آسیب‌شناسی نرم‌افزار بعثت در عصر غیبت و نقش علماء در صیانت از آن با رویکرد امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانش‌آموخته دوره دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

مقاله حاضر در پی تبیین آسیب‌شناسی نرم‏افزار بعثت در عصر غیبت و نقش علماء در صیانت از آن با رویکرد امنیت ملی است. در این تحقیق به‌طور خاص نقش ولی‌فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در صیانت از نرم‏افزار بعثت تبیین شده و در این زمینه از نظریه فقهای شیعه در طول تاریخ استفاده گردیده است.
 پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، آمیخته (ترکیبی از روش کمی و کیفی) است. روش جمع‌آوری اطلاعات در روش کیفی مصاحبه هدفمند و کتابخانه‌ای (اسناد، کتب و منابع مختلف علمی و فقهی) و در روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت با جامعه آماری 55 نفر به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انجام شده است. روایی پرسشنامه به‌وسیله روایی صوری و مشاوره با اهل‌فن به دست آمده و جهت محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پس از محاسبه به‌وسیله نرم‌افزار SPSS که برای این پرسشنامه 824/0 به دست آمده که این عدد نمایانگر آن است که پرسشنامه مورد استف1اده از قابلیت اعتماد و پایایی لازم برخوردار است. بررسی آسیب‌ها و موانع تحقق تمدن اسلامی نوین اسلامی ضرورتی انکارناپذیر است. بررسی چالش‌های امنیتی و ارائه راهبردهای مناسب برای مقابله با آن، به همان اندازه که ضرورتش قطعی و انجام آن لازم است، کاری دشوار و دست‌یابی به آن مشکل می‌باشد.
لذا بر اساس یافته‌های پژوهش به مدلی رسیدیم که از میان شاخص‌های رسالت و نقش رهبران دینی در صیانت از نرم‌افزار بعثت، در بُعد نظری، حکومت به‌عنوان شعبه‌ای از حاکمیت خداوند در نظام هستی، در بعد ساختاری اختیار وضع احکام الهی توسط ولی‌فقیه در عصر غیبت و در بعد رفتاری، تبعیت خواص از رهبری الهی به‌عنوان شرط لازم نقش‌آفرینی این رهبران، بیشترین اثر را در میان سایر ابعاد در حوزه امنیتی به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini's role in restoring softwar The Pathology of Beastat Software at the Age of Absence and the role of the Ulema in protecting it from the National Security Approach

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Hatami 1
 • Ramezanali Abdi 2
1 Associate Professor of Imam Hossein University
2 Graduated from the National Security University National Defense University

کلیدواژه‌ها [English]

 • نرم‌افزار بعثت
 • آسیب‌شناسی
 • صیانت
 • عصر غیبت
 • علماء. امنیت ملی
 • قرآن کریم.
 • نهج‌البلاغه، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • اشتهاردی، محمد محمدی (1379)، ولایت‌فقیه ستوان خیمه انقلاب، تهران: مطهر.
 • جوادی آملی، عبدالله (1388)، ولایت‌فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی.
 • قدردان قراملکی، محمدحسین (1379)، حکومت دینی از منظر شهید مطهری، قم: نشر معارف.
 • امینی، عبدالحسین (1416)، الغدیر فیالکتابوالسنهوالادب، قم: انتشارات مرکز الغدیر الدراسات الاسلامیه.
 • حاجی صادقی، عبدالله (1390)، فلسفه نظام سیاسی اسلام، قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی.
 • ________، ____ (1391)، ولایت محوری، چیستی، چرایی، چگونگی، قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی.
 • حرانی، ابن شعبه (1376)، تحف العقول، ترجمه و تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق.
 • امام خمینی (ره)، روح اله (1379)، ولایت‌فقیه، چاپ دوم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 • _____، _____ (1382)، صحیفه نور، چاپ سوم، تهران: دفتر حفظ و نشر آثار امام (ره).
 • _____، _____ (1382)، کتاب البیع، ج 3، قم: انتشارات اسماعیلیان.
 • خمینی، سید احمد (1386)، رنجنامه حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی به حضرت آیت‌الله منتظری، تهران: نشر پیام نیزا.
 • دهخدا، علی‌اکبر، فرهنگ دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
 • سعیدی ابواسحاقی، عبدالخالق (1391)، رفتارشناسی خواص در تحولات اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه، قم: زمزم هدایت.
 • سعیدی شاهرودی، علی (1388)، حاکمیت دینی، قم: زمزم هدایت.
 • ________،____  (1390)، بازشناسی انقلاب اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • شکراللهی، مرتضی (1385)، آسیب‌شناسی حکومت دینی، قم: نشر معارف.
 • صفایی حائری، علی (1388)، مشکلات حکومت دینی، تهران: انتشارات صدرا.
 • طباطبایی، سید محمدحسین (1374)، تفسیر المیزان، ج2، چاپ پنجم، ترجمه سید محمدباقر همدانی، قم: انتشارات اسلامی.
 • ________،____  (1366)، تفسیر المیزان، چاپ سوم، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، تهران: نشر بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.
 • عمید زنجانی، عباسعلی (1379)، نظام سیاسی و رهبری در اسلام، قم: نشر معارف
 • کلینی، محمد بن یعقوب (1379)، اصول کافی، ترجمه محمدباقر کمره­ای، ج 1، 2، 8، تهران: انتشارات اسوه.
 • - لاهوری، محمد اقبال (۱۳۶۶) کلیات اشعار اقبال لاهوری با مقدمه احمد سروش، چاپ دوم، تهران: انتشارات سنائی.
 • مطهری، مرتضی (1377)، عدل الهی/ مجموعه آثار،جلد یک، تهران: انتشارات صدرا.
 • مجلسی، محمدباقر، بی‌تا، بحارالانوار، تهران: دار کتب الاسلامیه.