راهبردهای نیل به اقتدار فرهنگی به مثابه اقتدار حقیقی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی.

2 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری مطالعات امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی.

3 دانشجوی دکتری مطالعات امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی.

چکیده

در ادوار اخیر کانون منازعات و تعارضات بر حوزه­های فرهنگی متمرکز و سلطه­جویان درصددند با تلاش و برنامه­ریزی سازمان­یافته و با استفاده از روش‌ها و قالب­های گوناگون الگوهای فرهنگی خود را به سایر جوامع تحمیل کرده و بدین طریق جهان را آن گونه که خود می­بینند و درباره آن می­اندیشند، هدایت کنند. بنابراین قدرت و اقتدار یک کشور با توجه به تحولاتی که بشر تجربه کرده و شرایطی که امروزه بر جهان مستولی است صرفاً با مؤلفه­های سخت­افزاری و قدرت­های سخت قابل تبیین نیست و اقتدار در حوزه فرهنگی است که می‌تواند کشور را در قله اقتدار قرار داده و به مثابه اقتدار حقیقی کشور تلقی گردد. بنابراین پژوهش حاضر تلاش نموده تا با استفاده از روش اکتشافی و تجزیه و تحلیل آماری و کیفی یافته‌های تحقیق، با استفاده از روش تدوین راهبرد SWOT، نسبت به تدوین راهبردهای نیل به اقتدار فرهنگی به مثابه اقتدار حقیقی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. در سطح ملی، نهادینه سازی و درونی سازی باورها و ارزش‌های دینی در نسل جوان،  طراحی الگوی مدیریت راهبردی فرهنگی، گسترش و تعمیق ظرفیت‌های تولید علمی کشور، طراحی الگوی نرم افزاری مقابله با جنگ نرم دشمن بر اساس اندیشه های فرهنگی و راهبردی ولایت فقیه، ظرفیت سازی بنیادین و بسیج منابع علمی و فرهنگی کشور، الگو سازی سبک زندگی بر مبنای معارف و ارزش‌های دینی-ملی، طراحی و اجرای الگوی مهندسی فرهنگی، ارتقاء و تعمیق وحدت و انسجام ملی در حوزه های فرهنگی-دینی، توسعه و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس ملی،ارتقای امنیت فرهنگی و در سطح فراملی و بین المللی، تعمیق هویت دینی و همگرایی حول ارزش‌های اسلامی، ارایه الگوی مطلوب نظام حکومت اسلامی،  طراحی و نهادینه سازی نظام علوم انسانی بر مبنای زیرساخت‌های هویت فرهنگی و معرفت دینی، دستیابی به گفتمان مشترک دینی و تعمیم یافته در جهان اسلام و گسترش ظرفیت‌ها و قابلیت نظام رسانه ای کشور در سطح فراملی از راهبردهای حاصل از این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategeies For Achiving Cultural Authority As The Real Authority Of The I. R. Of IRAN

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Nasrollahzadeh 1
  • Mohammad Javad Alizadeh 2
  • Salman Safdari 3
1 Assistant Professor and Faculty Member of Higher National Defense University.
2 Corresponding Author and Doctoral Student in National Security Studies, Higher National Defense University.
3 PhD student in National Security Studies, Higher National Defense University.
چکیده [English]

In recent periods disputes and conflicts have been focused over cultural spheres and hegemons by planned and organized efforts intend to impose their different cultural patterns on other societies by using their own methods and frameworks, in order to lead the world as they see and they think. Thus, power and authority of a state with respect to developments in human experiences and dominant conditions in the world today, can not be explained simply by hardware and hard power components, so this is the authority in cultural sphere that can promote the state to the highest peak of authority which is considered as the real authority. This research attempt to develop strategies to achieve to cultural authority as the real authority of Islamic Republic of Iran by utilizing exploratory method and qualitative and statistical analysis of findings of the research, by SWOT method of strategy formulation. At the national level, institutionalized and internalized beliefs and religious values in the younger generation, strategic management pattern design culture, broadening and deepening of the country's production capacity, to design software to deal with the enemy's soft war on the cultural and strategic thoughts of the Velayat-e-Fagih, institutional capacity building and resource mobilization scientific and cultural, educational and religious values-based modeling national lifestyle, design and implementation of Cultural engineering model, promotion and deepen unity and national solidarity in the field of cultural-religious, development and enhance self-esteem and national self-confidence Promoting the cultural security And the national and international levels, deepen convergence around religious identity and Islamic values, Presentation of the Ideal model of Islamic government, infrastructure design and institutionalization of the social sciences system based on cultural identity and religious knowledge, to achieve the common religious discourse and generalized in the Islamic world and the expansion of capacity to the country's media system at the transnational level  are the strategies from this research.

منابع و مآخذ
الف) کتاب
1-آیت‌الله‌العظمی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، (74-1370)، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) (باتجدید نظر و اضافات)، تدوین سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
2-آیت‌الله‌العظمی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، (1390)، نرم‌افزار حدیث ولایت، مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای(مدظله العالی)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
3- آیت‌الله‌العظمی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، (1387)، بیانات در جمع مسئولان فرهنگی نظام، قابل دسترس در:
4- آیت‌الله‌العظمی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، (1372)، بیانات در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان رایزنی‌های فرهنگی خارج از کشور با رهبر انقلاب، قابل دسترس در:www.khamenei.ir
5-افتخاریان، محمدحسین، (1380)، دانشنامه جنگ و صلح، ج 1، تهران، انتشارات مسلم.
6-تهامی، سید مجتبی، (1384) امنیت ملی (دکترین، سیاست‌های دفاعی و امنیتی)، نشر آجا، جلد اول، چاپ اول.
7-گیدنز، آنتونی، (1376)، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر کاشانی، نشر نی.
ب) مقاله
8-افتخاری، اصغر و همکاران، (1384)، قدرت نرم، فرهنگ و امنیت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
9-عظیمی، حسین، (1385)، توسعه و فرهنگ، به نقل از نامه فرهنگ، شماره 21.
10-مظفّری (قنبری) آیت، (1385)، فرهنگ سیاسی در نگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، شماره 7.
ج) سایر
11-نظام‌نامه مهندسی فرهنگی، (1388)، شورای عالی انقلاب فرهنگی.