ارائه مدل کلان امنیت اطلاعات فضای سایبر در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دوره دکتری مدیریت راهبردی امنیت فضای سایبری، دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

چکیده

فضای سایبر در معرض چالش­‌ها، آسیب‌­ها و تهدیدات گوناگونی نظیر ارتکاب جرائم سازمان‌یافته، حملات مختل‌کننده‌ خدمات، جاسوسی، خرابکاری، تخریب بانک­‌های اطلاعاتی، نقص حریم خصوصی و نقض حقوق مالکیت معنوی قرار دارد. تهدیدات امنیتی فضای سایبر با سوءاستفاده از پیچیدگی و اتصال روزافزون سیستم‌­های موجود در سازمان‌ها و به‌ویژه زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم، مواردی همچون امنیت اطلاعات سازمان‌ها، ایمنی و سلامت عموم را در معرض خطر قرار می­‌دهند. حفاظت از اطلاعات برای ایجاد جامعه‌ای امن، ایمن و مقاوم در قبال حملات سایبری امری ضروری است که این امر نیازمند سازوکارهایی برای حفظ محرمانگی، یکپارچگی و دسترس‌پذیری دارایی­‌ می­‌باشد.
به‌منظور صیانت از اطلاعات کشور در فضای سایبر، باید شناخت کاملی از این فضا و تهدیدات آن وجود داشته باشد بر همین اساس مقاله حاضر به این موضوع مهم پرداخته است. برای رسیدن به یک مدل مفهومی کلان برای امنیت اطلاعات فضای سایبر باید مبانی نظری، اسناد بالادستی کشور در این حوزه بررسی شود.
با جمع‌بندی یافته‌های پژوهش (مبانی نظری، مطالعات تطبیقی انجام‌شده و غیره) 8 بعد و برای هر بعد 4 مؤلفه و برای هر مؤلفه 3 زیرمؤلفه و 13 شاخص برای امنیت اطلاعات فضای سایبر احصاء و سپس پرسشنامه‌ای بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه‌ای تنظیم و نظر تخصصی خبرگان اخذ گردید. برای تجزیه تحلیل داده‌ها، مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس[1]، انتخاب گردید. با انجام تجزیه تحلیل، برازش مدل اندازه‌گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل محاسبه شد و برازش مدل قوی ارزیابی گردید. نتایج نیز در قالب جداول نهایی ارائه گردیده است. 
 

کلیدواژه‌ها


منابع:

