مقوم‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر الهام بخشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد وعضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری امنیت ملی

چکیده

ظرفیت‌های بالقوه هر کشوری درجهت دست‌یابی به قدرت نرم ناشی از عناصری در حیطه توانایی‌ها و قابلیت‌های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک آن کشور است جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه ابتنای بر فرهنگ غنی اسلام و برخوردار از میراث تمدنی و ارزش‌های سیاسی مطلوب و پرجاذبه دارای عناصر فراوانی از قدرت نرم است که طی چند سال اخیر بخشی از آن بالفعل گردیده و نتیجه آن افزایش نفوذ منطقه­ای و بین‌المللی ایران واله‌ام بخشی به ملت‌های جهان به‌ویژه جهان اسلام گردیده است. مبحث الهام بخشی قدرت نرم ازجمله مباحث بسیار قابل‌توجه به شمار می‌رود. این مفهوم نه‌تنها چشم‌اندازی از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد بلکه مهم‌تر از آن مسیر پیش روی نظام اسلامی را در مواجهه باقدرت رقبا و دشمنان روشن می‌سازد، بر همین اساس شناخت عناصر الهام‌بخش قدرت نرم و تلاش در جهت استحکام‌بخشی و استوار سازی آن در حفظ و افزایش کارایی قدرت نرم جمهوری اسلامی نقش اساسی دارد جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت حساس استراتژیک و ژئوپلیتیک خود ناگزیر است ضمن توجه و تقویت جنبه‌های مختلف قدرت سخت (توان نظامی و اقتصادی) به تقویت ابعاد قدرت نرم خود نیز بپردازد موضوعی که مبنای سؤال اصلی این مقاله قرار گرفت "مقوم­های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر الهام­بخشی کدام‌اند؟"وبا استفاده از روش تحقیق داده بنیاد دنبال شد و مشخص گردید استواری و استحکام قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران تابعی از مقوم مقوم­های درون ساختی قدرت نرم است نظیر، تقویت جذابیت‌های فرهنگی و تمدن اسلام و ایران در جهان، گسترش سامانه رسانه­ای و تبلیغ روشنگر در جهان و منطقه، علاقه مردم جهان به انقلاب اسلامی و امام خمینی (رحمت‌الله علیه)، تکیه بر اصول و ارزش‌های اسلامی، احساس مسئولیت جهانی در هویت ملی و دینی، ترویج گفتمان نفی سلطه و استکبارستیزی و صهیونیست ستیزی، فراهم‌سازی شرایط فرهنگی و سیاسی در پذیرش همزیستی جهانی، ترویج گفتمان اسلامی کرامت و نفی تبعیض در جامعه بشری، تعمیق تبعیت معتقدانه و صادقانه از اوامر و نواهی ولایت‌فقیه، تقویت و واقعی سازی جایگاه ایمان و توکل در عملکردهای جامعه امروز، رفع عوامل تفرقه‌انگیز و توسعه وفاق حداکثری در نظر و عمل، گسترش آزادی‌های مشروع و قانونی و حمایت و پشتیبانی از نمادهای آن در سطح ملی،.. است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

promoters of Islamic Republic of Iran`s soft power; with emphasis on inspiration

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Hasanbeigi 1
  • Ardeshir Reisi Dehkordi 2
1 Professor and faculty member of Higher National Defense University
2 Corresponding author and PhD student in National Security
چکیده [English]

Potential capacities for any country in order to gain soft power depend on its abilities and its political, cultural and ideological capabilities. Islamic Republic of Iran with a very rich Islamic culture, a civilizational legacy and appropriate and appealing political values has many elements of soft power which in recent years have been partly realized and as a result, increased Iran`s regional and international  influence and has inspired worldwide nations and especially the Islamic world. The subject of inspiration in soft power is considered a very significant debate. Not only this concept provides a perspective about the current situation of the Islamic Republic, more importantly, it illuminates the way forward vis-à-vis our rivals and adversaries. Accordingly understanding inspirational elements of soft power and working to solidify and stabilize it,  would be of immense value in maintaining and increasing effectiveness of the Islamic Republic`s soft power. Given the sensitive strategic and geopolitical situation of the Islamic Republic, it is inevitable to strengthen aspects of its soft power along with empowering aspects of hard power (military and economic power). In this paper we have used a data-based methodology and found that the Islamic Republic of Iran`s soft power is formidable and standing because it is a function of internalized promoters of soft power; such as attractiveness of Iran`s Islamic culture and its civilization; expanding media networks and enlightening propaganda; feeling responsible in national and religious identity; promoting an anti domination, anti imperialism and anti Zionism discourse; preparing cultural and political conditions in accepting worldwide coexistence; promoting the Islamic discourse about dignity and non discrimination in human community; deepening an honest and faithful following of orders and interdicts of Providence of the Jurist; strengthening and establishing faith and resort in the current society; eliminating dividing elements and enhancing maximum consensus in theory and practice; expanding legitimate and legal freedoms and supporting and backing symbols in national level;….

