کلیدواژه‌ها = مدل مفهومی
تأثیر علوم و فناوری‌های کوانتومی بر فضای سایبر آینده

دوره 12، شماره 43، شهریور 1401، صفحه 121-168

نصیب الله دوستی مطلق


مقاله پژوهشی: ارائه مدل مفهومی منطقی طبقه‌بندی تهدیدات سایبری زیرساخت-های حیاتی

دوره 9، شماره 32، مرداد 1398، صفحه 201-231

محسن آقایی؛ علی معینی؛ ابوذر عرب سرخی؛ ایوب محمدیان؛ علی اصغر زارعی


طراحی مدل مفهومی الگوی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 30، بهمن 1397، صفحه 181-202

رضا تقی پور؛ علی اسماعیلی