فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ناشی از توسعه فناوری های سایبری در افق ده ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت پژوهش دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا تهران ایران

2 دانشجوی دانشگاه داعا

3 استادیار دانشگاه امام حسین

چکیده

فناوری‌های نوظهور سایبری با شتابی روزافزون در حال طی مراحل رشد و توسعه بوده و در آینده نزدیک به مرحله بلوغ خواهند رسید. این فناوری‌ها بر تمامی عرصه‌های زندگی، بویژه حوزه اقتصادی در سطح خرد و کلان تاثیرات شگرفی خواهند داشت. هرچند ظهور هر فناوری جدید موجب برطرف شدن بسیاری از چالش‌ها و مشکلات خواهد شد و فرصت‌های جدیدی را در حوزه‌های مختلف پیش روی جوامع قرار می‌دهد ولی تهدیدات نوظهوری را پدید می‌آورد که بایستی شناسایی و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. هدف از این تحقیق، شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی ناشی از توسعه فناوری‌های سایبری جمهوری اسلامی ایران در افق ده ساله می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و آینده‌نگر بوده و به روش توصیفی/تحلیلی با نگاه اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 7 نفر از خبرگان حوزه سایبری و تعداد 50 نفر از صاحب‌نظران حوزه‌های سایبری و اقتصادی می‌باشد که به‌صورت هدفمند و با ‌روش گلوله برفی انتخاب شدند. براساس نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق، تعداد یازده فناوری شامل رایانش ابری، روباتیک، هوش مصنوعی، پرینترهای سه بعدی، اینترنت اشیاء، کلان داده، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، زنجیره بلوکی، فناوریهای موبایلی، محاسبات کوانتومی و پردازشگرهای زیستی، طی ده سال آینده چرخه بلوغ را طی کرده و به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار خواهند گرفت. همچنین فرصت‌ها و تهدیدات اقتصادی ناشی از توسعه فناوری‌های مذکور به تفکیک احصاء و ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Opportunities and Threats of the Islamic Republic of Iran Due to Cyber Technologies Development over ten year Horizon

نویسندگان [English]

 • rasool ramezany 1
 • ali mohammad aminzadeh 2
 • Hamid Reza Lashgarian 3
1 rasearch department air defens khatam al-anbia univercity i.r.i. army
2 student
3 Imam Hosein Univercity Prophesor
چکیده [English]

Cyber emerging technologies are in a state of rapid growth and development and will reach maturity in the near future. These technologies will have a tremendous impact on all areas of life, especially in the economic sphere. Although the emergence of any new technology will solve many challenges and problems and present new opportunities in various fields to communities, but it creates emerging threats that must be identified, studied and analyzed. The purpose of this study is to identify economic opportunities and threats resulting from the development of cyber technologies in the Islamic Republic of Iran over next ten-year horizon. The present study is an applied and prospective research and has been done in a descriptive / analytical method with an exploratory perspective. The statistical population of the study includes 7 cyber experts and 50 cyber and economic experts who were purposefully selected by snowball method. Based on the results of data analysis, eleven technologies including cloud computing, robotics, artificial intelligence, 3D printers, Internet of Things, big data, virtual reality & augmented reality, blockchain, mobile technologies, quantum computing and Bioprocessors will pass the maturity cycle and will be widely used over the next ten years. Also, the economic opportunities and threats resulting from the development of these technologies were presented separately.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vulnerability
 • Threats
 • Economic
 • Cyber Space
 • emerging technologies
 • الف. منابع فارسی

