کلیدواژه‌ها = فضای سایبر
ارائه چارچوب معماری کلان فضای سایبر با تاکید بر بحران‌های سیاسی-امنیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

حمید رضا شجاع مودب؛ محمدرضا ولوی


معماری کلان فضای سایبر جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دفاعی- امنیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

حمید رضا شجاع مودب؛ محمد رضا ولوی؛ حسین مددی آتشگاه


توقیف داده و سامانه در جرایم امنیتی ؛ چالش ها و معیارها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

صادق تبریزی؛ محمدرضا الهی منش؛ حسن عالی پور؛ جواد طهماسبی


ارائه طرح راهبردی حکمرانی فضای سایبر کشور در محیط بین‌الملل

دوره 14، شماره 51، تیر 1403، صفحه 119-156

محمدرضا حسینی؛ مهراب رامک؛ محمد حسن انتظاری؛ محمدحسن فرخی


گونه‌شناسی مفهوم و عناصر اصلی فضای سایبری در اسناد راهبردی امنیت سایبری ملی کشورهای منتخب

دوره 13، شماره 47، خرداد 1402، صفحه 9-36

محمدرضا کریمی قهرودی؛ شیما معین آزاد؛ ابراهیم کریمی قهرودی


فضای سایبر و جهانی شدن گستره تهدیدات امنیتی

دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 361-396

علی جعفری؛ محمد برجعلی زاده


تأثیر علوم و فناوری‌های کوانتومی بر فضای سایبر آینده

دوره 12، شماره 43، شهریور 1401، صفحه 121-168

نصیب الله دوستی مطلق


فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ناشی از توسعه فناوری های سایبری در افق ده ساله

دوره 11، شماره 42، اسفند 1400، صفحه 109-142

رسول رمضانی؛ علی محمد امین زاده؛ حمید رضا لشکریان


تعیین شاخص‌های ارزیابی امنیت سایبری به روش مطالعه تطبیقی

دوره 11، شماره 40، مرداد 1400، صفحه 37-66

امیر مسعود سعادتمند؛ محمد رضا کریمی قهرودی؛ حافظ محمدی؛ محمد بابک


ارائه چارچوب مدیریت هویت دیجیتال در فضای سایبر با رویکرد آمیخته

دوره 11، شماره 40، مرداد 1400، صفحه 121-154

هاتف رسولی؛ چنگیز والمحمدی؛ ناصر آزاد؛ قنبر عباس پور اسفدن


بررسی تهدیدات ناشی از کاربردهای اجتماعی فضای سایبر در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 36، مرداد 1399، صفحه 213-242

حسن محمدی منفرد؛ محمد مهدی نژادنوری؛ محسن آقایی


ارائه مدل مفهومی فرصت‌ها و تهدیدات به‌کارگیری و توسعه فناوری زنجیره بلوکی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 36، مرداد 1399، صفحه 307-348

حمیدرضا افشار؛ سید شمس‌الدین حسینی؛ محمدرضا موحدی صفت


ارائه مدل تحول در چرخه‌های ظهور بحران‌های سیاسی- امنیتی، متأثر از فضای سایبر

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 179-204

حمیدرضا شجاع مؤدب؛ سید علی حسینی تاش؛ محسن آقایی؛ رضا امیری مقدم


الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح

دوره 8، شماره 30، بهمن 1397، صفحه 203-237

ابراهیم محمودزاده؛ کیوان اسماعیلی


الگوی بازدارندگی در فضای سایبر بر اساس نظریه بازی‌ها

دوره 8، شماره 29، آبان 1397، صفحه 141-172

علی ملائی؛ مهرداد کارگری؛ محمدرضا خراشادی زاده


راهبردهای دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات جنگ روانی

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 119-146

علیرضا پورابراهیمی؛ داریوش صفر نژاد؛ حمیدرضا کاشف


امنیت قلب در فضای سایبر؛ مبانی و ارکان

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 107-126

علیرضا پورابراهیمی؛ احسان کیان خواه