نویسنده = بهرام بیات
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل بومی رصد، پایش و هشداردهی سایبری بر اساس چرخه اودا

دوره 10، شماره 37، پاییز 1399، صفحه 473-512

مهدی صحرایی؛ محمدرضا ولوی؛ بهرام بیات؛ عبدالرضا ترقی


2. تبیین تأثیر تهدیدات تروریستی بر احساس امنیت عمومی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 87-108

بهرام بیات؛ محمد قنبری