مقاله پژوهشی
الگوی راهبردی حفاظت سایبری از زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی جمهوری اسلامی ایران
1. الگوی راهبردی حفاظت سایبری از زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی جمهوری اسلامی ایران

رضا تقی پور؛ حمیدرضا لشکریان؛ رحیم یزدانی چهاربرج

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 7-48

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.1.1

چکیده
  در سال‌های اخیر، به ‌موازات فضای واقعی، فضای سایبر[1] تمام ابعاد زندگی بشر را در برگرفته است. بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور در فضای سایبر انجام می‌گیرد. بخش بزرگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی رویکرد و ابعاد راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شبکه‌های مجازی با تأکید بر نظم و امنیت پایدار
2. ارزیابی رویکرد و ابعاد راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شبکه‌های مجازی با تأکید بر نظم و امنیت پایدار

ایمان عرفان منش

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 49-77

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.2.2

چکیده
  سامان­دهی اجتماعی به کج‎روی­های سایبری و آسیب­های شبکه­های مجازی نیازمند شناخت رویکردها و ابعاد برنامه‌های پیشگیری است. تأکید بر پیشگیری اولیه، توانمندسازی کنشگران، تقویت زمینه خود-کنترلی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مؤلفه‌های فرهنکی خودکنترلی امنیتی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
3. مؤلفه‌های فرهنکی خودکنترلی امنیتی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

حسین ظریف‌منش؛ حسین شمشیری؛ محمدباقر حبی؛ کوروش بدری

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 79-124

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.3.3

چکیده
  با توجه به موقعیت راهبردی و گرایش­های ایدئولوژیک ج.ا.ا که دفاع از استقلال کشور و حمایت از مستضعفین را بر خود فرض می‌داند و هجمه سلطه‌طلبی ابرقدرت‌ها؛ تهدیدات ناشی از نفوذ و جمع­آوری اطلاعات توسط ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی جرائم سایبری حوزه اجتماعی و راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن در جمهوری اسلامی ایران
4. بررسی جرائم سایبری حوزه اجتماعی و راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن در جمهوری اسلامی ایران

رضا صبوری؛ کامیار ثقفی

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 125-152

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.4.4

چکیده
  جرائم سایبری حوزه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران روند رو به رشدی دارد و سالانه خسارت‌های مادی و معنوی کلانی را به کشور و مردم تحمیل می‌کند. با توجه به گستره وقوع این جرائم در ابعاد ملی و تأثیرپذیری فضای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چالش‌های راهبردی حکمرانی با گسترش فضای سایبر
5. چالش‌های راهبردی حکمرانی با گسترش فضای سایبر

احسان کیان خواه

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 153-174

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.5.5

چکیده
  فضای سایبر با فناوری‌های جذاب و فریبنده‌ خود بدون هیچ مقاومتی در بین نخبگان اجرایی و آحاد مردم در حال نفوذ به همه‌ ارکان جامعه است. به علت توانمندسازی و قدرت‌سازی فضای سایبر تمام زیرساخت‌های حیاتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راهبردهای تبیین و بسط گفتمان انقلابی‌گری در دهه پنجم انقلاب
6. راهبردهای تبیین و بسط گفتمان انقلابی‌گری در دهه پنجم انقلاب

علی احتشامی؛ حسین سلیمی؛ حسن جوادی نیاکانی

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 175-209

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.6.6

چکیده
  حفظ اصل انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و پایبندی به مبانی و اهداف انقلاب و تلاش در جهت صدور ‏انقلاب و جهانی‌سازی آن مستلزم انقلابی بودن، انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن است که لازمة آن بسط گفتمان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راهبردهای هدایت فرهنگی در فضای مجازی با تأکید بر نقشه مهندسی کشور
7. راهبردهای هدایت فرهنگی در فضای مجازی با تأکید بر نقشه مهندسی کشور

امیرحسین پورعصاریان؛ محمد علی سید هاشمی؛ جواد آبشناس جامی

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 212-244

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.7.7

چکیده
  در جهان امروز به مدد فضای مجازی و رشد سریع و فراگیر آن در همه لایه­های اجتماعی دامنه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فرهنگ بیش از هر زمان دیگری از چارچوب ملی خارج شده و با درنوردیدن مرزهای سیاسی و جغرافیایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
میزان احساس امنیت عمومی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران
8. میزان احساس امنیت عمومی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران

