مقاله پژوهشی:شناخت و تبیین فرهنگ اصیل اسلامی از منظر امام خامنه ای( مد ظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، و استاد ناظر مطالعه گروهی

2 دانش آموخته دانشگاه عالی دفاع ملی(دوره دکتری امنیت ملی- تهدیدات)

چکیده

مفهوم فرهنگ ازجمله پرکاربردترین واژه­ها در زندگی فردی یا اجتماعی انسان است و به دلیل ماهیتِ بینشی و گسترش بالای تأثیر این واژه در تمام عرصه­های رفتاری انسان، نمی­توان حد و حدود مشخصی برای کاربرد این مفهوم قائل شد. می‌توان گفت گستردگی معنایی و شمول این مفهوم بر تمام امور انسانی و پدیده­های اجتماعی سیطره کامل داشته و امور فردی، اجتماعی و ... توسط آن توصیف، تشریح و تبیین می‌شود. به همین جهت شاهد آن هستیم که به‌تناسب مراتب انسانی و اجتماعی، تعریف‌ها و ویژگی‌های مختلفی از این مفهوم ارائه شده است؛ زیرا افراد با توجه به مبانی(انسان‌شناسی، معرفت­شناسی، هستی­شناسی) و نوع استفاده و کاربرد موردنظرشان، این مفهوم را تعریف و طبقه‌بندی می‌کنند؛ بنابراین در انتخاب هر نوع تعریفی از فرهنگ باید ربطِ تعریف با مبانی معرفتی و موضوع مورد مطالعه مدنظر قرارگیرد.
شناخت مقوله فرهنگ و گرایش‌های فرهنگی، نقاط ضعف وقوت فرهنگی، ترسیم حد مطلوب فرهنگ، از اقدامات اساسی و مهمی است که به منظور حراست وصیانت از هویت فرهنگ ملی و دینی کشور ضروری است. براین اساس بهره­گیری از آراء واندیشه مقام معظم رهبری() برای شناخت جامع مفهوم فرهنگ و مؤلفه­های آن، می‌تواند به غنای علمی و اندیشه­ای مقولة فرهنگ افزوده و با ارتقاء کیفی بحث به تکمیل ادبیات در حوزه فرهنگ کمک نماید.
محقق دراین پژوهش به دنبال شناخت و تبیین فرهنگ اصیل اسلامی از منظر امام خامنه‌ای()با توجه به تاثیراتی که در حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی جمهوری اسلامی ایران دارد، می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding and explaining authentic Islamic culture from Khamenei's point of view

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossain Saniei 1
 • Ali Langari 2
1 Member of the Faculty of Higher Education, National Defense University, and Assistant Professor of Group Study
2 Graduate of National Defense University (Doctor of National Security-Threats)
 1. فهرست منابع ومآخذ

  1. قرآن مجید، ترجمة مهدی الهی قمشه­ایی، چاپ چهارم، 1381
  2. خمینی، روح الله، صحیفه نور، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى(1369-1374).
  3. بیانات مقام معظم رهبری، قابل دسترسی در: « leader.ir» و « khamenei.ir­»
  4. بیانات مقام معظم رهبری،(1392)، حدیث ولایت، دفتر حفظ ونشر آثار حضرت  امام خامنه‌ای().
  5. آشوری، داریوش (1380)، تعریف‌ و مفهوم فرهنگ، تهران: آگه.
  6. آخوندی، مصطفی(1386)، جهاد فرهنگی، فصلنامه مربیان، شماره 24
  7. ترابی، مصطفی(1389)، جهانی‌شدن و استحمار فرهنگی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  8. توسلی، غلامعباس(1386)، جستارهایی در جامعه‌شناسی معاصر، تهران: انتشارات سمت، چاپ 18، پاییز 1386
  9. تولیت، عباس(1389)، مدیریت دفاع فرهنگی،تهاجم فرهنگی، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی . شماره8

  10. چهاردولی، عباس(1396)، ارائه الگوی مهندسی فرهنگی راهبردی با رویکرد سیستمی، تهران: داعا

  11. حاجیانی، ابراهیم (1379)؛ «تحلیل جامعه‌شناسی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه»، فصلنامه‌ی مطالعات ملی، ش 5، صص 228 ـ 193.

  12. حبیبی، محمد(1379)، خصائص مدیران فرهنگی، موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان،

  13. علامه جعفری، محمدتقی، فرهنگ پیشرو و فرهنگ پیرو، موسسه تدوین و نشر آثار استاد علامه جعفری(خرداد1388).

  14. دهخدا، علی­اکبر(1377)، لغت‌نامه، تهران: دانشگاه تهران.

  15. رجب زاده احمد(1375)، در آمدی بر مفهوم فرهنگ عمومی، فصلنامه فرهنگ عمومی ،شماره 7

  16. روستا، احمد (1384)، مدیریت بازرگانی، چاپ نهم، تهران: سمت.

  1. ساروخانی، باقر(1375)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

  18. شورای عالی انقلاب فرهنگی(1392)، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، اداره کل روابط عمومی و اطلاع­رسانی.

  19. عبدالله­خانی، علی(1389). نظریه­های امنیت، تهران: انتشارات ابرار معاصر.

  20. فروغی جهرمی، محمد قاسم(1389)، فرهنگ، نظام فرهنگی، تولیدات فرهنگی، انتشارات سپاه، چاپ اول.

  21. گروه مطالعاتی(1387)، تهدیدات قدرت ملی شاخص­ها و ابعاد، رساله گروهی، تهران: داعا

  1. گروه مطالعاتی امنیت(1392)، راهبردهای تحکیم و توسعه اقتدارفرهنگی به‌مثابه اقتدارحقیقی ج.ا.ا، تهران: داعا.
  2. گروه مطالعاتی امنیت(1396)، ارائه راهبردهای فرهنگی تحکیم  و توسعه  درونی قدرت ملی ج.ا.ا، تهران: داعا.
  3. مطهری­نیا، مهدی(1378)، تبیین نوین بر مفهوم قدرت در سیاست و روابط بین‌الملل، انتشارات وزارت امور خارجه.
  4. 25.  ورجاوند، پرویز (1378)؛ پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  5. یوسفی، علی (1379)؛«فرهنگ و هویت ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها (میزگرد)»، فصلنامه‌ی مطالعات ملی، ش 4