مقاله پژوهشی:ابعاد امنیت از منظر امام خامنه ای (مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دوره دکتری امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در جوامع پیچیده امروزی امنیت ابعاد مختلفی یافته و حاکمیت ناگزیر از تأمین امنیت در همه ابعاد آن است. این تحقیق هدفش احصاء ابعاد امنیت از منظر امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است و تلاش دارد با تحلیل گفتمان و با رویکرد استنباطی و به صورت تمام شمار، بیانات معظمٌ‌له را بررسی نموده و ابعاد امنیت را احصاء نماید. مسئله این تحقیق این است که در ایجاد امنیت پایدار و همه‌جانبه نمی‌توان صرفاً از دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی امنیت را مطالبه نمود بلکه تمام دستگاه‌های حکومتی در ایجاد و ارتقاء امنیت دخیل هستند، اما این امر چندان برای کارگزاران حکومتی در دستگاه‌های دیگر تفهم نشده است.

از بررسی، واکاوی و تحلیل فرمایشات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) چنین نتیجه گرفته می‌شود که ابعاد امنیت را در شش بُعد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی- امنیتی و زیست‌محیطی می‌توان سازمان‌دهی کرد. این ابعاد به هم مرتبط بوده و تهدید یا وجود آسیب در هر یک از آن‌ها، سایر ابعاد را متأثر خواهد نمود. ابعاد مطروحه امنیت عمدتاً بر عهده متولیان آن دستگاه‌هاست که باید با اقداماتی از جنس حوزه کاری خویش، امنیت آن حوزه را تأمین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions of security from the perspective of Imam Khamenei

نویسنده [English]

 • Ghasem Habibzadeh
 • قرآن کریم (ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی).
 • نهج‌البلاغه ترجمه دشتی.
 • سایت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) قابل دسترسی در: http://farsi.khamenei.ir
 • افتخاری، اصغر، (1380)، فرهنگ امنیت جهانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • جمشیدیان، هادی، (1394)، مکتب امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه و آرای امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • حبیب­زاده، قاسم، (1396)، طراحی الگوی راهبردی امنیت ملی با رویکرد اسلامی و با تأکید بر گفتمان ولایت، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • جوادی آملی، عبدالله، (1391)، مفاتیح الحیات، چاپ چهل و هشتم قم: نشر اسراء.
 • جهان­بزرگی،‌ احمد، (1393)، امنیت در نظام سیاسی اسلام (اصول و مؤلفه‌ها)، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • دانشگاه عالی دفاع ملی، گروه مطالعاتی امنیت، (1387)، نظریه امنیت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • دهقانی، محمدحسین، (1392)، مفاهیم و شاخص‌های امنیت اقتصادی از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و ارائه راهکار مناسب، تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
 • عبدالله­خانی، علی، (1383)، نظریه‌های امنیت، جلد اول، تهران: ابرار معاصر.
 • کریمی­مله، علی و همکاران، (1389)، تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره مسلسل 49.
 • مجلسی، محمدباقر، (بی‌تا)، بحارالانوار، 110 جلدی، قم: دار الکتب الاسلامیه.
 • نویدنیا، منیژه، (1388)، امنیت اجتماعی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • هاشمیان فرد، زاهد، (1390)، امنیت در اسلام، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
دوره 9، شماره 31
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
اردیبهشت 1398
صفحه 7-32
 • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 تیر 1398