دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، بهمن 1402، صفحه 9-264 (زمستان) 
ارائه استراتژی مناسب برای مدیریت فضای مجازی با رویکرد مشارکت سیاسی

صفحه 41-84

علیرضا کاظمی‌زاد حیدرباغی؛ حسین احمدی سفیدان؛ عزیز جوان پور هروی؛ احسان شاکری


تاثیرات سدسازی‌های ترکیه بر امنیت ملی ایران

صفحه 155-184

محمد نادری؛ مهناز گودرزی؛ سید جواد امام جمعه زاده


ارائه راهبردهای جمهوری اسلامی در قبال بیداری اسلامی

صفحه 211-242

محمد مهدی پرویزی؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ هادی جمشیدیان؛ بهرام اکبری