کلیدواژه‌ها = ج.ا.ایران
تعداد مقالات: 2
1. گونه‌شناسی تهدیدهای هیبریدی و کاربست آن در سطوح امنیت ج.ا.ایران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1399، صفحه 255-292

فتح الله کلانتری


2. مقاله پژوهشی:سناریو‌های تهدیدات امنیتی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 23-49

DOR:20.1001.1.33292538.1398.9.32.2.8

رضا امیری مقدم؛ سید جواد امینی؛ محسن نوروزی؛ داود فیاضی