کلیدواژه‌ها = فضای سایبری
تعداد مقالات: 5
1. تهدیدهای سایبری و اقدامات امنیتی در فضای مجازی؛ بررسی رویکردهای ایالات‌متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1399، صفحه 293-330

محمدکاظم صیاد؛ آرمین امینی؛ ابوالقاسم طاهری


2. احصاء، ارزیابی و تحلیل شکاف ابعاد نظام رصد، پایش و هشداردهی سایبری از منظر امنیت ملی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1399، صفحه 189-224

محمدرضا ولوی؛ حمیدرضا حسنی اصل؛ علی نیک نفس؛ علی دلگیر


3. ارائه الگوی راهبردی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 173-198

dor:20.1001.1.33292538.1398.9.31.7.1

جمشید نصرت آبادی؛ حمیدرضا لشکریان؛ محمد مردانی؛ محمدرضا موحدی صفت


4. تبیین نسبت سناریوهای محتمل و مطلوب تهدیدات سایبری جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 28، تابستان 1397، صفحه 179-205

علی اسماعیلی؛ جلال ثناقربانی


5. تدوین الگوی طرح دفاع سایبری در برابر تهدیدات سایبری حوزه اقتصاد

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 65-84

علی محمد احمدوند؛ اکبر رضازاده