نویسنده = محمدرضا ولوی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدل بومی رصد، پایش و هشداردهی سایبری بر اساس چرخه اودا

دوره 10، شماره 37، پاییز 1399، صفحه 473-512

مهدی صحرایی؛ محمدرضا ولوی؛ بهرام بیات؛ عبدالرضا ترقی


2. احصاء، ارزیابی و تحلیل شکاف ابعاد نظام رصد، پایش و هشداردهی سایبری از منظر امنیت ملی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1399، صفحه 189-224

محمدرضا ولوی؛ حمیدرضا حسنی اصل؛ علی نیک نفس؛ علی دلگیر


3. قدرت سایبری مبتنی بر رویکرد فرکتالی و بررسی تأثیر آن بر امنیت ملی در فضای سایبر

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 173-200

خداداد هلیلی؛ محمدرضا ولوی؛ محمدرضا موحدی صفت؛ مسعود باقری