 • ·         قرآن کریم
 • بیانات حضرت امام خمینی (ره)
 • بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
 •  ابلاغی مقام معظم رهبری، (1384)، سند چشم انداز ۲۰ ساله.
 • دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات، معاونت فناوری اطلاعات، (1386)، سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 • رامک، مهراب؛ امیرلی، حسین؛ قربانی، ولی­اله؛ حقی، مجید، (1394)، طراحی نظام دفاع سایبری مطالعه گروهی، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • سازمان پدافند غیر عامل، (1389)، سیاست­های کلی نظام در پدافند غیرعامل.
 • مجلس شورای اسلامی، (1388 الف‌)، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجلس شورای اسلامی.
 • مجلس شورای اسلامی، (1388 ب‌)، قانون جرائم رایانه‌ای.
  • A Draft Apocryphal and Anthropocentric Cyberspace،Translated from the original web page in France،alliancegeostrategique.org (2012). /2010/10/04/une-ebauche-apocryphe-etanthropocentrique-du-cyberespace
  • Abdallah، Saber. (2006). Towards a Framework for Enterprise Architecture Frameworks Comparison And Selection (Faculty of Computers and Information Cairo University(
  • Anderson، James M. (2003). Why we need a new definition of information security. Computers & Security. 22(4)، 308–313. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404803004073
  • Australian Government, "Australia Cyber Security Strategy", 2009
  • Bernsmed Karin و Jaatun Martin Gilje. (2011). Security SLAs for federated cloud services. در Proceedings of the 6th international conference on availability، reliability and security.
  • Clark، David. (2010). Characterizing cyberspace: past، present and future. Retrieved from: Massachusetts Institute of Technology website: http://web. mit. edu/ecir/pdf/clark-cyberspace. pdf. http://web.mit.edu/ecir/pdf/clark-cyberspace.pdf
  • Cyberinfrastructure. (2012). wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberinfrastructure. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberinfrastructure
  • Copublished by the IEEE Computer and Reliability Societies March/April2015،Gaining an Edge in Cyberspace with Advanced Situational Awareness.
  • Carlisle Barracks, "U.S Army war college guide to national security issues", Volume I: Theory of war and strategy, 5th Edition, June 2012
  • DoD. (2010). Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms.pdf (No. Joint Publication 1-02).
  • Eastwest Institute and the Information Security Institute of Moscow State University, "Russia-U.S. Bilateral on cybersecurity - critical terminology foundations", Issue I, April 2011
  • European Network and Information Security Agency (ENISA), "National Cyber Security Strategies Practical Guide on Development and Execution", 2012
  • European Network and Information Security Agency (ENISA), "An evaluation Framework for National Cyber Security Strategies", 2014
  • Federal Ministry of the Interior, "Cyber Security Strategy for Germany", February 2011
  • Government of Canada, "Canada's Cyber Security Strategy", 2010
  • Gary Waters, Desmond Ball and Ian Dudgeon, "Australia and Cyber-warfare", The Australian National University Press, 2008
  • Heylighen. (1994). cyberspace,principia cybernetica. http://pespmc1.vub.ac.be/cybspace.html.
  • Homeland Security Enterprise Architecture. (2003). http://www.slideshare.net/Aamir97/homeland-security-enterprise-architecture.
  • ITU-T, "ITU National Cybersecurity Strategy Guide", Geneva: ITU, 2011
  • ISO/IEC 27001 Standard, "Information technology-Security techniques- Information security management systems – Requirements", 2013
  • ITU, "ITU National Cybersecurity Strategy Guide", (Geneva: ITU, 2011), http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/ITUNationalCybersecurityStrategyGuide.pdf
  • ITU-T X.805 Recommendation, " Security architecture for systems providing end-to-end communications", Geneva: ITU, 2003
  • k.f.rauscher & v.yaschenko. (2011). Cybersecurity Critical Terminology Foundations (p. 48). Information Security Institute MoscownState University.
  • Libicki، Martin C. (2009). Cyberdeterrence and cyberwar. Santa Monica، CA: RAND.
  • McAFEE. (2012). http://www.homelandsecuritynewswire.com/ srinfrastructure20120206-ranking-countries-cyberattack-preparedness.
  • NIST Special Publication 800-160, "Systems Security Engineering - An Integrated Approach to Building Trustworthy Resilient Systems", 2014
  • NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, "National Cyber Security Framework Manual", 2012, PP 8-19
  • New Zealand Government, "New Zealand's Cyber Security Strategy", 2011
  • UK Cabinet Office, "The UK Cyber Security Strategy: Protecting and promoting the UK in a digital world", November 2011
  • NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD-CoE), "National Cyber Security Framework Manual", NATO CCD-COE Publication, 2012
  • NIST, "Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity version 1.0", 2014
  • Qadir، Suhail و Quadri، S. M. K. (2016). Information Availability: An Insight into the Most Important Attribute of Information Security. Journal of Information Security.
  •  R.Ottis & P.Lorents. (2010). Cyberspace:Definition and Implications. In air force institue of technology. United States US / Dayton.
  • Strate, L. (1999). The varieties of cyberspace: Problems in definition and delimitation. Western Journal Of Communication, 63(3), 382–412. DOI: 10.1080/10570319909374648
  • UK Cabinet Office, "Cyber Security Strategy of the United Kingdom. Safety, security and resilience in cyber space", Norwich: The Stationery Office, 2009
wikipedia. (2012). Cyberspace. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberspace.

دوره 9، شماره 33
پاییز 1398
صفحه 315-353
 • تاریخ دریافت: 08 مهر 1397
 • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1398