دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، تیر 1403، صفحه 9-272 (بهار) 
تهدیدات آینده امنیت داخلی جمهوری اسلامی‌ ایران

صفحه 33-58

علی احتشامی؛ احمدرضا رادان؛ اسماعیل کرم زاده


ارائه طرح راهبردی حکمرانی فضای سایبر کشور در محیط بین‌الملل

صفحه 119-156

محمدرضا حسینی؛ مهراب رامک؛ محمد حسن انتظاری؛ محمدحسن فرخی


ارائه الگوی راهبردی بکارگیری امن سامانه های کنترل صنعتی در زیرساخت های حیاتی کشور

صفحه 157-198

مجید غیوری ثالث؛ ناصر مدیری؛ محمدرضا موحدی صفت؛ علیرضا سقایی


واکاوی چالش‌ها و تهدیدات حوزه سایبرالکترونیک

صفحه 199-242

حمیدرضا لشگریان؛ محمدرضا حسینی؛ قاسم فولادی؛ اسماعیل قجری