ارائه راهبردهای جمهوری اسلامی در قبال بیداری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استاد تمام علوم سیاسی و روبط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

بیداری اسلامی"استمرار نبوت و امامت" و پا نهادن اسلام به مرحله عمل برای ظهور تمدن اسلامی است. مسئله اصلی پژوهش "ارائه راهبردهای جمهوری اسلامی در قبال بیداری اسلامی" است. روش تحقیق بر مبنای ماهیت"کیفی" و از حیث داده‌ها"توصیفی- تحلیلی" و هدف تحقیق کاربردی است. از روش سوات «SWOT» برای ارائه راهبرد استفاده‌شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش میانگین رتبه‌ای و با آزمون فریدمن و نرم‌افزار «SPSS» انجام شده و روایی یافته‌های تحقیق با آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفته است.
یافته‌های تحقیق از 57 خبره در حوزه بیداری اسلامی نشان می‌دهد: "توسعه پارادایم کربلا و فرهنگ عاشورا"، "بومی سازی نظام الگوی اسلامی برای جهان اسلام و مستضعفین"، "ایجاد ظرفیت زیرساختی برای دسترسی به «اینترنت اسلامی»"، "کادرسازی رهبران محلی"، "وحدت حول آرمان فلسطین"، "توسعه تعاملات اجتماعی با عامه مسلمانان و محرومان"، "تغییر، تعدیل یا اصلاح رویکردهای التقاطی، افراطی و تفریطی جریانات تکفیری شیعه و سنی"، "تقویت خودباوری، استقلال‌خواهی و دین‌مداری"، "سازمان‌دهی نهضت علمی در جهان اسلام"، "مقابله با ناتوی صهیونیستی در مهندسی افکار مسلمانان"، "افشاء نفوذ اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و صهیونیست بر ممالک اسلامی" از جمله راهبردهای مناسب در قبال بیداری اسلامی است که باید با اتکاء بر تعامل مستقیم با "عامه مسلمانان و مستضعفان" محقق گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Strategies of the Islamic Republic of Iran towards the Islamic Awakening

نویسندگان [English]

 • moahammad mahdi parvizi 1
 • Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi 2
 • HADI JAMSHIDIAN 3
 • bahram akbari 3
1 Supreme National Defense University Strategic Management Faculty
2 Supreme National Defense University Strategic Management Faculty
3 Supreme National Defense University Strategic Management Faculty
چکیده [English]

Islamic Awakening is the continuity of “Prophecy/Imamate" and their emergence as a civilization. The research method is "qualitative" based on "descriptive-analytical" data. Objective is applicative and developmental. Data collection was done with library/field methods. SWOT was used for desired strategy. Data analysis was performed via mean-rank method using Friedman test with SPSS and the validity of the research was measured by Cronbach's alpha.
The research findings are the result of interviews/questionnaire by 57 Islamic awakening experts: "Karbala paradigm/Ashura culture", "Localization of the Islamic model for the Resistance, the Islamic World and The Oppressed", "Development of technical and infrastructural capacity for Islamic Internet”, “Staffing of local leaders", "Creating unity for Palestinian", "Developing social interactions of the Resistance Front with Muslims/Oppressed", "Correcting the eclectic, extremist and sectarian approaches of Shiites/Sunnis", "Strengthening Muslim world against Infidelity”, "Organizing Scientific Movements in the Islamic World", "Confronting the Cultural NATO/International Zionism in Engineering of Muslim Beliefs", "Exposing, Intelligence Influence of the US, UK and the Zionist Regime over Islamic countries” ; are among the desired strategies within the framework of "Resistance Theory "; and They rely on interaction with" Muslims and The Oppressed”.
Keywords: Islamic Revolution, Islamic Awakening, The Oppressed, Theory of Resistance, Strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Revolution
 • Islamic Awakening
 • The Oppressed
 • Theory of Resistance
 • Strategy
 • فهرست منابع و مآخذ

             

  الف. منابع فارسی

   