  • احمدی، محمدرضا، شریفی، علی و ملکی، داود (1397)، در پژوهشی تحت عنوان فرصت­ها و چالش­های رایانش ابری در ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطاعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران( پژوهشکده فناوری اطلاعات.
  • اسماعیلی، علی و ثنا قربانی، جلال (1397)؛ تبیین نسبت سناریوهای محتمل و مطلوب تهدیدات سایبری جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی امنیت ملی، ص 231-201.
  • تمجید، علیرضا (1396)، فناوری واقعیت مجازی، کاربردها و الزامات حقوقی آن، مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش­های زیربنایی و امور تولیدی، مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین.
  • حیدری، حسن و اژدری، علی‌اصغر (۱۳۹۵)، آینده­پژوهی روندهای کلان فعالیت­های صنعتی در جهان، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش­های زیربنایی و امور تولیدی.
  • رضوی ترمه، سید وحید و ملک، محمدرضا (1396)، طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم بافت آگاه واقعیت افزوده، فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، دوره 26، شماره 104، ص 96-77.
  • طاهری دمنه، محسن (2016)، انقلاب صنعتی چهارم و پیامدهایش، دسترسی از طریق: https: //iranianfuturist. com
  • قلمباز، فرشید و علوی، پیام (2016)، چالش­های به‌کارگیری نوآوری در اینترنت اشیاء، کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات.
  • کرمی، حسین (1397)، فناوری برهم زن، دسترسی از طریق: https: //www. itiran. com/d/66055
  • گروهی از نویسندگان (1397)، تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050، تهران، نشر امین الضرب، مترجم آرش پورابراهیمی، چاپ دوم.
  • لشکربلوکی، مجتبی (1399)، تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور با هدف طراحی استراتژی­های کسب‌وکار، دسترسی از طریق lashkarbolouki. com
  • محمدی، علی و همکاران (1397)، بررسی و تعیین علوم و فناوری‌های سایبری دفاعی اولویت‌دار ج. ا. ایران در افق 1414، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • منظور، داود و نوروزی، احمد (1398)، کاربردهای فناوری بلاک چین در کسب‌وکارهای صنعت انرژی: فرصت­ها و چالش­ها، فصلنامه علمی انرژی ایران، دوره 22، شماره 2، ص 58-23.
  • نادری، پریا (1395)، رابط مغز و رایانه، کاربردها و انواع آن، وب­سایت فناوری­های همگرا، دسترسی از طریق: https://www.nbic.isti.ir
  • ورادی، سارا (۱۳۹۸)، انقلاب صنعتی چهارم و فناوری­های متحول کننده سبک زندگی، مجله فناوری‌های توان‌افزا و پوشیدنی، دسترسی از طریق: http://www.exos.ir
  • هلیلی، خداداد و ولوی، محمدرضا (1396)، فناوری کلان­داده، فرصت‌ها، چالش‌ها و راهبردها، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، سال هفتم، شماره 8، ص 28-7.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Atac, C., & Akleylek, S. (2019). A Survey on Security Threats and Solutions in the Age of IoT. European Journal of Science and Technology, (15), 36-42.
  • Burt, David, Kleiner, Aaron, Nicholas, J. Paul & Sullivan, Kevin (2014), Cyberspace 2025 Today’s Decisions, Tomorrow’s Terrain, Navigating the Future of Cybersecurity Policy. Microsoft Corporation.
  • CGI (2017). Industry 4. 0: Making your business more competitive. Available on: https: //www. cgi. com/en/white... /Industry-4-making-your-business-more-competitive
  • Cisco (2018). IT/OT Convergence: Moving Digital Manufacturing Forward. Available on: https: //www. cisco. com/c/dam/en... /manufacturing/ITOT-convergence-whitepaper. pdf
  • Diamandis, P. H., 2020, 20 Technology Metatrends That Will Define the Next Decade, retrieved from https: //www. diamandis. com/blog/20-metatrends-2020s.
  • Hidary, Jack D. (2019). Quantum Computing: An Applied Approach. 1st. ed. Springer.
  • Mattila J. (2017). The Blockchain Phenomenon-the disruptive potential of distributed consensus architectures, No. 38. ETLA working papers.
  • Panetta, K (2020). 5 Trends drive the gartner hype cycle for emerging technology 2020, Available on: https: //www. gartner. com
  • Schreiber, Uschi (2016). The upside of disruption: megatrends shaping 2016 and beyond. Available on: http: //www. ey. com/megatrends and betterworkingworld. ey. com/disruption.
  • Thompson, Cadie (2016), 21 technology tipping points we will reach by 2030. Available on: http: //www. businessinsider. com