نویسنده = اصغر افتخاری
تعداد مقالات: 4
1. راهبردهای پسابرجامی آمریکا علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 117-144

اصغر افتخاری؛ عباس خیراتی


3. امنیت در گفتمان اسلامی با تأکید بر قرآن کریم

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 47-81

اصغر افتخاری؛ تیمور کهراری تبار


4. گونه‌شناسی تهدیدات نرم علیه پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 67-105

اصغر افتخاری؛ عزیز مراد مرادی