راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخلاقی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دوره دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

امنیت اخلاقی از آن جهت مهم است که دارای ماهیتی نرم و وابسته به جامعه هدف است، بنابراین برای خدشه‌دار کردن و به چالش کشیدن امنیت اخلاقی، ارزش‌ها و بنیان‌های اساسی جامعه را هدف قرار می‌دهند. از این رو به‌عنوان یکی از دغدغه‌ها، همواره در سرلوحه و کانون سیاست‌ها، برنامه‌ها، پژوهش‌ها و مطالعات اساسی، شناخته شده و بسیار حائز اهمیت بوده است. مقاله حاضر که از لحاظ نوع تحقیق، کاربردی توسعه‌ای است، با هدف شناسایی و تدوین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی تهیه شده است. پرسش اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه راهبردهای کلان که موجبات برقراری و حفظ امنیت اخلاقی را فراهم می‌کنند و می‌توان بر پایه آن‌ها از جرائم و پدیده‌های علیه امنیت اخلاقی، پیشگیری نمود، کدامند؟ برای پاسخ به این پرسش، داده‌ها به‌صورت اسنادی و پیمایشی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری‌شده و به دو صورت توصیفی و استنباطی، تجزیه ‌و تحلیل گردیده‌اند. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولین، صاحب‌نظران و کارشناسان مرتبط با حوزه امنیت اخلاقی به تعداد پنجاه 50 تن بوده که با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری از بین نخبگان انتخاب شده‌اند. یافته‌های این تحقیق به شناسایی تعداد 20 گویه قوت، 21 گویه ضعف، 20 گویه فرصت و 21 گویه تهدید در قالب چهار خوشه «فردی»، «خانواده»، «جامعه» و «حاکمیت» منجر گردیده است و بر پایه مقاله پیشِ رو، هشت مورد راهبردهای مربوط به پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخلاقی در ایران به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategies for the prevention of outbreak crimes against moral security in Iran

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Fadayi 1
 • ali Esmaeili 2
1 Graduated from the National Security University National Defense University and the faculty member of Amin University of Police
2 Associate Professor of Islamic and Islamic Law of Tehran University
 • قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند.
 •  نهج‌البلاغه، ترجمه معادی­خواه، عبدالحمید، تهران، انتشارات ذره.
 • امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir
 • پورصادق، ناصر، کشتکار، مهران (1395)، محیط‌شناسی در مدیریت استراتژیک، تهران، آذرین مهر، چاپ اول.
 • تمیمی، عبدالواحد (1393)، غررالحکم، ترجمه: محمد رحمتی شهرضا، قم، چاپ عترت، انتشارات صبح پیروزی.
 • جعفریان، محمدحسن (1389)، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان و زمان ارتکاب جرم با تأکید بر پیشگیری، مقاله علمی، چاپ در اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرائم در ایران، تهران.
 • جهانتاب، محمد (1392)، تأثیرسرمایه اجتماعی بر احساس امنیت، پایان‌نامه دکتری، تهران.
 • صادقی، فاطمه (1392)، جنسیت در آرای اخلاقی (از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری)، تهران، نشر نگاه معاصر.
 • مومنی، اسکندر (1391)، راهبردهای ارتقای امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات آمریکا، پایان‌نامه دکتری، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • عمید، حسن (1379)، فرهنگ فارسی، چاپ هفدهم، تهران،‌ مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
 • کوسون، موریس (1376)، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی شماره 20 و 19، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • گسن، ریموند (1370)، جرم‌شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی­نیا، چاپ اول، تهران، ناشر مترجم، گروه مترجمان.
 • لطیفیان، سعیده (1383)، استراتژی و روش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک، چاپ سوم، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
 • مسکویه،‌ ابن (1362)، تهذیب الاخلاق، بیروت، ترجمه از عربی به فارسی، قم، نشر دارالکتاب.
 • میرمحمد صادقی، حسین (1385)، حقوق جزای اختصاصی 3 (جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی)، تهران، انتشارات میزان.
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین و بادامچی، حسین، (1383)، تاریخ حقوق کیفری بین‌النهرین، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت

 

 • Noah De Lissovoy (2010) Decolonial pedagogy and the ethics of the global(page284)
 • Louis Bélanger (2012) ” Cultural Security and Foreign Policy” P.690
 • Louis Belanger، (2012) Cultural Security and Foreign Policy in Canada P.679