رضاعلی محسنی؛ سلیمان طاهری

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 245-275

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.8.8

چکیده
  احساس امنیت سازه چندبعدی است. احساس امنیت همانند امنیت اهمیت دارد و پدیده روان‌شناختی – جامعه‌شناختی است که دارای ابعاد گوناگون بوده و از تجربه‌های مستقیم و غیر مستقیم افراد از شرایط محیط پیرامون ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارائه مدل مدیریت راهبردی امنیت فضای سایبر بر اساس کلان‌داده‌های فضای سایبر
9. ارائه مدل مدیریت راهبردی امنیت فضای سایبر بر اساس کلان‌داده‌های فضای سایبر

مجید حقی

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 277-309

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.9.9

چکیده
  شدت تغییرات در فضای سایبر و متناظر آن تنوع گونه‌های ناامنی و ضرورت پاسخگویی به تهدیدات روزآمد این فضا، به‌ویژه جایگاه راهبردی خدمات و اطلاعات موجود در این فضا، ضرورت داشتن مدلی برای مدیریت راهبردی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رژیم حقوقی دریای خزر و امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران
10. رژیم حقوقی دریای خزر و امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران

سید جلال ساداتیان

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 311-345

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.10.0

چکیده
  به موجب قرارداد مودت 1921 میلادی و عهدنامه 1940 میلادی بین ایران و شوروی، استفاده از دریای خزر و کشتیرانی و بهره‌برداری از منابع آن مشترک بوده است؛ اما قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان جدید، هر یک مواضعی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه مقبولیت و امنیت در گفتمان ولایت
11. بررسی رابطه مقبولیت و امنیت در گفتمان ولایت

علی مهری

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 347-387

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.11.1

چکیده
  مقبولیت در واقع یکی از ارکان و پایه‌های چهارگانه و اصلی حکومت و نظام سیاسی به شمار می‌رود و به‌نوعی با امنیت، حفظ و تداوم آن در ارتباط است. حفظ و تداوم نظام سیاسی حکومت‌ها نیز بالاترین ضریب امنیت ملی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طراحی مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بایسته‌ها، مؤلفه‌ها و راهبردهای کلیدی
12. طراحی مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بایسته‌ها، مؤلفه‌ها و راهبردهای کلیدی

سید محمدکاظم سجادپور؛ سید شمس‌الدین حسینی؛ حمید نیرآبادی

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 389-425

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.12.2

چکیده
  دیپلماسی اقتصادی، پدیده‌ای پویا و در حال دگرگونی است و درجه پویایی آن باید با در نظر گرفتن هماهنگی همه حلقه‌های تأثیرگذار داخلی، منطقه‌ای و جهانی و در وضعیت‌های عادی و غیر عادی ارزیابی شود. در سطح داخلی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طراحی الگوی آمایش امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران
13. طراحی الگوی آمایش امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران

داود عابدینی؛ محمود تشکری

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 427-456

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.13.3

چکیده
  هدف: نوشتار حاضر به‌عنوان نخستین پژوهشی است که در ارتباط با طراحی مدل الگوی آمایش امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمده است. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه­ها و شاخص­هایی طراحی گردید ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوی راهبردی مطلوب اشراف اطلاعاتی
14. الگوی راهبردی مطلوب اشراف اطلاعاتی

احمد چراغی

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 457-492

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.14.4

چکیده
  اشراف اطلاعاتی یکی از مباحث چالش‌برانگیز بوده و همیشه مورد اختلاف نهادهای نظارتی و بخش‌های اجرایی ساحفاها می‌باشد. با وجود تلاش مستمر و قابل تقدیر سازمان‌ها در کسب اشراف اطلاعاتی و موفقیت‌های حاصله، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چالش‌های پلیس در مدیریت امنیت عمومی با تأکید بر امنیت اخلاقی
15. چالش‌های پلیس در مدیریت امنیت عمومی با تأکید بر امنیت اخلاقی

تقی بختیاری؛ اکبر رضازاده

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1398، صفحه 493-523

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.15.5

چکیده
  بزرگ‌ترین وظیفه نیروی انتظامی، حفظ ارزش‌هاست و قدرت و عزت و رحمت در چارچوب حفظ ارزش‌های اسلامی و قرآنی است (جاویدی، 1389: 236). بر اساس چشم‌انداز 1404 هجری شمسی ناجا در تعامل مستمر با مردم و نهادهای دولتی ...  بیشتر