasmussen.Wall Street Journal; New York, 
  • https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3538538.
  • https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-49272009
  • https://www.icana.ir خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
  • https://www.leader.ir/fa/content/23520/www.leader.ir
  • https://www.mashreghnews.ir/news/968643/.

  https://www.rouydad24.ir/000toH.