جنگ ترکیبی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: عوامل اثرگذار، پیشران‌ها و ابزارها، اهداف و نقاط آماج دشمن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دافوس. دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دافوس - دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.

3 استادیار دافوس - دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در این مقاله سعی شده، الگوی جنگ دشمنان علیه نظام اسلامی در قالب جنگ ترکیبی در جامعه آماری خبره 40 نفره در قالب گروه کانون تفکری از طریق توزیع پرسشنامه­ای با 79 آزمودنی در پاسخ به این سوال که «عوامل اثرگذار، پیشران­ها و ابزارها، اهداف و نقاط آماج دشمن در جنگ ترکیبی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کدامند؟»، بررسی شود. ماحصل تحقیق نشان می­دهد که در جنگ ترکیبی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ، 23 مورد پیشران­ و ابزار، مورد بهره­برداری قرار گرفته که اهم آن عبارت است از: «زنان، دانشگاه­ها، مدارس»؛ 30 مورد عامل اثرگذار داخلی و خارجی بسترساز اجرای جنگ ترکیبی دشمن علیه نظام ج.ا.ا. احصاء گردید که مهم­ترین آن­ها عبارت‌اند از: «جدی نگرفتن هشدارهای مقام معظم رهبری(مدظله­العالی)، توسعه اغتشاشات در سطح دانشگاه­ها، تحریک قشر جوان و نوجوان، ضعف کارآمدی رسانه داخلی و کنترل فضای مجازی و توسعه بی­حجابی و بدحجابی، قبح­زدایی و اباحه­گرایی»؛ همچنین 8 حوزه، نقاط آماج دشمن بود که اهم آن­ها عبارت‌اند از: «رهبری، امنیت ملی، نیروهای مسلح علی­الخصوص سامانه امنیتی- انتظامی» و 18 مورد هم اهداف دشمن از جنگ ترکیبی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران احصاء گردید که مهم­ترین آن­ها عبارت است از: «تلاش برای تضعیف پایگاه اجتماعی مقام معظم رهبری(مدظله­العالی)، اخلال در امنیت ملی، کاهش مقبولیت و مشروعیت نظام، تعمیق گسل­های قومی- مذهبی».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combination Warfare against the Islamic Republic of Iran (Case study: influencing factors, drivers and tools, goals and enemy's target points)

نویسندگان [English]

 • aziz nasirzade 1
 • AbolAllah Jalalinasab 2
 • AmirHooshang Khadem daghigh 3
1 assistant professor .phd in political geography university of madras
2 assistant professor .phd in political geography university of madras
3 assistant professor of Dafus- p.h.d , Supreme national defense university
چکیده [English]

The results of the research show that in the combination warfare against the holy system of Islamic Republic of Iran, 23 propellants and tools have been exploited, the most important of which are: "women, universities, schools"; 30 cases of internal and external factors that create a platform for the implementation of the enemy's combination warfare against the Islamic Republic of Iran system. It was calculated that the most important of them are: "Not taking seriously the warnings of the Supreme Leader, the development of disturbances at the university level, the incitement of the youth and teenagers, the weak efficiency of the internal media and the control of the virtual space and the development Unveiling and obscenity, ugliness and obscenity"; Also, 8 areas were the targets of the enemy, the most important of which are: "Leadership, national security, armed forces, especially the security-police system" and 18 cases of the enemy's targets from the combination warfare against the Islamic Republic of Iran system were counted. The most important of which are: "Trying to weaken the social base of the Supreme Leader, disrupting national security, reducing the acceptability and legitimacy of the system, deepening ethnic-religious faults."

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Republic of Iran system
 • combination warfare
 • hybrid war
 • فهرست منابع و مآخذ

