نقش سرویس های اطلاعاتی در مدیریت بحران های بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکترای تخصصی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در این مقاله سعی شده است نقش سرویس های اطلاعاتی در اعلام هشدار اولیه بحران های سیاسی، تشدید و حل و فصل آنها مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله استدلال می کند که در این دنیا با پیچیدگی و به هم پیوستگی فزاینده ی سرویس های اطلاعاتی ممکن است پیش بینی بحران و نتایج محتمل آن برای سیاستگذاران مهیا نباشد، اما احتمال کمک سرویس های اطلاعاتی به سیاستگذاران در درک موقعیت بحرانی، غیر قطعی و غیر قابل پیش بینی متصور است چراکه پیچیدگی آن طیف گسترده ای از نتایج محتمل را در بر می گیرد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است و به این نتیجه می رسد که طی ادوار زمانی مختلف نقش سرویس های اطلاعاتی در مدیریت بحران به ویژه با ظهور و گسترش دنیای وب تکامل گسترده ای یافته و رویداد های پیش‌بینی نشده می توانند از طریق دنیای کاملا شبکه بندی شده با پیامدهای فاجعه بار و همینطور رویداد های کم اهمیت به حیطه یک بحران تشدید شده انعکاس پیدا کنند. از این رو، نیاز مبرم به روش جدیدی برای حمایت از سیستم اطلاعاتی برای سیاست ‌گذارانِ درگیر بحران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of intelligence services in managing international crises

نویسندگان [English]

  • seyed Hasan aqili 1
  • MohammadJavad Ramezani 2
1 SNDU
2 SNDU
چکیده [English]

This article tries to examine the role of intelligence services in announcing the initial warning of political crises, their intensification and resolution. This article argues that in this world, with the increasing complexity and interconnectedness of intelligence services, crisis forecasting and its likely consequences may not be available to policymakers, but the potential for intelligence services to help policymakers understand critical, uncertain and It is unpredictable because its complexity encompasses a wide range of possible outcomes. This research has been done with a qualitative approach and with a descriptive-analytical method and library study tools and concludes that the role of intelligence services in crisis management has evolved over different periods of time, especially with the emergence and expansion of the web world. And unforeseen events can be reflected in an intensified crisis through a fully networked world with catastrophic consequences, as well as trivial events. Hence, there is an urgent need for a new way of supporting the information system for policymakers in crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence service
  • crisis
  • management
  • web network
دوره 13، شماره 48 - شماره پیاپی 48
تابستان 1402
شهریور 1402
صفحه 63-86
  • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1402