دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، آذر 1400، صفحه 7-474 
امنیت ج.ا.ایران با تغییر قدرت‌های بزرگ تا سال 2040 میلادی

صفحه 79-102

خسرو بوالحسنی؛ عبدالرضا ادهمی؛ اصغر اصغرزاده؛ مرتضی پژوهان فر؛ اکبر اصفرزاده بناب


مدل مفهومی تجزیه و تحلیل کلان‌داده‌های رسانه‌های اجتماعی با رویکرد علوم شناختی

صفحه 187-218

محمد حسین فیروزی؛ محمدرضا موحدی صفت؛ حامد حاجی ملا میرزایی؛ سید مرتض موسویان


بررسی بحران تروریزم داعش در عراق براساس الگوی مایکل برچر

صفحه 245-266

مصطفی الماسی؛ سید مصطفی ابطحی؛ علیرضا ازغندی