مقاله پژوهشی:ارائه راهبردهای فرهنگی تحکیم و توسعه درونی قدرت ملّی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی

2 دانشجوی دکتری امنیت ملی- گرایش تهدیدات امنیت ملی، دانشگاه دفاع ملی

چکیده

جمهوری اسلامی ایران از یک فرهنگ غنی اسلامی- ایرانی برخوردار است که برگرفته شده از فرهنگی اصیل ایرانی و اندیشه‌های ناب اسلامی که در بیانات امام خمینی(6) و امام خامنه­ای() به­درستی مورد استفاده و تاکید قرار گرفته است، بدون‌شک با اتکاء به این مبانی دقیق و داشتن راهبردهای صحیح فرهنگی و بکارگیری دقیق آن، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تحکیم و توسعه درونی قدرت ملّی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، به همین منظور در این تحقیق با بهره‌گیری از تکنیکswot راهبردهای فرهنگی به منظور تحکیم و توسعه درونی قدرت ملّی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است، بدین منظور نخست(نقاط قوت فرهنگی 28، نقاط ضعف 25، فرصت 24، تهدید 19 سوال) 96 سوال در جامعه آماری با نمونه‌گیری هدفمند به تعداد 112نفر که از خبرگان شاغل در پست‌های مدیریت راهبردی انتخاب شده بودند، توزیع و پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها و تجزیه و تحلیل محیط داخلی وضعیت فعلی فرهنگ، تبیین گردیده و در ادامه 18راهبرد کلان فرهنگی پیشنهادی ارائه شده، از میان راهبردهای تدوین شده تعداد پنج راهبرد در محیط رادیکال، چهار راهبرد در محیط محافظه کارانه، پنج راهبرد در محیط منفعل و چهار راهبرد در محیط دفاعی، با توجه به قرار داشتن وضعیت فرهنگی در محیط تهاجمی، راهبردهای ارائه شده در این محیط براساس میانگین میزان عملیاتی بودن آنها، با روشQSPM رتبه‌بندی و ارائه شد و مهمترین راهبرد، گسترش فرهنگی و ایدئولوژیک ایران در آسیای جنوب­غربی درمقابل تهاجم فرهنگی امپراطوری تبلیغات خارجی با افزایش فعالیت و تحرک سازمان­های و موسسات مرتبط با آن انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing cultural strategies Internal consolidation and development of the national power

نویسندگان [English]

 • Jamal Shafiei 1
 • Reza Mohammadi 2
1 Assistant Professor of National Intelligence and Security University
2 PhD Student of National Security - National Security Threat Trends, National Defense University
 1. فهرست منابع و مآخذ

  1. آشنا، حسام الدین، اسمعیلی، محمدصادق(1388). امنیت فرهنگی؛ مفهومی فراسوی امنیت ملی و امنیت انسانی، راهبرد فرهنگ، شماره پنجم، صص74-89.
  2. آشوری، محمد، اسماعیلی، علی، صفدری، سلمان، علیزاده، محمدجواد، کوچکی، محسن، مشتاقی نیا، غلامحسین، منفرد، محمد(1392)، «راهبردهای نیل به اقتدار فرهنگی به‌مثابه‌ی اقتدار حقیقی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعه گروهی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
  3. امام ­خامنه­ای () (1379). دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی.
  4. بابایی، محمدباقر(1381)، «مبانی استراتژی فرهنگی بر اساس شیوه­ی زمامداری حضرت علی(8) و اصول بر گرفته از نهج‌البلاغه»، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
  5. حافظ­نیا، محمدرضا (1386). قدرت و منافع ملی (مبانی، مفاهیم و روش­های سنجش)، چاپ اول، تهران: نشر انتخاب.
  6. حسن بیگی، ابراهیم (1390). مدیریت راهبردی، چاپ اول، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  7. ­ خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی1379.
  8. خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1375/9/20.
  9. خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی1378/9/23.
  10. خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری1389/6/25.
  11. خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار هنرمندان و مسئولان تبلیغات دفاع مقدس1379/9/19
  12. خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار هنرمندان ومسئولان تبلیغات دفاع مقدس1379/9/19
  13. خامنه‌ای، سیدعلی، حدیث ولایت، تهران: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت امام خامنه‌ای1392.
  14. خامنه‌ای، سیدعلی، دیدار هنرمندان ومسئولان تبلیغات دفاع مقدس1379/9/19
  15. خمینی، روح الله(1374 ـ 1396). صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
  16. خمینی، روح الله(1374). شرح چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
  17. خمینی، روح الله(1374)، ولایت­فقیه (حکومت اسلامى)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام.
  18. خمینی، روح الله(1379). تقریرات فلسفه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
  19. دهخدا، علی­اکبر(1377). لغت‌نامه، تهران: دانشگاه تهران.
  20. ره پیک، سیامک، جمشیدیان، هادی(1389)، «بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی مؤثر در امنیت اجتماعی ج.ا.ا و ارائه راهبردهای مناسب»، دانشگاه عالی دفاع ملی، مجله راهبرد بومی شماره 108.
  21. روستا، احمد (1384). مدیریت بازرگانی، چاپ نهم، تهران: سمت.
  22. شورای عالی انقلاب فرهنگی (اداره کل روابط عمومی و اطلاع­رسانی)، (1392). نقشه مهندسی فرهنگی کشور.
  23. شورای عالی انقلاب فرهنگی(1385)، « چالش‌های برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران مورد کاوی برنامه‌ها و عملکرد حوزه فرهنگ در برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی کشور»، انتشارات دبیرخانه شورا، تهران.
  24. کریمی، غلامرضا(1392)، «راهبردهای فعالیت‌های فرهنگی ایران در جهان اسلام»، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
  25. گیدنز، آنتونی (1373). جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
  26. مبینی، عبدالله(1392)، «تدوین راهبردهای تحقق اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم‌انداز»، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
  27. مرادیان، فیض اله، شفیعی، جمال(1390)، نقش فرهنگ در خیزش‌های جهان عرب و تاثیر این تحولات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه امنیت، سال یکم، شماره دوم.
  28. نبوی، سید عباس (1379). فلسفه قدرت، چاپ اول، تهران: سمت.
  29. نرم‌افزار حدیث ولایت.
  30. نظرپور، محمدتقی(1378). ارزش‌ها و توسعه، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  31. هاشمی نژاد، اکرم السادات(1388)، ناتوی فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن ازمنظر قرآن کریم، برگرفته شده از سایت راسخون. https://rasekhoon.net/Article/Print47655. aspx
  32. Spykman, N (1942). America s Strategy in world pditics Yale University Press,V.Uandyke, (1966). International politics, New York: Appleton Century crofts.