کلیدواژه‌ها = دفاع سایبری
تعداد مقالات: 6
2. ارائه مدل فرایندی دفاع سایبری بومی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1399، صفحه 353-386

حسین امیرلی؛ رضا تقی پور


4. طراحی مدل مفهومی الگوی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 30، زمستان 1397، صفحه 181-202

رضا تقی پور؛ علی اسماعیلی


5. راهبردهای دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات جنگ روانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 119-146

علیرضا پورابراهیمی؛ داریوش صفر نژاد؛ حمیدرضا کاشف


6. تدوین الگوی طرح دفاع سایبری در برابر تهدیدات سایبری حوزه اقتصاد

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 65-84

علی محمد احمدوند؛ اکبر رضازاده