   الف. منابع فارسی

  • امام خامنه­ ای (مدظله­ العالی)، بیانات قابل‌دسترسی در وبگاه khamenei.ir
  • ابراهیمی، هادی (شهریور 1399)، جنگ هیبریدی: رویکرد ایالات‌متحده آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش ­های روابط بین ­الملل، دوره 10، شماره 2، 155-180.
  • بختیاری، ایرج؛ ساعدی، بیژن (آذر 1398)، روند تکاملی جنگ و جنگ ترکیبی از منظر فرماندهی و کنترل، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دوره 15، شماره 49، ­101-127­.
  • خادم ­دقیق، امیرهوشنگ؛ فینی ­زاده بیدگلی، جعفر و رضائیان، مهدی (شهریور 1395)، نقش همبستگی، انسجام و وحدت ملی به عنوان یک ظرفیت اساسی جهت مقابله با جنگ نرم دشمن، فصلنامه امنیت ملی، دوره 6، شماره 20، 103-142.
  • رفیعی­ راد، جواد؛ صفوی، سیدیحیی؛ زارعی، سعداله و بیگ، علی ­اصغر (بهمن 1399)، بررسی بسترهای امکانی منطقه غرب آسیا در بروز جنگ­ های ترکیبی با تاکید بر نظریه امنیت ملی، فصلنامه امنیت ملی، دوره 10، شماره 38، ­­35-68.
  • ریاضی، وحید؛ اکبری، علی؛ باجلانی، صفدر و اکبری، حسن ­رضا (فروردین 1400)، معرفی مولفه­ ها و ابزارهای جنگ ترکیبی آمریکا علیه ج.ا.ا، فصلنامه راهبرد دفاعی، دوره 19، شماره 73. 37-67.
  • ستاری­ خواه، علی؛ نصیرزاده، عزیز؛ میرسمیعی، سیدمحمد و خادم­ دقیق، امیرهوشنگ (شهریور 1395)، ماهیت صحنه جنگ ترکیبی آینده­ ی­ احتمالی ج.ا.ا در افق 1404، فصلنامه آینده­ پژوهی دفاعی، دوره 1، شماره 1،­­ 27-44.
  • سلیمانی، باقر (پاییز و زمستان 1400)، بررسی و تبیین تهدیدات جنگ ترکیبی استکبار جهانی در گام دوم انقلاب اسلامی، دوفصلنامه پژوهش­ های علوم نظامی دانشگاه افسری و تربیت پاسدار امام حسین (ع)، دوره 2، شماره 2، ­125-155.
  • کرمی، امیرسعید؛ محمدشریفی، مجید و یزدانی، ابراهیم (آذر 1398)، نظرگاهِ جنگ ترکیبی، بنیانی برای درک راهبرد دولت ترامپ در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست جهانی، دوره 8، ­شماره 3، 105-132­.
  • کلانتری، فتح ­اله (بهمن 1399)، گونه­ شناسی تهدیدهای هیبریدی و کاربست آن در سطوح امنیت ج.ا.ا، فصلنامه امنیت ملی، دوره 10، شماره 38، 255-292.
  • کیانی، سورنا (آذر 1394)، الگوی پیروزی مجاهدان اسلام در جنگ­های ترکیبی از منظر قرآن کریم، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دوره 11، شماره 33، 23-45.

  ب. منابع انگلیسی

  • Acta Polytechnica Hungarica, (2021), Cyber threats and deception in hybrid warfare, Vol.18, No.3.
  • Chiara LibisellerInstitute (Feb 2023), Hybrid warfare’ as an academic fashion, Leiden University, Leiden, Published online, Pages 858-880. https://orcid.org/0000-0001-5775-9630View further author information.
  • Giegerich, Bastian, (Spring 2016), Hybrid Warfare and the Changing Character of Conflict,Vol.15, No.2, pp. 65-72. https://www.jstor.org/stable/26326440.
  • Johnson, Robert, (Dec 2017), Hybrid War and Its Countermeasures: A Critique of the Literature, Published online, Pages 141-163. https://doi.org/10.1080/09592318.2018.1404770.
  • McCuen, John (March-April 2008), “Hybrid wars”, Military Review, Vol. 88, No. 2, 107-113.
  • Monaghan, Sean, (2019) , Countering Hybrid Warfare: So What for the Future Joint Force?, PRISM, Vol. 8, No. 2, pp. 82-99. https://www.jstor.org/stable/26803232.
  • Munich Security Report (February 2015),“Collapsing Order Reluctant”,
  • Nemeth, William, (2002), Future war and Chechnya: a case for hybrid warfare, U.S.A., Monterey California, Naval Postgraduate School.
  • Sloan, Elinor, (2020), Hybrid War and Hegemonic power, U.K., Milton Park, Routledge.