منابع
منابع دینی:
-         قران مجید، ترجمه، الهی قمشه‌ای
-         امام خمینی، روح‌الله (1361)، «صحیفه نور»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-         امام خمینی، روح‌الله (1373)، «وصیت‌نامه سیاسی الهی»، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
-         امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)(1378)، مجموعه بیانات معظم له ) در دیدار با اقشار مختلف از سال 1367 تا 139278)؛ قابل دسترسی در سایت www. Khamenei. Ir
-         بی‌نا (1378)، صحیفه امام، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
کتب فارسی
-         آبراهامیان، یرواند (1377)، «ایران بین دو انقلاب»، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
-         احمدزاده، روح الله و اسماعیلی، محمدصادق (1389)، «فرهنگی شدن سیاست خارجی: رویکردی نرم افزارانه» در قدرت نرم: فرهنگ و امنیت، از اصغر افتخاری و دیگران، تهران: نشر دانشگاه امام صادق
-         احمدی، حمید (1386)، «هویت و قومیت در ایران»، از علی اکبرعلیخانی، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاهی.
-         اسکندری، محمدحسین (1383) کالبدشناسی مفهوم قدرت، مجله حوزه و دانشگاه شماره 30
-         افتخاری، اصغر (1385)، «گفتگو: قدرت نرم و انقلاب اسلامی»، فصلنامه بسیج، ش 32.
-         بیگدلو، مهدی و مرادیان، محسن (1391)، «ارتباط مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه اسلامی، سال اول، ش 3، تابستان.
-         بیگی، مهدی (۱۳۸۸)، «قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی لبنان)»، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول.
-         حجازی، حسین (1387) ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدات نرم آمریکا » گزارش جمهور، ضمیمه فصلنامه تخصصی نامه دولت اسلامی ش 26-27
-         دهشیری، محمد رضا (1382)، «امت‌سازی در پروژه انقلاب»، ماهنامه زمانه، شماره 17، بهمن.
-         دهشیری، محمدرضا (1379)، «درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی»، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-         دهشیری، محمدرضا (1380)، «درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی»، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-         دهشیری، محمدرضا (1385)، «جایگاه قدرت نرم در انقلاب اسلامی ایران»، نشریه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ش ۵۷، تابستان.
-         رایت، رابین (1384)، آخرین انقلاب بزرگ؛ انقلاب و تحول در ایران، ترجمه‌ی احمد تدین و شهین احمدی، تهران: انتشارات رسا.
-         ره پیک، سیامک (1387) مبانی و ویژگی‌های کاربردی قدرت نرم درسی است خارجی، تهران دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
-         ژوزف نای/عسگر قهرمانپور بناب، قدرت نرم: ابزار موفقیت در سیاست جهانی
-         سیمبر، رضا، و دیگران (1378)، اسلام‌گرایی در نظام بین‌الملل، تهران، دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
-         صبوری، ضیاءالدین، (1389)، «قدرت نرم آمریکا در حوزه سیاست خارجی و امنیتی»، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
-         گلشن پژوه، محمودرضا (1387)، «جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم»، تهران: نشر دانشگاه آزاد، چاپ اول
-         گیدنز، آنتونی (1374)، جامعه شناسی، تهران: نشر نی.
-         محمدی، منوچهر (1385)، «بازتاب جهانی انقلاب اسلامی»، قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی
-         محمدی، یدالله (1387) «انقلاب اسلامی، برداشت‌ها و رویکردهای مختلف»، فصلنامه مصباح، سال پنجم، ش 20، صص 21-37،
-         مرادیان، محسن (1388) تهدید و امنیت، تهران: انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازی
-         مقالات
-         ملکی، عباس (1386)، «سیاست خارجی توسعه‌گرا به‌مثابه یک مبلغ قدرت نرم: توصیه‌هایی برای ایران»، کنفرانس سند چشم‌انداز و سیاست خارجی توسعه‌گرا، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۸ اسفند
-         نای، جوزف (1382)، «کاربرد قدرت نرم»، ترجمه سید رضا میر طاهر، تهران: نشر هرمس.
-         نای، جوزف (1383)، «فرهنگ و قدرت نرم در عصر اطلاعات»، ترجمه علی صباغی، بی‌جا
-         الیاسی، محمدحسین (1389) ماهیت و عناصر قدرت نرم، دوماهنامه قدرت نرم
 
منابع لاتین
-         Brumberg, David, (2003) “Libralization Versus Democracy” under stand in Arab Political Reform, carnegic working papers, May 2003, Avilablea: www.carnegiendowment. org )
-         Burdieu, Pierre (1986), “The forms of capital”, Hond book of Theory and the search for the sociology Educational. J. G. Richard son, New York: Press P:
-         Bourdieu, Pierre (2004), “science of science Reflexivity”. Translated by Richard.Nice, (Polity).P106.
-         Blair, Dennis(2009), “Annual Threat Assessment of the Intelligence community for the senate select committee on intelligence, 12 Feb 2009, P: 6, available at http://www.intelligence.senate.gov/090212/blair.pdf
-         cited in weber, (2005), “International Relation theory: A critical introduction, 2nd edition”, London and New York: Routledage, P:8.
-         Soft Power and US Foreign Policy).) Coxand Inderjeet, Michael (2004) Parmer