نویسنده = تیمور کهراری تبار
تعداد مقالات: 2
1. الگوی امنیت فردی بر اساس گفتمان حضرت امام خمینی (ره)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 9-32

کاظم سام دلیری؛ تیمور کهراری تبار


2. امنیت در گفتمان اسلامی با تأکید بر قرآن کریم

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 47-81

اصغر افتخاری؛ تیمور کهراری تبار