تبیین تأثیر تهدیدات تروریستی بر احساس امنیت عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

احساس امنیت عمومی موضوعی روان‌شناختی و جامعه‌شناختی است که در مباحثات امنیتی در نیم‌قرن اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است. احساس امنیت تحت تأثیر متغیرها و موضوعات متعددی قرار دارد که پدیده تروریسم یکی از مهم‌ترین این موضوعات تلقی می‌شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تهدیدات تروریستی بر احساس امنیت عمومی با رویکردی بر فضای مجازی است.
سؤال تحقیق این است که تهدیدات تروریستی چه تأثیری بر احساس امنیت عمومی دارد. روش این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی انجام‌شده است. بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیره، مقدار ضریب همبستگی (R) بین متغیرها 713/0 است که نشان می­دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد؛ اما مقدار ضریب تعدیل‌شده (R 2) که برابر با 612/0 است که نشان می‌دهد 2/61 درصد از کل تغییرات احساس امنیت عمومی وابسته به متغیر مستقل تحقیق تهدیدات تروریستی در فضای مجازی در قالب 3 متغیر شبکه­های اجتماعی، تهدیدات سایبری و رسانه­های جمعی می­باشد. همچنین شبکه­های اجتماعی (تحت موبایل و تحت وب) با بتای 790/0 بیشترین میزان تأثیر را بر متغیر احساس امنیت عمومی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the impact of terrorist threats on Public security

نویسندگان [English]

  • bahram Bayat 1
  • Mohammad Ghanbari 2
1 Associate Professor and Faculty Member at the National Defense University
2 Instructor and faculty member of Amin University of Police and Ph.D. Student in Strategic Management of Nonprofit Defense at the National Defense University
نهج‌البلاغه، (1371)، ترجمه محمد دشتی، تهران: نشر جمال.
حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نرم‌افزار صحیفه نور.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، نرم‌افزار حدیث ولایت.
اپتر، دیوید و چالرز، اندی، (1380)، اعتراض سیاسی و تفسیر اجتماعی، ترجمه محمدرضا سعیدآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوستان ولایت-2، (1385)، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، تهران: انتشارات ایمان.
پازوکیان، اسداله، (1384)، ویژگی‌های پلیس اسلامی از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، معاونت سیاسی.
دوورژه، موریس، (1384)،  اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: نشر دادگستر.
عالم، عبدالرحمن، (1377)، بنیادهای معلم سیاست، تهران: نشر نی.
عصاریان نژاد، حسین، (1391)، تقریرات درسی (دکترین انتظام امنیت ملی)، دانشگاه عالی دفاع ملی.
علی نقی، امیرحسین، فرهنگ و انسجام اجتماعی، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 3 .
کریمی مله، علی، (1380)،  نگاهی به مسائل امنیتی ایران تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
فیض، سید محمد، (1386)، اخلاق حرفه‌ای کارکنان راهور، معاونت آموزش ناجا.
عبدی، توحید و جزینی، علیرضا، (1380)، تحلیلی بر پلیس حرفه‌ای و مردمی، فصلنامه دانش انتظامی، سال سوم، شماره 1، بهار، تهران: طراحان صبا سپهر.
عبدی، توحید، (1381)، میزگرد پلیس مطلوب، فصلنامه دانش انتظامی، سال چهارم، شماره 2 و 3، تابستان و پاییز، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
کارن ام. هس ولیندا اس، میلر، (1382)، پلیس در اجتماع، راهبردهایی برای قرن بیست ویکم، ترجمه محمدرضا کلهر، انتشارات سروش.
محمودی جانکی، فیروز، (1376)،  امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق، سال چهارم، شماره هشتم.
نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی، (1389)، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.
وروایى، اکبر، (1384)، پلیس جامعه محور تهران: نشر سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.