مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی مدیریت فضای سایبر ج.ا.ا بر اساس اوامر و تدابیر حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دوم دکتری امنیت فضای سایبر دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

عصر ارتباطات و صحنه بروز و ظهور فناوری‌های نوین از جمله اینترنت به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم فضای سایبر، باعث تغییر و دگرگونی و تسریع در امر جهانی شدن به‌شمار می‌رود. این فضا ظرفیت فوق‌العاده‌ای در جهت مدیریت و اعتلای کشورمان ایجاد نموده اما از طرفی با توجه به این که زیرساخت‌های اصلی این فضا در اختیار نظام سلطه است، می‌تواند به‌عنوان تهدیدی برای حاکمیت به حساب آید. نفی نظام سلطه در مدیریت فعلی فضای سایبر، مستلزم بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در جهت مدیریت و ارتقای امنیت ملی کشور، می‌باشد. با توجه به رهنمودهای غنی، جامع و کامل مقام معظم رهبری در خصوص فضای سایبر، اجرای تدابیر معظم‌له، مستلزم بررسی، تحقیق، گردآوری، تجزیه و تحلیل و ارائه الگوی راهبردی می‌باشد.
در این مقاله از روش داده بنیاد و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده و به منظور تحلیل داده‌ها، از تحلیل ترکیبی یا آمیخته اکتشافی با جامعه آماری 60 نفر و روش گلوله برفی در حد اشباع، استفاده و روایی و پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ و عدد 911. به تایید رسیده و در نهایت ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها، استخراج و ضمن تحلیل، الگوی راهبردی مدیریت فضای سایبر ج.ا.ا بر اساس اوامر و تدابیر مقام معظم رهبری به عنوان هدف اصلی تحقیق ارائه و میزان تأثیر فرمایشات معظم‌له در ابعاد مدیریت راهبردی فضای سایبر (بعد هماهنگی با بالاترین بار عاملی 99.7 و بعد اهداف با کمترین 96.3) تعیین و پیشنهادهای مناسب نیز در انتها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic model of cyberspace management of I.R.I, based on Imam Khamenei’ ideas

نویسندگان [English]

 • DAvvood Abiri 1
 • Mohammad reza Valavi 2
1 PhD Student in Cyber ​​Space Security, Higher National Defense University
2 Associate Professor and Faculty Member of Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Era of communication and new technologies, such as Internet, is a catalyst for the transformation and acceleration of globalization. This space has created a huge capacity for management and improvement of our country but on the other hand, considering that the main infrastructure of this space is in the hands of the domination system, it can be considered a threat to society. The negation of domination in the current management of cyberspace, Requires the use of the guidelines of the Supreme Leader for the management and promotion of national security of the country. Given the rich, comprehensive and complete guidelines of the Supreme Leader on cyberspace The implementation of the measures will require the study, research, compilation, analysis and presentation of the strategic model.
In this paper, Grounded Theory and library and Field research gathering tools were used and data were analyzed using Quantitative and qualitative analysis with a statistical population of 60 people and snowball method in saturation used and validity and reliability with Cronbach's alpha test with The number of .911 has been confirmed and finally, the dimensions, components and indicators, extracted and analyzed, the strategic model of virtual space management, based on Imam Khamenei’ ideas and the effect Imam Khamenei’ ideas on the strategic management dimensions Cyberspace (Dimension Coordination with the highest factor load of 99.7 and Dimension targets with a minimum of 96.3) and Appropriate suggestions are also given at the end.

 1. اصلانی‌مقدم، مصطفی، 1385، جهانی شدن فناوری اطلاعات وارتباطات و تاثیر آن بر امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران
 2. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، به آدرس www.‌ khamenei.‌ ir، 1397
 3. حسینی، پرویز، 1395، ارائه الگوی راهبردی در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس گفتمان امام (ره) و رهبری، قانون اساسی، تجارب ج.ا.ا و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری، داعا، تهران
 4. حکم ابلاغی مورخ 17 اسفند 1390، مقام معظم رهبری با موضوع تشکیل شورای عالی فضای مجازی، سایت معظم‌له
 5. حمیدی، همایون، 1390، جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، شماره2، ص 15-11
 6. حسینی، سیدحمید، 1397، روش تحقیق رایانه‌ای، کتابخانه دیجیتالی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث، قم
 7. روشندل، جلیل،1370، تحول در مفهوم استراتژی «مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم»، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه، چاپ اول.
 8. سند امنیت سایبری کشور چین، 2016، استراتژی امنیت فضای سایبری ملّی چین، دفتر اطلاعات سایبری ملّی جمهوری خلق چین،The State Council Information Office website www.‌ scio.‌ gov.‌ cn 2016-12-27 Source: Xinhua
 9. سند امنیت اطلاعاتی فدراسیون روسیه، 2016، فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه در خصوص تأیید دکترین امنیت اطلاعاتی فدراسیون روسیه، Information security doctrine of the Russian Federation – 6 December 2016, http://en.‌ kremlin.‌ ru/acts/news/53418
 10. سند راهبردی امنیت ملی آمریکا، U.‌ S.‌ A NATIONAL SECURITY STRATEGY, 2015
 11. سند اقدامات و ظرفیت‌های عملیات سایبری آمریکا، Cyberspace Operations Concept Capability Plan, 2016-2028
 12. سند راهبردهای امنیت سایبری انگلستان بین سالهای 2016 تا 2011، UK Cyber Security Srategy 2011-2016, Annual Report , April 2016
 13. شیرودی، مرتضی، 1389، آسیب‌شناسی اینترنت در ایران و جهان اسلام، مربیان، سال هشتم شماره 13، صص231- 233
 14. طارمی، محمدحسین،1392، مقاله فضای سایبر، آسیب‌ها و مخاطرات، سایت سازه اطلاعات سامان، مهر 1392
 15. غفاری هشجین، زاهد و نصرت آبادی، سید محسن(1391)، جایگاه و نقش شبکه‌های اجتماعی در دفاع ملی، مجموعه مقالات همایش دفاع ملی، جلد چهارم، صص 259-267
 16. فضای مجازی از نگاه رهبر انقلاب، بی‌تا، پایگاه تبیینی-تحلیلی و جریان‌شناسی دیدبان، نسخه الکترونیکی، قم: موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، 1395
 17. کرمی، جهانگیر، 1380،"تأثیر محیط امنیّتی منطقه‌ای بر سیاست‌های دفاعی دولت‌ها"، مجلۀ سیاست دفاعی، شمارۀ 34.
 18. کرامر، فرانکلین و استار، استیوارت و ونتز لری، قدرت سایبری و امنیت ملی، ترجمه معاونت پژوهش و تولید علم، 1394، ناشر؛ موسسه چاپ و انتشارات دانشکده اطلاعات، عنوان اصلی کتاب Cyberpower and National Security,2010
 19. ملک‌زاده، محمد، 1393، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در برابر غرب، دانشگاه معارف اسلامی قم
 20. محبعلی، 1392، افزایش بهره‌وری در سازمان‌های کشور با استفاده از ربات‌ها، نشریه مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) سامانه مدیریت نشریات علمی، دانشگاه علامه طباطبائی
 21. مقدمه‌ای بر طرح تحقیق نظام حکومتی الگو، 1390، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران
  1. Cyberspace Operations Concept Capability Plan 2016-2028, The United States Army’s, 2010, 2016-2028
  2. www.‌ trendone.‌ com. (2017). Trendone Report on The Future of Media. Retrieved from www.‌ trendone.‌ Com 1397، ترجمه و برگردان مشرق نیوز،