دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 1-349 
2. سناریو‌های تهدیدات امنیتی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

صفحه 23-49

رضا امیری مقدم؛ سید جواد امینی؛ محسن نوروزی؛ داود فیاضی


9. مقاله پژوهشی: ارائه مدل مفهومی منطقی طبقه‌بندی تهدیدات سایبری زیرساخت-های حیاتی

صفحه 201-231

محسن آقایی؛ علی معینی؛ ابوذر عرب سرخی؛ ایوب محمدیان؛ علی اصغر زارعی


11. مقاله پژوهشی: راهبردهای ارتقاء پیوستگی مردم و حکومت با تأکید بر وحدت ملی

صفحه 265-295

غلامرضا رحیمی؛ غلامعلی حداد عادل؛ نبی الله دهقان؛ علی مبینی دهکردی؛ وحید احمدی