کلیدواژه‌ها = تهدیدات سایبری
تعداد مقالات: 5
1. مقاله پژوهشی: ارائه مدل مفهومی منطقی طبقه‌بندی تهدیدات سایبری زیرساخت-های حیاتی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 201-231

dor:20.1001.1.33292538.1398.9.32.9.5

محسن آقایی؛ علی معینی؛ ابوذر عرب سرخی؛ ایوب محمدیان؛ علی اصغر زارعی


2. الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح

دوره 8، شماره 30، زمستان 1397، صفحه 203-237

ابراهیم محمودزاده؛ کیوان اسماعیلی


3. طراحی مدل مفهومی الگوی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 30، زمستان 1397، صفحه 181-202

رضا تقی پور؛ علی اسماعیلی


4. تبیین نسبت سناریوهای محتمل و مطلوب تهدیدات سایبری جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 28، تابستان 1397، صفحه 179-205

علی اسماعیلی؛ جلال ثناقربانی


5. سنجش تهدیدات سایبری

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 45-80

علی عبداله خانی؛ پرویز حسینی