نویسنده = کاظم سام دلیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل اثرگذار در نظام تربیت و آموزش کارگزاران سطوح راهبردی ج.ا.ایران

دوره 10، شماره 36، تابستان 1399، صفحه 183-212

حسین سلیمی؛ احمد وحیدی؛ کاظم سام دلیری


2. الگوی امنیت فردی بر اساس گفتمان حضرت امام خمینی (ره)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 9-32

کاظم سام دلیری؛ تیمور کهراری تبار