  • امام­خمینی­­(ره)، روح الله­(1379). صحیفه نور- چاپ سوم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  • امام خامنه‌ای­(مدظله‌العالی)، سیدعلی. مجموعه بیانات، قابل‌دسترسی در: khamenei.ir
  • احمدوند، علی­محمد­(1389). مروری بر مدل­های انتخاب راهبرد و ارائه بک مدل پیشنهادی،. فصلنامه مدیریت فردا، دوره 9، شماره 23.
  • آقاجانی؛ سعادت و متقی­(1396). سناریوهای محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای کنش فعال، فصلنامه امنیت ملی. سال هفتم، شماره 25.
  • بختیاری، تقی و کارگری، غفور­(1398). شناسایی فرصت­ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی­ و اولویت­بندی آن‌ها با تأکید بر گفتمان امام خامنه­ای(مدظله­)، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. سال هفدهم، شماره 77.
  • بولحسنی، خسرو؛ شفیعی، امیرشایان. عراقی، عبدالله­(1397). تعیین میزان تأثیر فرصت­ها و تهدیدات ناشی­ از بیداری اسلامی بر سیاست­های دفاعی امنیتی ج.ا.ایران با تأکید بر آراء و اندیشه­های حضـرت امـام خامنه­ای، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. سال شانزدهم، شماره 72،
  • خرمشاد، محمدباقر(1390). بازتاب­های انقلاب اسلامی ایران. تهران: انتشارات سمت
  • حسنی­سعدی، حجر­(1391). تبیین ارکان اصلی جنبش بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری و تأثیر آن در شکل­گیری تمدن اسلامی، مقالات برگزیده همایش نظریه بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت آیت­الله­العظمی امام خمینی(ره ) و مقام معظم رهبری (مدظله­)­. تهران: نشر نهضت نرم­افزاری
  • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال­(1388). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات سمت
  • رشید، غلامعلی؛ زنجانی، داود؛ سعادت­راد، علیرضا و حسن­نژاد، شهرام(1396). تدوین راهبردهای دفاع همه­جانبه در حوزه جنگ آینده، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی. سال پانزدهم، شماره 68
  • قادری­کنگاوری، روح­الله­(1394). نظریه مقاومت و نظریه­های غربی روابط بین­الملل. تهران: نشر مخاطب
  • قدسی، امیر­(1397). نظام ژئوپلیتیکی غرب آسیا و نظم مطلوب منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی. سال شانزدهم. شماره 72
  • کچویان، حسین­(1391). انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ. تهران: انتشارات سوره مهر
  • محجوب، متین­(1391). پیکربندی دیدگاه­های مقام معظم رهبری (مدظله­) درباره بیداری اسلامی بر پایه انگاره­های فلسفه تاریخ، مندرج در مقالات برگزیده همایش نظریه بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت آیت­الله­العظمی امام خمینی (قدس­سره­الشریف) و مقام معظم رهبری (مدظله­)، تهران: نشر نهضت نرم­افزاری
  • مرادی، سالار؛ کواکبیان، مصطفی و فلاحت پیشه، حشمت­الله­(1396). فراتحلیل مطالعات اعتماد سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی. سال هفتم، شماره 24
  • منصوری لاریجانی، اسماعیل­(1400). ترجمه و شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری. قم:بوستان کتاب
  • نجفی، موسی­(1391). نظریه بیداری اسلامی بر اساس اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی. سال نهم، شماره 28
  • اقبال، حدیث­(1393). الگوی ایرانی مردم­سالاری اسلامی؛ ظرفیت­ها و چالش­ها با نگاه به بیداری اسلامی. رساله دکتری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • پرویزی، محمدمهدی­(1400). تحلیل روند مطلوب جمهوری اسلامی دربیداری اسلامی و ارائه راهبردهای مناسب. رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی،
  • پور قیومی، ایوب­(1392). راهبردهای تحقق خاورمیانه اسلامی با تأکید بر بیداری اسلامی. رساله دکتری، تهران: دانشگاه دفاع ملی، دانشکده امنیت ملی
  • حاجی­سیاری، مهدی­(1397). آینده­پژوهی بیداری اسلامی در تونس و راهبردهای پیشرو. رساله دکتری، تهران: دانشگاه دفاع ملی
  • حجازی، شهاب­الدین­(1397). آینده­پژوهی بیداری اسلامی آسیای میانه. رساله دکتری، تهران: دانشگاه دفاع ملی
  • شریفی، شهاب­(1395). تدوین راهبردهای دفاعی- امنیت ج.ا.ایران در منطقه آسیای جنوب غربی با رویکرد جبهه مقاومت و گسترش بیداری اسلامی. رساله دکتری، تهران: دانشگاه دفاع ملی
  • عبدالله­خانی، علی­(1388). طراحی الگوی امنیت منطقه­ای برای محیط خاورمیانه متناسب با رویکرد ج.ا.ا با تأکید بر چالش­های امنیتی آن. رساله دکتری، تهران: دانشگاه دفاع ملی، دانشکده امنیت ملی
  • عبدالملکی، هادی­(1397). طراحی الگوی راهبردی موفقیت گفتمان بسیج در حفظ و تداوم بیداری اسلامی. رساله دکتری، تهران: دانشگاه دفاع ملی
  • عراقی، غلامرضا. (1394). فرصت‌ها و چالش‌های صدور انقلاب اسلامی و راهبردهای ارتقاء آن در عصر بیداری اسلامی. قم: دانشگاه باقرالعلوم(علیه­السلام)، دانشکده معارف، فلسفه و کلام اسلامی
  • علیزاده­موسوی، سیدمهدی­(1393). نقد و بررسی تأثیرات سلفی­گری بر بیداری اسلامی و راهکارهای ج.ا.ایران. رساله دکتری، قم: دانشگاه باقرالعلوم(علیه­السلام)، دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی
  • کیانی، وحید­(1382). وحدت ژئوپلیتیک جهان اسلام با تأکید بر جنوب غربی آسیا و آثار آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران. رساله دکتری، تهران: دانشگاه دفاع ملی
  • محمدی، سعید­(1397). تأثیر بیداری اسلامی بر انسجام اسلامی و امنیت جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری، تهران: دانشگاه دفاع ملی
  • مرادپور دهنوی، امیرحسین­(1397). بررسی زمینه­ها و عوامل سیاسی- اجتماعی ناکامی بیداری اسلامی در مصر و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با آن. رساله دکتری، قم: دانشگاه باقرالعلوم(علیه­السلام)، دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی

  میرخلیلی، سیدعلی­اصغر­(1396). گونه شناسی راهبردهای آمریکا در مواجهه با بیداری اسلامی و مقایسه آن با راهبرد آمریکا در مقابله با پیروزی انقلاب اسلامی ایران. رساله دکتری، قم: دانشگاه معارف اسلامی قم، دانشکده تاریخ و مطالعات