نویسنده = اصغر افتخاری
امنیت ملی در اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 13، شماره 49، بهمن 1402، صفحه 9-38

اصغر افتخاری؛ مجید شامانی


امنیت در گفتمان اسلامی با تأکید بر قرآن کریم

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 47-81

اصغر افتخاری؛ تیمور کهراری تبار


گونه‌شناسی تهدیدات نرم علیه پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 67-105

اصغر افتخاری؛ عزیز مراد مرادی