دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. سبک های رانندگی هنجارشکن و نظم عمومی مطالعه موردی: شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400

نادر افقی


2. توسعه درآمدزایی و توجه به فرآیندها در حوزه ورزش حرفه ای با تاکید بر مبانی امنیت اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

میترا ابراهیمی؛ سیدمحمدصادق مهدوی؛ شیوا آزادفدا؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری راد


3. رابطه بین هویت مذهبی و امنیت در منطقه اورامانات استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

افشین متقی دستنائی؛ عباس علیپور؛ حسین همتی فر


4. پیامدهای امنیتی ناشی از حضورکشورهای منطقه‎ای در جمهوری آذربایجان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

حسن خوزین