دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارائه چارچوب معماری کلان فضای سایبر با تاکید بر بحران‌های سیاسی-امنیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

حمید رضا شجاع مودب؛ محمدرضا ولوی


معماری کلان فضای سایبر جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دفاعی- امنیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

حمید رضا شجاع مودب؛ محمد رضا ولوی؛ حسین مددی آتشگاه


تاثیر توسعه قلمرو جرایم مرتبط با فساد به بخش خصوصی بر امنیت حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

عباس الواری؛ بهروز جوانمرد؛ مهدی فضلی؛ حمیدرضا آدابی


بررسی رویکرد توسعه درآمدزایی و توجه به فرایندها در حوزه ورزش حرفه ای : مورد مطالعه با تاکید بر مبانی امنیت اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

میترا ابراهیمی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری راد؛ شیوا آزادفدا؛ سیدمحمدصادق مهدوی